آخرین نوشته ها

عفونت‌ قارچی یا توبرکولی مغز و مننژ چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه عفونت‌ قارچی یا توبرکولی مغز و مننژ هستند؟ مننژیت ویروسی آسپتیک مننژیت نئوپلاستیک انسفالیت مننژیت باکتریال به خصوص لیستریا منوسیتوژن مننژیت سارکوئید توکسوپلاسموز مغز در بیماران مبتلا به ایدز انسفالوپاتی‌های اسفنجی چگونگی ایجاد و علت‌های عفونت‌ قارچی یا توبرکولی مغز و مننژ سبب ایجاد التهاب تحت حاد یا مزمن مننژ و […]

آبسه‌ اپیدورال نخاعی چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه آبسه‌ اپیدورال نخاعی هستند؟ آبسه‌های زیرپوستی مجاور نخاعی تومور نخاعی متاستاتیک تومور داخل دورا (مننژیوما یا نوروفیبروما) تومور داخل نخاعی میلیت عرضی حاد هرنیاسیون دیسک چگونگی ایجاد و علت‌های آبسه‌ اپیدورال نخاعی آبسه‌های اپیدورال نخاعی یک اورژانس جراحی هستند. توده عفونی در فضای اپیدورال طناب نخاعی را تحت فشار قرار می‌دهد. […]

آبسه‌ مغزی چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه آبسه‌ مغزی هستند؟ آمپیم ساب دورال توده داخل مغزی (شامل نئوپلاسم) مننژیت آنسفالیت هرپس سیمپلکس هماتوم مغزی چگونگی ایجاد و علت‌های آبسه‌ مغزی آبسه‌های مغزی نادر و با عفونت دیگر قسمت‌های بدن همراه هستند. حدود نیمی از اینها از عفونت سینوس، گوش میانی و ماستوئید منشأ می‌گیرند. این عفونت‌ها از طریق […]

انسفالیت هرپس سیمپلکس چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه انسفالیت هرپس سیمپلکس هستند؟ انسفالیت آربوویروسی انسفالیت هاری مننژیت آسپتیک مننژیت کارسینوماتوز مننژیت باکتریایی مننگو انسفالیت سلی و قارچی چگونگی ایجاد و علت‌های انسفالیت هرپس سیمپلکس انسفالیت التهاب پارانشیم مغز است. عفونت ویروسی شایع‌ترین علت آن است. HSV-1شایع‌ترین علت انسفالیت حاد ویروسی است که اگر درمان نشود میزان مرگ و میر […]

مننژیت آسپتیک و ویروسی چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه  مننژیت آسپتیک و ویروسی هستند؟ مننژیت باکتریایی میگرن عفونت ویروسی همراه با میالژی کارسینوماتوز مننژیت مننژیت قارچی یا سلی آنسفالیت آبسه‌های مغزی آمپیم ساب‌دورال چگونگی ایجاد و علت‌های  مننژیت آسپتیک و ویروسی مننژیت التهاب لایه‌های لپتومننژ (نرم‌شامه و آراکنوئید) ثانویه به عفونت یا عوامل شیمیایی است. مننژیت ویروسی یک وضعیت خوش‌خیم […]

مننژیت باکتریایی چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه مننژیت باکتریایی هستند؟ مننژیت ویروسی مننژیت قارچی مننژیت سلی آنسفالیت هرپسی عفونت ویروسی که با میالژی همراه است. آبسه‌های مغزی آمپیم ساب‌دورال سپسیس مننژیت کارسینوماتوز چگونگی ایجاد و علت‌های مننژیت باکتریایی عفونت به طور تیپیک با گسترش خونی از نواحی مخاطی (مثل نازوفارنکس، دستگاه تنفسی، دستگاه گوارشی، دستگاه ژنیتال) صورت می‌گیرد، […]

میلینولیز مرکزی پونز یا CPM چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه میلینولیز مرکزی پونز یا CPM هستند؟ آنسفالومیلیت منتشر حاد MS، دیگر سندرم‌های دمیلینه (بیماری‌های دویک و بالو) اختلالات اتوایمن (SLE، واسکولیت، سندرم آنتی‌بادی آنتی فسفولیپید، سارکوئیدوز) سندرم‌های نئوپلاستیک، پارانئوپلاستیک (به‌خصوص لنفوم‌ها) گلیوماتوز مغزی آدرنولوکودیستروفی لکودیستروفی چگونگی ایجاد و علت‌های میلینولیز مرکزی پونز یا CPM یک اختلال دمیلینیزه‌کننده است که عموماً پونز […]

