واکسن آنفلوآنزای مرغی

برطبق خبری که
در
globe and mail آمده :

پژوهشگران در مرکز کنترل بیماریهای
آمریکا ، یک نمونه آزمایشی واکسن آنفلوآنزای مرغی را ساخته‌اند که می‌تواند کارایی
چشم‌گیری درهمه‌گیری جهانی آنفلوآنزا داشته باشد.

آنها به یاری مهندسی ژنتیک ویروس
سرماخوردگی معمولی را طوری تغییر داده‌اند که پروتئینهای ویروس آتفلوآنزای

H5N1  را بسازد و به این ترتیب پاسخ ایمنی
انسان را برانگیزد. واکسن تا حالا فقط در موشها امتحان شده است.

 

نظرات بسته شده است.