نابغه

اول: رونالدینیو در حال شادی پس از زدن گل به چلسی. با فوتبال هم می‌توان شعر گفت. دوم : مشکلم با MT حل شد. سوم : این هفته وقت نشد ، وبلاگ بنویسم. جبران می‌شود.