آخرین نوشته ها

تامپوناد قلبی: علایم، تشخیص و درمان

تامپوناد قلبی (cardiac tamponade) هنگامی که تجمع مایع در فضای پریکارد (افیوژن پریکاردی) باعث اعمال فشار بر قلب شود، تامپوناد قلبی روی می‌دهد. اختلال همودینامیک در اثر نارسایی پرشدگی حفرات قلبی ایجاد می‌شود. اولین حفراتی که تحت تأثیر قرار می‌گیرند، دهلیز راست و بطن راست هستند و با افزایش بیشتر در فشار پریکاردی حفرات سمت […]

تجمع مایع در پریکارد قلب (افیوژن پریکارد): علایم، تشخیص و درمان

تجمع مایع در پریکارد (pericardial effusion) افیوژن پریکارد به تجمع غیرطبیعی مایع در داخل فضای پریکارد اشاره می‌کند. اکثر عوامل ایجاد کننده پریکاردیت می‌توانند باعث افیوژن پریکاردی شوند (جدول ۱ ـ ۱۱). علل اضافی دیگر شامل هیپوتیروئیدی، شیلوپریکاردیوم (تجمع شیلوس (Chylous) در اثر صدمه به مجرای توراسیک) و هموپریکاردیوم (تجمع خون در فضای پریکاردی)، می‌گردند. […]

پریکاردیت حاد

پریکارد یک کیسه محافظتی در اطراف قلب است که از دو لایه مجزا تشکیل شده است، لایهٔ خارجی و فیبری پریکارد را پریکارد جداری (parietal pericardium) و لایه داخلی که به سطح میوکارد چسبیده است را پریکارد احشایی (visceral pericardium) می‌گویند. فضای مابین دو لایه مذکور (فضای پریکاردی «Pericardium space») توسط mL15 ـ ۵ مایع […]

سندرم‌های بالینی که باعث طپش غیرطبیعی قلب می‌شوند: سندرم QT طولانی و کوتاه – سندرم بروگادا

سندرم QT طولانی سندرم QT طولانی (LQTS) نوعی اختلال مادرزادی یا اکتسابی در مرحله رپولاریزاسیون است که باعث طولانی شدن فاصله QT در ECG سطحی می‌شود (جدول ۱۰ ـ ۱۰). طبق تعریف فاصلهٔ QT اصلاح شده QTC بیش از ms440 می‌باشد (فاصله QTC برابر است با فاصله QT تقسسیم بر جذر فاصله RR). اشکال اکتسابی، […]

درمان غیردارویی طپش قلب (تاکی‌آریتمی‌ها)

کاردیوورسیون با جریان مستقیم و دفیبریلاسیون کاردیوورسیون با جریان مستقیم (direct current cardioversion) و دفیبریلاسیون الکتریکی روش‌های مؤثری در درمان تاکی‌آریتمی‌های دهلیزی و بطنی هستند و به عنوان روش ارجح در خاتمه دادن به تاکی‌آریتمی‌های ناپایدار از نظر همودینامیک (همراه با افت فشار خون) و همچنین تاکی‌آریتمی‌های پایدار ولی مقاوم به درمان دارویی، به کار […]

دستگاه ضربان‌ساز قلب، پیس‌میکر یا باتری قلب چیست و در چه مواردی نصب می‌شود؟

ضربان‌ساز مصنوعی قلب (artificial cardiac pacemaker) وسیله‌ای است که یک ضربان الکتریکی کوچک به یک منطقه محدود از قلب فرستاده و باعث دپولاریزاسیون میوسیت‌های تحت تأثیر تا پتانسیل آستانه می‌شود و درنتیجه پتانسیل عملی ایجاد می‌شود که به بقیه بافت قلب منتشر می‌گردد. از این وسایل می‌توان به طور موقت در درمان برادی‌آریتمی گذرا استفاده […]

