معرفی کتاب: سیمای زنی در میان جمع

12

هاینریش بل در سال 1971، رمان قطوری به نام «سیمای زنی در میان جمع» منتشر کرد که شامل حدود 130 شخصیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. راوی، خبرنگاری است که تا فصول آخر جانبدارانه از زندگی زن  48ساله و زیبایی به نام «لنی» (Leni) گزارش تهیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

«لنی» در حالی که در مرکز رمان قرار دارد و رشتۀ همۀ حلقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تشکیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهندۀ اثر است، بیش از یکی دو بار آن هم بسیار کوتاه ظهور مستقیم ندارد. برخی از شخصیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها که در این اثر خلق شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، فقط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند محصول تخیلی نیرومند و یگانه باشند.

افراد بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شماری که زندگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان به نحوی با یکدیگر پیوند خورده است گزارش-هایی گاه ضد و نقیض دربارۀ زندگی «لنی» از بدو تولد -1922- تا 48سالگی -1970- به دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. «لنی» از سوی افراد مختلف به القابی متضاد –از فرشته تا فاحشه- ملقب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. چهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بعضاً دوست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داشتنی یا نفرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگیز، گاه بهنجار و گاه نیمه‌دیوانه، گاه عادی و گاه کاملاً غیرعادی او را احاطه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. شخصیت واقعی او تا اواخر رمان در ابهام باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند.

«لنی» دختر سرزنده و نازپرودۀ پدری است که شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ ساختمانی دارد و در حالی که از موفقیت شغلی کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظیری برخوردار است، در اثر رسوایی ناشی از معاملات غیرقانونی –که کوچک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نیازی به انجام آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نداشت- سقوط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، ورشکست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و سپس به زندان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. در دوران پس از جنگ و آزای از زندان، به عنوان سرکارگر ساختمانی، زندگی جدیدی را در پیش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و در اثر سانحه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هنگام کار، جان خود را از دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

«لنی» در سال 1941 سه روز همسر یک درجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار ارتش آلمان است که در نخستین روز حملۀ آلمان به شوروی کشته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

2118

سپس «لنی» در محل کارش -مؤسسۀ تهیۀ تاج گل برای اموات- با اسیر جنگی اهل شوروی «بوریس کولتسکی» که بخت یارش بود و به جای بیگاری در اردوگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرگ به کادر گلخانه گماشته شده بود آشنا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛ این دو با رعایت کلیۀ اصول پنهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاری، روابط عاشقانه برقرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، روابطی که در صورت برملاشدن، کمترین مجازاتش –که از سوی دل رحم‌ترین دادستان نازی در نظر گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد- چیزی جز مرگ نمی‌توانست باشد.

این دو در بحرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین روزهای پایان جنگ صاحب فرزند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند: روزهایی که نازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هنوز نازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانده آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قدر لجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گسیخته شده بودند که به راحتی زنانی را که مشغول پهن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن ملافه روی بند رخت بودند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشتند با این پندار که خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پرچم سفید افراشته است.

«بوریس» قصد ندارد به شوروی بازگردد. وی به وسیلۀ دوستان «لنی» یک دفترچۀ نظامی جعلی با نام «آلفرد بولهورست»، سرباز آلمانی تهیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. اما از شانس بد، «بوریس» هنگام گردش، اسیر متفقین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و به عنوان سرباز آلمانی اسیر، در اردوگاه فرانسوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به کار معدن وادار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و آنجا بر اثر سانحه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میرد.

