کند زدن قلب – طپش آهسته قلب یا برادی آریتمی‌ها و بلوک‌های قلبی

برادی آریتمی‌ها برادی آریتمی‌ها معمولاً ناشی از اختلال عملکرد گره سینوسی یا بلوک دهلیزی بطنی هستند. اختلال عملکرد گره سینوسی اختلال عملکرد گره سینوسی ممکن است به صورت برادیکاردی سینوسی، مکث سینوسی (sinus pause) یا اسیت سینوسی (sinus…

آریتمی‌های قلبی: کمپلکس‌های زودرس بطنی

کمپلکس‌های زودرس بطنی (venricular premature complexes) کمپلکس زودرس بطنی (VPC) عبارت است از دپولاریزاسیون زودرسی که از یک کانون بطنی منشأ گرفته است. از آنجایی که این ایمپالس اغلب به دهلیزها منتقل نمی‌شود لذا، باعث تنظیم مجدد گره سینوسی ـ…

آریتمی‌های قلبی: کمپلکس‌های زودرس پیوستگاهی

کمپلکس زودرس پیوستگاهی (JPC) عبارت است از یک ضربان زودرس که از منطقه پیوستگاهی گره دهلیزی بطنی منشأ می‌گیرد، این منطقه شامل گره دهلیزی ـ بطنی، منطقه اطراف گره دهلیزی ـ بطنی، و دستهٔ هیس می‌باشد. پس از شکل گرفتن، ایمپالس در دو جهت انتشار…

آریتمی‌های قلبی: کمپلکس‌های زودرس دهلیزی

آریتمی‌های قلبی ناشی از اختلال در تشکیل ایمپالس و / یا اختلال در هدایت ایمپالس همراه با پدیده ورود مجدد که شایع‌ترین مکانیسم زمینه‌ای آریتمی است، می‌باشند. از نظر بالینی، آریتمی‌های قلبی را می‌توان به سه دسته تقسیم‌بندی کرد: (1) ضربانات…

آریتمی‌های قلبی

آریتمی‌های قلب بر اثر، اختلالات تولید تکانه الکتریکی (impulse formation) و یا اختلالاتت هدایت تکانه (impulse conduction) پدید می‌آیند. اختلالات تولید تکانه شامل اتوماتیسیته تشدید یافته یا غیرطبیعی و فعالیت تحریک شده (triggered activity)…

پتانسیل عمل قلبی و سیستم هدایت طبیعی

فعالیت الکتریکی یک سلول قلبی واحد را می‌توان به کمک یک میکروالکترود ثبت کرد و مشاهده کرد که پتانسیل پایه یک میوسیت در حدود 80 ـ تا 90 ـ ملی ولت است. این پتانسیل استراحت ناشی از تجمع پتاسیم در داخل سلول و خارج کردن سدیم از سلول توسط عمل…

چگونه از بروز مجدد سکته قلبی در بیماری که سکته کرده جلوگیری کنیم؟

پیشگیری ثانویه در سندرم کرونری حاد بخش مهمی از درمان بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد شامل درمان‌هایی جهت پیشگیری ثانویه است. حدود 70% مرگ‌ومیر ناشی از بیماری عروق کرونر و 50% MI ها در بیمارانی رخ می‌دهد که سابقهٔ بیماری شریان کرونر…

عوارض مکانیکی سکته قلبی: پارگی عضله قلب

عوارض مکانیکی انفارکتوس حاد قلبی عبارتند از پارگی عضله پاپیلری، نقص دیواره بین بطنی و پارگی دیواره آزاد بطنی. بیماران مبتلا به این عوارض اغلب 5 ـ 3 روز پس از انفارکتوس حاد قلبی دچار کلاپس همودینامیک می‌شوند. این عوارض با مرگ‌ومیر بسیار…

انفارکتوس بطن راست پس از سکته قلبی

انفارکتوس بطن راست معمولاً همراه با انفارکتوس تحتانی رخ می‌دهد زیرا خونرسانی هر دو منطقه به عهده شریان کرونر راست است. وقوع همزمان انفارکتوس تحتانی قلب را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. انفارکتوس بطن راست با نشانه‌های بالینی سه گانه افت…

نارسایی قلبی و شوک کاردیوژنیک بعد از سکته قلبی

بیمارانی که در اثر نارسایی قلبی ثانویه به MI حاد فوت می‌شوند دچار نکروز وسیع میوکارد بوده‌اند به طوری که حداقل 40% توده عضلانی دارای عملکرد بطن چپ خود را درنتیجه انفارکتوس جدید یا ترکیبی از انفارکتوس‌های قدیمی و جدید از دست داده‌اند. پیش…

سکته قلبی موجب چه عوارضی می‌شود؟

عوارض متعاقب MI عوارض MI ممکن است منشأ الکتریکی یا مکانیکی داشته باشد (جدول 9 ـ 9). جدول 9 ـ 9. عوارض سکته حاد قلبی عملکردی نارسایی بطن چپ نارسایی بطن راست شوک کاردیوژنیک   مکانیکی پارگی دیواره آزاد نقص…

برقراری مجدد خونرسانی قلب به صورت آنی

در بیماران مبتلا به STEMI، برقراری زودرس خونرسانی مجدد به میوکارد صدمه دیده، باعث محدود شدن نکروز قلبی، بهبود عملکرد بطن چپ، و کاهش میزان مرگ‌ومیر می‌شود. این کار یا به صورت مکانیکی بااستفاده از PCI اولیه و یا با استفاده از درمان دارویی با…

معرفی کتاب ناک یا پیروزی پزشکی

ناک یا پیروزی پزشکی . نمایشنامه‌ای در سه پرده اثر ژول رومن (نام مستعار لوئی فاریگول، ۱۸۸۵-۱۹۷۲)، نویسندهٔ فرانسوی است که نخستین بار در ۱۵ دسامبر ۱۹۲۳، در تئاتر شانزلیزهٔ پاریس نمایش داده شد. نمایشنامه با ماجرای بسیار پیش پاافتاده ای آغاز…