این کرم صدپا برای در امان ماندن از شکارچیان خود و ترساندن آنها خود را به شکل ددپول یا جمجمه‌ای با دو چشم درشت درمی‌آورد!

0

استتار جانداران یا ایجاد ویژگی‌های ظاهری که باعث در امان ماندنشان از شکارچیان می‌شوند، گاهی بسیار عجیب می‌شوند و آدم درمی‌ماند که چه سیر تکاملی برای ایجاد هر یک از آنها طی شده است.

یکی از عجیب‌ترین از مکانیسم‌ها را یک کرم صدپای خاص دارد. این کرم در مناطق زیراستوایی وسیعی از نوی سات ویلز تا کویینز لند و گینه نو زیست می‌کند.

هر وقت دچار خطر شود، قسمت پشتی‌اش را به بالا انحنا می‌دهد تا قسمت‌های از بدنش که شکل ظاهری‌شان شبیه یک جفت چشم بزرگ و دو ردیف دندان هستند، ظاهر شود!

این ظاهر تا حد زیادی شبیه کاراکتر ددپول است!

این طوری شکارگر یک لحظه درنگ می‌کند و اگر حتی هم نترسد، فرصت برای گریز کرم صدپا ایجاد می‌شود.

جالب است که تا وقتی که کرم در پوستش انقباض ایجاد نکند، این خطوط پوستی روی بدنش دیده نمی‌شوند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.