پس از مرگ «بوریس»، شاعران و نویسندگان مورد علاقۀ «بوریس» همدم دائمی «لنی» می‌شوند: پوشکین، الکساندر بلوک، برشت، هولدین، تراکل، کافکا، کلاپست، تولستوی…

سیمای «لنی» در این رمان از چهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فراموش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشدنی زنان در رمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پس از جنگ است. هاینریش بل در دو رمان «آبروی از دست رفتۀ کاتارینا بلوم» و «زنان برابر چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز رودخانه» نیز زنانی آفرید که فراموش نخواهند شد. در رمان اخیر، عشق یک دختر آلمانی و یک تبعۀ اسیر شوروی به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر تکرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

در این رمان از یک سو صحنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اسرارآمیز، مرموز و عرفانی عرضه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و از سوی دیگر از اسناد غیر قابل انکار تاریخی مانند اظهارات و اعترافات «آلفرد روزنبرگ» -از تئورسین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشهور حزی نازی- در دادگاه نورنبرگ استفاده می-شود. از یک سو شخصیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی به روی صحنه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند که فقط می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند مخلوق تخیلی نیرومند باشند و از سوی دیگر –البته بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آنکه نویسنده دُم به تله بدهد- اشتراوس (رهبر حزب سوسیال مسیحی CSU)، همکار سابق هیتلر خوانده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

بل، پس از انتشار رمان «سیمای زنی در میان جمع» در سال 1972 برندۀ جایزۀ نوبل ادبی شد. هیأت داوران این جایزه، کتاب فوق را تا تاریخ اهدای جایزه، کامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین اثر بل ارزیابی کردند.

در سال 1977 فیلمی بر اساس این رمان ساخته شد.

MV5BNDQ0OTQzMzQzNF5BMl5BanBnXkFtZTcwODE5MDk0Mg@@._V1_SX640_SY720_

نشر آگه – ترجمه مرتضی کلانتریان – 557 صفحه


اگر خواننده جدید سایت «یک پزشک»  هستید!
شما در حال خواندن سایت یک پزشک (یک پزشک دات کام) به نشانی اینترنتی www.1pezeshk.com هستید. سایتی با 18 سال سابقه که برخلاف اسمش سرشار از مطالب متنوع است!
ما را رها نکنید. بسیار ممنون می‌شویم اگر:
- سایت یک پزشک رو در مرورگر خود بوک‌مارک کنید.
-مشترک فید یا RSS یک پزشک شوید.
- شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید: صفحه تلگرام - صفحه اینستاگرام ما
- برای سفارش تبلیغات ایمیل alirezamajidi در جی میل یا تلگرام تماس بگیرید.
و دیگر مطالب ما را بخوانید. مثلا:

کلاژهای کاغذی زیبای مینیمال از شخصیت‌های سینمایی مشهور

اینکه بتوانی به صورت خلاصه و مختصر و مفید با هنر خودت، مفهومی را برسانی، هر بسیار جالبی است. حالا تصور کنید که با برش چند کاغذ رنگی و کنار هم نهادت انها، یغنی کلاژ کاغذی بشود، شخصیت‌های مهم سینمایی را بازسازی کرد.این کاری است که مارگارت…

مجموعه‌ای از عکس‌های تاریخی که برخی از آنها کمتر دیده شده‌اند و ما را به اندیشه در مورد تاریخ…

عکس‌های تاریخی خلاصه عجیب یک دوران هستند. همه چیز از کیفیت عکس، کادربندی، لباس، ساختمان‌های پیرامون، غذایی که صرف می‌شود، حالت چهره، برشی از یک زمان و مکان است که برای بینندگان بعدی نکته‌های دارند.برخی ازعکس‌های این مجموعه را قبلا…

اگر این سلبریتی‌ها به همان سبک و سیاق و بزرگسالی کوچک می‌شدند

البته سلبریتی‌ها مسلما عکس‌های اصلی دوران کودکی دارند. هر چند در مورد برخی ممکن است این عکس‌های کودکی اندک یا کم‌کیفیت باشند.اما تصور کنید برای بازتاب دادن وجود همان عوالم بزرگسالانه در دنیای کودکی یا همان اجزای مهم چهره، چهره بزرگسالان…

عکس این درخت‌های عجیب در دوره جنگ جهانی دوم اصلا ویرایش نشده‌اند!

