طرح توجیهی (FS) چیست و کاربرد های آن چگونه است؟

0

رپورتاژ

مطالعات طرح توجیهی (FS)

طرح توجیهی (FS) یک برنامه ریزی و مطالعه ی دقیق و هدفمند در رابطه با احداث و اجرای یک پروژه ی اقتصادی یا یک ایده ی کسب و کار است. در این برنامه ریزی تلاش می شود تا ابعاد مختلف و جزئیات گوناگونی را مورد مطالعه ی اختصاصی و تجزیه و تحلیل مالی قرار دهند. این مطالعات به عنوان یک طرح امکان سنجی شرایط و ضوابط عملیاتی بودن پروژه ی اقتصادی را ارزیابی می کند و به دنبال پاسخ به این پرسش کلی است که آیا این ایده ی کسب و کار در قالب یک پروژه ی اقتصادی قابلیت اجرایی دارد یا خیر. طرح توجیهی در زمینه های گوناگون و متفاوتی می تواند به سرمایه گذاران خصوصی و عمومی(دولتی) در تصمیم گیری شان در رابطه با تخصیص سرمایه به یک ایده ی کسب و کار کمک کند. آن ها بر اساس نتایج و تجزیه و تحلیل های یک طرح امکان سنجی نتیجه می گیرند که آیا سرمایه گذاری بر روی این پروژه ی اقتصادی خواسته های آن ها را برآورده می کند یا نه. طرح FS دارای کاربردهای متنوعی در بررسی جزئیات است که ما در اینجا تلاش می کنیم به طور مختصر برخی از آن ها را معرفی نماییم.

طرح توجیهی چشم انداز اجرایی یک پروژه اقتصادی

جهت دهی و جذب سرمایه گذار با طرح توجیهی

امکان سنجی یک ایده ی کسب و کار با مشخص نمودن مسیر و تجزیه و تحلیل های مختلف از جزئیات پروژه چگونگی حرکت پروژه ی اقتصادی را نشان می دهد و جهت آن را تعیین می کند. جهت دهی طرح توجیهی به یک کسب و کار بدین معنی است که سرمایه گذاران و سایر افرادی که با پروژه درگیر هستند زمینه های حرکتی پروژه در بازار را ردیابی می کنند و بر اساس این زمینه های حرکتی تصمیم می گیرند. تصمیم گیری سرمایه گذاران اعم از خصوصی و عمومی(دولتی) بر اساس یک طرح توجیهی در جذب سرمایه های مورد نیاز برای احداث و اجرایی کردن ایده ی کسب و کار کاملاً ضروری و حیاتی است. یک طرح توجیهی مناسب می تواند در جذب سرمایه گذاری برای پروژه به شکلی جدی نقش آفرینی کند.

طرح توجیهی و توسعه در کسب و کار

مطالعات و تجزیه و تحلیل امکان سنجی یک پروژه، با مورد ارزیابی قرار دادن جنبه های مختلفی از احتمالات و امکانات اجرای پروژه هم چون ظرفیت بازار، میزان بازگشت سرمایه و شیوه های متناسب با آن و سایر موارد مهم و ضروری، نقشه ی راهی را ترسیم می کند که در هر صورت با اصولی برای موفقیت کسب و کار همراه خواهد بود. این نقشه ی راه در یک طرح توجیهی موانع ، مشکلات و آسیب های احتمالی را تشخیص داده و با کاهش احتمال شکست در اجرای پروژه موجب توسعه ی کسب و کار و رشد درآمدهای اقتصادی و مالی یک پروژه ی اقتصادی می گردد.

چشم انداز طرح توجیهی برای توسعه‌ی کسب و کار

شیوه های بازاریابی در طرح توجیهی

فروش محصولات و خدمات همواره یکی از اصلی ترین و تأثیرگذارترین عوامل تعیین کننده ی شکست و موفقیت یک پروژه ی اقتصادی است. در یک طرح توجیهی برای بررسی و تنظیم میزان تولید و عرضه ی محصولات و خدمات به بازار، عوامل دیگری همچون ظرفیت های موجود در بازار، قدرت و توان خرید مصرف کنندگان، میزان تقاضای موجود در بازار، رقابت با دیگر تولیدکنندگان محصولات و خدمات و موارد مهم دیگری مورد ارزیابی قرار می گیرند. بازاریابی محصولات و خدمات یکی از موارد و کاربردهای مهمی است که در یک طرح امکان سنجی مورد توجه جدی سرمایه گذاران و دست اندرکاران یک پروژه ی اقتصادی است.

تدوین و تأمین منابع فنی در طرح توجیهی

هر پروژه ی اقتصادی با توجه به میزان تولید محصولات و خدمات، و هم چنین زمانبندی تولید یک محصول نیازمند امکانات و تجهیزات فنی است. این امکانات و تجهیزات فنی هم شامل ابزارهای فناوری و تکنولوژیک برای تولید محصولی با کیفیت در کم ترین زمان ممکن می شود و هم نیروی انسانی فنی و متخصص مورد نیاز را در بر می گیرد. در یک طرح توجیهی که عموما توسط گروهی از مهندسان مشاور تهیه میشود، تلاش می شود تا منابع فیزیکی و انسانی فنی مرتبط با حوزه ها و جنبه های تخصصی یک پروژه ی تهیه میشود، اقتصادی تشخیص داده شود و شیوه های تأمین این منابع مورد بررسی قرار گیرد. کاربرد طرح توجیهی در پیش بینی منابع فنی مورد نیاز می تواند در بخش های مختلف اجرای یک ایده ی کسب و کار اثر گذار باشد. تأمین ابزار و تجهیزات تکنولوژیک نیز خود نیازمند بررسی میزان مورد نیاز و شیوه های تأمین آن در یک طرح توجیهی است. در این بخش تعیین می شود که چه میزان بودجه و از کدام منابع باید برای تأمین این تجهیزات صرف شود. هم چنین در خصوص منابع فنی انسانی و متخصص نیز تعداد مورد نیاز این افراد برای یک پروژه ی اقتصادی و میزان توانایی کیفی آن ها در انجام امور فنی مربوطه باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

تعیین منابع و تجهیزات فنی در طرح توجیهی
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.