آخرین نوشته ها

دانلود کتاب «خدایان هم» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

عنوان اصلی: The Gods Themselves سال انتشار: ۱۹۷۲ ترجمه‌های فارسی: خدایان هم/ هوشنگ غیاثی نژاد/ انتشارات پاسارگاد ایزدان هم /حسین شهرابی/ کتابسرای تندیس دانلود ترجمه کتاب «خدایان هم» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF یکی از کاورهای انگلیسی کتاب:  دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «بنیاد کهکشانی و زمین» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: پیمان اسماعیلیان چاپ و نشر بنیاد عنوان اصلی: Foundation and Earth سال انتشار نسخه اصلی: ۱۹۸۶ دانلود ترجمه فارسی کتاب «بنیاد کهکشانی و زمین» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود نسخه اصلی این کتاب با فرمت EPUB کاور اصلی این کتاب: یک کاور جذاب دیگر: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «امپراتوری روباتها» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: کامبیز شمس انتشارات شقایق عنوان اصلی: Robots and Empire سال انتشار: ۱۹۸۵ دانلود ترجمه فارسی کتاب «امپراتوری روباتها» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت EPUB کاور اصلی این کتاب: دو کاور دیگر: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «روبات‌های سپیده‌دم» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: هروس شبانی انتشارات شقایق عنوان اصلی: The Robots of Dawn سال انتشار نسخه اصلی: ۱۹۸۳ دانلود ترجمه فارسی کتاب «روبات‌های سپیده‌دم» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت PDF دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «لبه بنیاد کهکشانی» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: پیمان اسماعیلیان چاپ و نشر بنیاد عنوان اصلی این کتاب: Foundation’s Edge سال انتشار: ۱۹۸۲ دانلود ترجمه فارسی کتاب «لبه بنیاد کهکشانی» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت EPUB کاور اصلی این کتاب:  دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «سفر معجزه‌آسا»/«سفر شگفت‌انگیز» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

عنوان اصلی: Fantastic Voyage سال انتشار: ۱۹۶۶ ترجمه‌های فارسی این کتاب: سفر شگفت انگیز/ احمد اخوت/ انتشارات شقایق (دانلود) سفر معجزه آسا/شاهرخ وزیری/ انتشارات پیک فرهنگ (دانلود) کاور اصلی این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «آزمایش مرگ» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

مترجم: شهریار بهترین انتشارات شقایق عنوان اصلی: The Death Dealers (aka A Whiff of Death) سال انتشار نسخه اصلی: ۱۹۵۸ دانلود ترجمه فارسی با فرمت PDF کاور چاپ نخست این کتاب: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «شبح خورشید» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی)

مترجم: شهریار بهترین انتشارات شقایق عنوان اصلی: Lucky Starr and the Big Sun of Mercury سال انتشار نسخه اصلی: ۱۹۵۶ ترجمه دیگر این کتاب: خورشید بزرگ عطارد / ناصر بلیغ / انتشارات اساتید قلم دانلود ترجمه فارسی کتاب «شبح خورشید» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: کاورهای دیگر این کتاب: دانلود کتاب‌های […]

دانلود کتاب «خورشید عریان» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

عنوان اصلی: The Naked Sun سال انتشار: ۱۹۵۷ ترجمه‌های فارسی: خورشید عریان/ هروس شبانی/ انتشارات شقایق خورشید عریان/ هوشنگ غیاثی نژاد /انتشارات پاسارگاد خورشید عریان/ پوپک بریمانی/ انتشارات بی نا دانلود ترجمه فارسی کتاب «خورشید عریان» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب کاور اصلی این کتاب: کاورهای زیبای دیگر: دانلود کتاب‌های […]

دانلود کتاب «اقیانوس زهره» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: هروس شبانی انتشارات شقایق عنوان اصلی: Lucky Starr and the Oceans of Venus سال انتشار: ۱۹۵۴ دانلود ترجمه فارسی کتاب «اقیانوس زهره» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب کاور اصلی این کتاب: کاورهای زیبای دیگر این کتاب در چاپ‌های بعدی: دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف

دانلود کتاب «غارهای پولادی» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

عنوان اصلی کتاب: The Caves of Steel سال انتشار: ۱۹۵۴ توجه: این کتاب دو ترجمه فارسی به شرح زیر دارد: غارهای پولادی/ شهریار بهترین/ انتشارات شقایق گورهای پولادین/ هوشنگ غیاثی نژاد/ انتشارات پاسارگاد دانلود ترجمه فارسی کتاب «غارهای پولادی» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب کاور اصلی این کتاب: دو کاور […]

دانلود کتاب «راهزنان سیارکها» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: پیمان اسماعیلیان انتشارات شقایق عنوان اصلی کتاب: Lucky Starr and the Pirates of the Asteroids سال انتشار کتاب: ۱۹۵۳ دانلود ترجمه فارسی با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت PDF کاور اصلی این کتاب: نکته جالب: در چاپ اول ایزاک آسیموف با نام مستعار کتاب را چاپ کرد! همان طور که […]

دانلود کتاب «سقوط امپراتوری کهکشانها» از ایزاک آسیموف (متن ترجمه فارسی و متن اصلی انگلیسی)

مترجم: حسن اصغری انتشارات شقایق عنوان نسخه اصلی کتاب: Second Foundation سال انتشار: ۱۹۵۳ دانلود ترجمه فارسی کتاب «سقوط امپراتوری کهکشانها» از ایزاک آسیموف با فرمت PDF دانلود متن اصلی این کتاب با فرمت EPUB کاور چاپ نخست این کتاب دانلود کتاب‌های دیگر ایزاک آسیموف