لوکوانسفالوپاتی پیشرونده مولتی فوکال چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه لوکوانسفالوپاتی پیشرونده مولتی فوکال هستند؟ لنفوم CNS انسفالومیلیت منتشر حاد عفونت HIV سیستم اعصاب مرکزی بیماری مغزی ایسکمیک میکروواسکولار (مثل بیماری Bins­wanger) گلیوماتوز مغزی آدرنولوکودیستروفی متاکروماتیک لوکودیستروفی چگونگی ایجاد و علت‌های لوکوانسفالوپاتی پیشرونده مولتی فوکال یک اختلال دمیلینیزه ویروسی که به طور اختصاصی در بیماران با ضعف ایمنی دیده می‌شود (مثل […]

میلیت عرضی چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه میلیت عرضی هستند؟ بیماری دمیلینه‌کننده دیگر مثل MS انفارکت نخاع بیماری دِویک ضایعات توده‌ای کمبود ویتامین B12 SLE سندرم شوگرن واسکولیت‌ها سندرم آنتی‌فسفولیپید آنتی‌بادی، هرنی شدید دیسک یا ضایعات فشاری دیگر میلیت ناشی از رادیاسیون چگونگی ایجاد و علت‌های میلیت عرضی یک بیماری ایدیوپاتیک التهابی نخاع که به صورت طبیعی در […]

انسفالومیلیت منتشر حاد یا ADEM چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان

چه بیماری‌های دیگری شبیه انسفالومیلیت منتشر حاد یا ADEM هستند؟ MS، بیماری‌های دمیلینه‌کنندهٔ دیگر مثل لیزشدن میلین در قسمت مرکزی پونز، بیماری Balo. بیماری‌های بافت همبند و خودایمن مثل سارکوئیدوز، وگنر و سایر واسکولیت‌ها گلیوماتوز مغزی آبسه مغزی، ضایعات متاستاتیک مغزی لنفوم مغزی چگونگی ایجاد و علت‌های انسفالومیلیت منتشر حاد یا ADEM یک بیماری التهابی […]

نوریت اپتیک چیست و چه علائم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان آن چیست؟

چه بیماری‌های دیگری شبیه نوریت اپتیک هستند؟ MS ADEM بیماری دِویک (اپتیک نوریت هم‌زمان دو طرفه و التهاب نخاع) بیماری‌های اتوایمیون مثل SLE و سارکوئیدوز واسکولیت‌ها بیماری‌های نئوپلاستیک و پارانئوپلاستیک نوروپاتی ایسکمیک قدامی عصب بینایی و بسته‌شدن شریان مرکزی شبکیه آمورسیس فوگاکس آتروفی اپتیک لِبِر محوشدن‌های موقت بینایی ناشی از ادم پاپی چگونگی ایجاد و […]

بیماری ام اس – مولتیپل اسکلروزیس یا MS چیست؟ چه علائم و نشانه‌هایی دارد و چطور تشخیص و درمان داده می‌شود؟

چه بیماری‌های دیگری شبیه بیماری ام اس – مولتیپل اسکلروزیس یا MS هستند؟ انسفالومیلیت منتشر حاد (ADEM) سایر سندرم‌های دمیلینیزان مثل لیزشدن میلین در قسمت مرکزی پونز (CPM) و سندرم دویک و بیماری بالو (Balo) اختلالات خودایمنی مثل لوپوس و واسکولیت‌ها و سندرم آنتی فسفولیپید و سارکوئیدوز سندرم‌های نئوپلاستیک و پارانئوپلاستیک به خصوص لنفوم گلیوماتوز […]

بیماری ویلسون چیست و چه علائمی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان آن چیست؟

چه بیماری‌های دیگری شبیه بیماری ویلسون هستند؟ بیماری پارکینسون دیستونی‌های ناشی از دارو بیماری هانتینگتون ترمور اسانسیل چگونگی ایجاد و علت‌های بیماری ویلسون همچنین به عنوان دژنراسیون هپتالنتیکولار شناخته می‌شود. اختلال ارثی متابولیسم مس است که سبب افزایش بار و مس و رسوب در بافت‌های مختلف می‌شود. این بیماری اساساً از سیروز کبدی و دژنراسیون […]