گراف اجتماعی

تیم برنرز لی -مخترع وب- دیروز در وبلاگش
پست جالبی
نوشت و در آن درباره مفهومی به نام «گراف» توضیح داد.

تلقی‌ای که تیم برنرز لی از گراف دارد، احتیاج به توضیح دارد.
او گراف را سطح سوم ارتباط بین کامپیوترها و شبکه‌های کامپیوتری می‌داند. او معتقد
است که سطوحی برای شبکه‌های کامپیوتری می‌توان قائل شد:

 Tim Berners-Lee.jpg

۱- اینترنت: که کامپیوترها را به هم مرتبط می‌کند.
۲- وب: که اسناد را به هم مرتبط می‌کند.
۳- گراف: که اسناد و افراد را به هم مرتبط می‌کند.

با گذر از سطح اول به سطح سوم، دسترسی به اطلاعات آسان‌تر و در
عین حال کنترل و مالکیت اطلاعات و اسناد، کمتر می‌شود.

OpenSocial گوگل تلاش می‌کند دسترسی به اطلاعات و خدمات
سرویس‌های مختلف اینترنتی را وقتی یک کاربر در یک شبکه اجتماعی به سر می‌برد، ممکن
کند و چنین فرایندی را برای همه شبکه‌های اجتماعی امکانپذیر کند. حالا فرض کنید که
پروسه‌ای در وب آغاز شود که
همین کار را به همه وب تعمیم
دهد و دسترسی به اطلاعات مختلف را برای همه سایت‌ها و
وبلاگ‌ها ممکن کند.
حاصل کار را
Social Gragh و یا آن گونه که خود برنرز لی در
عنوان پستش گفته Giant Global Graph (گراف جهانی بزرگ) می‌توان نامید.

منبع

 

نظرات بسته شده است.