نوشته‌هایی در مورد:

گراهام گرین

کتاب « سفرهایم با خاله جان »، نوشته گراهام گرین

تقدیم به اچ. اچ. کی.که بیش از آنچه بتوانم بگویم یاری‌گر من بوده است بخش اول فصل اول خاله‌جان آگوستا را برای اولین بار بعد از نیم قرن و اندی سال در مراسم تشییع جنازه مادرم دیدم. مادرم وقتی مرد داشت پا در هشتاد و شش سالگی می‌گذشت و خاله‌جانم ده ـ دوازده…

معرفی کتاب « مرد سوم »، نوشته گراهام گرین

دیالوگِ محبوب و مشهوری که به گفتهٔ گراهام گرین، اُرسن ولز شخصاً آن را نوشته و در صحنهٔ چرخ‌فلکِ فیلم (احتمالاً یکی از مشهورترین صحنه‌های تاریخِ سینما) گفته، از این قرار است: این‌قدر اخم نکن رفیق. به‌هرحال همه‌چی این‌قدرها هم افتضاح نیست. یکی می‌گفت سی سال تو…
••4 5