این هنرمند دیجیتال، تصاویر تفکربرانگیز زیر خلق کرده تا لحظه‌ای هم که شده درنگ کنیم و به کارهایمان فکر کنیم!

0

هنر می‌تواند شناخت بهتری به ما در مورد احساساتمان و پدیده‌های دنیای پیرامونمان بدهد. بعضی از اشکال هنر پیچیده و دیریاب هستند. اما برخی در عین ظاهر نسبتا ساده، مفاهیم عمیقی در خود پنهان کرده‌اند.

در این مقاله با هم به کارهای یک هنرمند دیجیتال به نام سارانگ بهاگات نگاه می‌کنیم که در عین سادگی، تفکربرانگیزند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.