داروهایی که برای طپش قلب غیرطبیعی یا آریتمی قلبی استفاده می‌شوند

داروهای ضدآریتمی با تداخل با مراحل مختلف دپولاریزاسیون یا رپولاریزاسیون قلبی عمل نموده و بسته به مکانیسم عمل خاص خودشان طبقه‌بندی می‌شوند. معمول‌ترین سیستم طبقه‌بندی، سیستم Vaughn Williams است که داروها را براساس اثرات الکتروفیزیولوژیکی (EP) که در آزمایشگاه روی الیاف پورکنژ طبیعی دارند، دسته‌بندی می‌کند (جدول ۵ ـ ۱۰). با وجود فواید این سیستم، […]

درمان آریتمی‌های قلبی

برای شروع درمان یک آریتمی عوامل بالینی چندی باید مدنظر قرار گیرند، از جمله ماهیت خاص آریتمی، شرایطی که منجر به بروز آریتمی می‌شوند، عوارض آریتمی و خطرات احتمالی درمان. آریتمی‌های خاصی (مانند VT) باعث بر هم خوردن ثبات همودینامیک یا مرگ ناگهانی قلبی می‌شوند و لازم است جهت جلوگیری از تکرار این آریتمی‌ها، درمان […]

علت‌های مرگ قلبی ناگهانی

مرگ ناگهانی را اغلب به مرگ غیرمنتظره طبیعی طی یک ساعت از شروع علائم می‌گویند. مرگ ناگهانی، ناشی از بیماری‌های قلبی و غیرقلبی مختلف است (جدول ۳ ـ ۱۰)، البته علل قلبی بااختلاف زیاد شایع‌ترین علل آن هستند. مرگ ناگهانی (SCD) (Sudden cardiac death) عامل ۳۰۰,۰۰۰ مرگ سالیانه است یعنی بیش از ۵۰% از تمام […]

سنکوپ یا غش چیست و چه علت‌هایی دارد؟

سنکوپ یا غش به معنای از دست دادن ناگهانی و موقت هوشیاری است که ممکن است از علل مختلف قلبی و غیرقلبی باشد (جدول ۲ ـ ۱۰). منظور از پیش سنکوپ (سیاهی رفتن چشم) احساس حالت شروع سنکوپ است بدون آنکه هوشیاری واقعآً از دست برود. در بیشتر موارد این امر ناشی از علل قلبی […]

اقدامات و آزمایشات لازم در بیمار مشکوک به طپش قلب غیرطبیعی یا آریتمی

رویکرد به بیمار مشکوک به آریتمی شرح حال اگر نگویم اکثراً لااقل تعداد زیادی از آریتمی‌ها به طور گهگاهی روی می‌دهند و بیمار هنگامی که به پزشک مراجعه می‌کند فاقد علائم است. بنابراین، در صورت شک به آریتمی، نیاز و میزان فوریت برای بررسی بیشتر اغلب فقط با توجه به شرح حال بیمار تعیین می‌شود. […]

فلوتر بطنی قلب

فلوتر بطنی (VFL) نوعی VT تک شکلی با سرعت ۳۰۰ ـ ۲۸۰ ضربان در دقیقه همراه با بی‌ثباتی همودینامیک است. فیبریلاسیون بطنی (VF) یک ریتم بطنی مغشوش و نامنظم است که منجر به انقباض غیرمؤثر بطن، کلاپس سریع همودینامیک و در صورتی که فوراً خاتمه نیابد. باعث مرگ می‌شود (شکل ۹B ـ ۱۰) VF در […]

تاکی‌کاردی بطنی قلب

اختلالات ریتم بطنی تاکی‌کاردی بطنی تاکیکاردی بطنی (VT) به معنای رخداد حداقل سه موج پیاپی دپولاریزاسیون بطنی با سرعت بیشتر از ۱۰۰ ضربان در دقیقه می‌باشد. کمپلکس‌های QRS در ECG سطحی مشابه آنچه در مورد VPC ذکر شده، پهن انحرافی هستند و ممکن است تک شکل (minimorphic) یا با اشکال مختلف (polymorphic) باشند (شکل ۹A […]