روجلد و یک مقاله نشریه آسیای جوان در مورد نخستین زن فضانورد دنیا:

0

نشریه آسیایی جوان: دم تیر ماه ۱۳۴۲

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.