نظرات

  1. من که اصلاً اصلاً دوست ندارم وقت دارم آرایش می کنم ازم عکس بگیرند ……..؟! اونم تازه بعدش برم و کشته بشم …….
    واقعاً که هم وحشتناکه و هم دردناک…………

    _خدایا به فریادمون برس_
    در ضمن عیدتون مبارک

    دوستدار شما لیلا

  2. صد افسوس که عجل مهلت نداد و ایشان با پای خودش به مسلخگاه آمد!!!!!!!!!!!!!!!!!!

دیدگاه بسته است.