لینکهای پزشکی و نیمه‌پزشکی


هایپوناترمی ، هایپوکالمی و دیورتیکهای تیازیدی

این پزشک جراح عمومی که در یک
بخش تروما کار می‌کند ، همیشه کیسهای جالبش را در وبلاگش می‌آورد. این دفعه هم کیس
خوبی را مطرح کرده است.

آمادگی برای پاندمی آنفلوآنزا:
این مقاله نحوه برخورد سیستم بهداشتی با پاندمی آنفلوآنزا را بررسی کرده و در آن
ذکر شده در شرایط بحرانی چگونه باید تزریق واکسن را اولیت‌بندی کرد. خوب ، همیشه از
ما بهتران علاج واقعه را قبل از وقوع می‌کنند.

– این هم وسیله‌ای برای آموزش
DRE
به دانشجویان پزشکی!
یادم
می‌آید که در دوران استیجری ۸-۷

 نفری دور یک مریض BPH
حلقه زده بودیم و می‌خواستیم ،
DREیش
کنیم. خدا به بیمار رحم کرد که اتند هم آنجا بود و بیمار را از دستمان فراری داد ،
یک چیزی در این مایه‌ها گفت :
۱ patient , 1 exam

ساعتی که
در زمان مناسب از لحاظ فیزیولوژیک شما را بیدار می‌کند.

– پادکستهای پزشکی : تعداد
پادکستهای پزشکی روز به روز بیشتر می‌شود. متاسفانه هیچ کدام از صاحبان آنها فکر
کانکشن کند اینترنتی ما را نکرده‌اند و با بهترین کیفیت ممکنه ، پادکستشان را هوا
می‌کنند.

 

نظرات بسته شده است.