آخرین نوشته ها

نشنال جئوگرافیک منتشر کرد : بهترین عکس‌های علمی سال ۲۰۰۷

نشنال جئوگرافیک بهترین عکس‌های علمی سال ۲۰۰۷ را معرفی کرده است. فکر می‌کنم کمتر کسی بتواند صرفا با دیدن عکس‌ها بفهمد ، عکس‌ها دقیقا از چه چیزی گرفته شده‌اند. عکس بالا یک عکس جالب از یک جلب دریایی است که نشان می‌دهد چگونه ساده‌ترین ارگانیسم‌ها می‌توانند ، پیچیدگی جالب توجه داشته باشند. عکس بالا یک […]