هدیه‌ای برای پینگرها

با رفتن به سایت
pingoat
و
انتخاب سایتهایی که می‌خواهید وبلاگ مورد نظرتان در آنها پینگ شود ، به راحتی
می‌توانید ، مراحل پینگ را کوتاه کنید. سایتهایی مشابه این سایت وجود دارد ولی هیچ
کدام به اندازه سایت
pingoat سایت
برای پینگ شدن معرفی نکرده‌اند.

ping.jpg

نظرات

دیدگاه بسته است.