سنگ خورشید آزتک‌ها یا تقویم آنها که در آن پنج دنیای متوالی نیرو گرفته از خورشید، بر اساس اساطیر آزتک نشان داده شده

0

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.