گلومرولونفریت ناشی از عفونت یا PSGN چیست؟ شیوه تشخیص و درمان

0

اتیولوژی:

گلومرولونفریت بعد از عفونت استرپتوکوکی PSGN شکل کلاسیک گلومرولونفریت حاد است و ۱ تا ۴ هفته بعد از فارنژیت یا عفونت پوست با سوش نفریتوژنیک گروه A استرپتوکوک – همولیتیک ایجاد می‌شود.

PSGN به طور تیپیک در کودکان رخ می‌دهد و سیری خوش خیم دارد.

گلومرولونفریت ناشی از عفونت در افراد سالخورده و یا مبتلا به ضعف ایمنی به علت استافیلوکوک رخ می‌دهد. برخلاف PSGN، در این موارد گلومرولونفریت هنگامی رخ می‌دهد که عفونت هنوز فعال است و پیش آگهی آن خوب نیست.

 تظاهرات بالینی:

PSGN معمولا با آغاز ناگهانی سندرم نفریتیک تظاهر می‌یابد.

یافته‌های آزمایشگاهی

۱- در PSGN، کشت معمولا منفی است

۲- تیتر آنتی استرپتولیزین ۰ (ASO)، آنتی استرپتوکیناز، آنتی هیالورونیداز و Anti – DNAase B افزایش یافته که حاکی از عفونت استرپتوکوکی اخیر می‌باشد.

٣- کمپلمان C3 کاهش یافته ولی C4 معمولا طبیعی است

PSGN یا گلومرولونفریت بعد از عفونت استرپتوکوکی به شکل سندرم نفریتیک تظاهر می‌یابد. تظاهرات سندرم نفریتیک به قرار زیر هستند:

١- هماچوری ۲- هیپرتانسیون ۳- اولیگوری ۴- پروتئین اوری (نه در حد نفروتیک)

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.