نوشته‌هایی در مورد:

OPG

رادیولوژی فوری: موسسه رادیولوژی فرخ

سال‌ها مردم در این کشور با مشکلات و چالش‌های فراوانی در دسترسی به خدمات رادیولوژی و تصویربرداری مانند رادیولوژی فوری، OPG و سونوگرافی مواجه بودند. انتظار زیاد در صفوف طولانی در بیمارستان‌ها مانعی دردناک برای دسترسی به خدمات پزشکی بود.ورود موسسه…