طنز آماده

تصویر زیر
را از پلاستیک بسته‌بندی شیلنگ سرویس بهداشتی اسکن کرده‌ام. از این دست “طنزهای
آماده” در دور و برمان کم نداریم. فقط باید شکارچی خوبی باشید.

نظرات

  1. این هم یکی دیگه البته از نوع تلخش!
    http://www.baztab.com/news/31435.php

دیدگاه بسته است.