امید به زندگی

امید به زندگی را می‌توان به طور ساده ، میزان متوسط
سالهایی که انتظار می‌رود یک فرد در یک کشور به آن عمر برسد ، تعریف کرد. شما
می‌توانید جدول جالب امید به زندگی در ۲۲۶ کشور جهان را در اینجا ببینید. جدول
به‌روزی است.

اما بر اساس این جدول ، بیشترین امید به زندگی در جهان نه
در آمریکاست و نه در کشورهای اسکاندیناوی و نه در ژاپن! بیشترین امید به زندگی را
مردمان کشور آندورا با
۸۳.۵۱ سال
دارند.

ایران در این رده‌بندی در مقام ۱۳۳‌ام قرار دارد.

اما کمترین امید به زندگی متعلق به کشور سؤازیلند ،
بوتسوانا و لسوتو است ، ساکتان این کشورها تنها ۳۲ تا ۳۴ سال ، امید به زندگی
دارند.

 

نظرات بسته شده است.