لینکهای پراکنده پزشکی

مجله
bmj: میتوکندری و معنی حیات


پریکاردیت فشارنده یا

constrictive pericarditis یک تقلید کننده
بزرگ

استفاده پزشکی از شکر و ادویه : در
یونان و رم باستان چه استفاده‌های پزشکی از شکر می‌شد.

موسیقی آرام برای قلب خوب است.

عمل جراحی تومور مغزی یک زرافه

۱st  Female Sexual Medicine
Conference

مظفرالدین شاه بیمار، در راه
بازگشت به ایران

انگلیس برای درمانگاههای خود شعر
می‌خرد
: این خبر بسیار جالب است. از دستش ندهید.

 

نظرات بسته شده است.