این عکس شگفت‌انگیز جنگ جهانی دوم ممکن است عکس ویرایش شده یا فیک به نظر برسد. اما واقعا این طور نیست.در این عکس سورئال، که بخشی از آرشیو عکاسی نیرو‌های دفاع فنلاند است، یک ماشین ارتش فنلاند در امتداد جاده‌ای در چند مایلی مرز با اتحاد…

عجیب ولی واقعی: چشم‌های این زن در این عکس آبی نیست! + ویدئو

در یک خطای دیداری بسیار جالب که به تازگی دین جکسون در تیک تاک منتشر شده، چهره عادی زنی را می‌بینیم که برخلاف ظاهر امر، چشمان او آبی نیست و در واقع حاکستری است.دین جکسون در زمینه ایجاد خطاهای دیداری، یک حرفه‌ای محسوب می‌شود. ویدئوی او در…

اگر این سلبریتی‌ها تا به امروز زنده بودند …

عوامل مختلفی روی طول عمر انسان‌ها تاثیر می‌گذارد. سبک زندگی، تعذیه سالم، ورزش، پیشگیری از بیماری‌ها، پرهیز از مصرف مواد، خواب و آسایش کافی، ژنتیک، هشیاری برای پیشگیری از حوادث.اما به هر حال طول عمر برخی از انسان‌ها کوتاه‌تر از امید به…
آگهی متنی در همه صفحات
دکتر فارمو /پزشکا /تعمیر فن کویل / سریال ایرانی کول دانلود / مجتمع فنی تهران / دانلود فیلم دوبله فارسی /خرید دوچرخه برقی /خرید دستگاه تصفیه آب /موتور فن کویل / شیشه اتومبیل / نرم افزار حسابداری / خرید سیلوسایبین / هوش مصنوعی / مقاله بازار / شیشه اتومبیل / قیمت ایمپلنت دندان با بیمه /سپتیک تانک /بهترین دکتر لیپوماتیک در تهران /بهترین جراح بینی در تهران / آموزش تزریق ژل و بوتاکس / دوره های زیبایی برای مامایی / آموزش مزوتراپی، PRP و PRF /کاشت مو /قیمت روکش دندان /خدمات پرداخت ارزی نوین پرداخت / درمان طب / تجهیزات پزشکی / دانلود آهنگ /داروخانه اینترنتی آرتان /اشتراك دايت /فروشگاه لوازم بهداشتی /داروخانه تینا /لیفت صورت در تهران /فروش‌ دوربین مداربسته هایک ویژن /سرور مجازی ایران /مرکز خدمات پزشکی و پرستاری در منزل درمان نو / ثبت برند /حمل بار دریایی از چین /سایت نوید /پزشک زنان سعادت آباد /کلاه کاسکت / لمینت متحرک دندان /فروشگاه اینترنتی زنبیل /ساعت تبلیغاتی /تجهیزات پزشکی /چاپ لیوان /خرید از آمازون /بهترین سریال های ایرانی /کاشت مو /قیمت ساک پارچه ای /دانلود نرم افزار /
12 نظرات
 1. مم می گوید

  کتاب خوندن روخیلی دوست دارم امسال علاقه عجیبی بهش پیداکردم ولیمتاسفانه قیمت کتابها انچنان بالاست که بااین زندگی دانشجویی خرج زندگی به سختی درمیاد چه برسه به کتاب خوندن.
  کتابهای جالبی معرفی میکنید دکتر.
  نوع نوشتن شماروهم دوست دارم خیلی شیوا ورسا بیان میکنید

  1. آرمین می گوید

   سلام. برای خوندن کتاب لزوما لازم نیست بخرینش، میتونید از کتابخونه امانت بگیرید.

 2. یک خواننده می گوید

  سلام
  سایت فیدیبو این کتاب به صورت الکترونیکی با قیمت 13200 تومان ارائه کرده.
  دوستان میتوانند از این سایت هم اقدام به خرید کنند.

 3. ایلا می گوید

  خیلی هم عالی ولی با این قیمت ارزش نداره کتابو الکترونیکی فقط داشته باشی باید داشت این کتابو چون من یکی که اصلا نمیتونم زل بزنم به مانیتور

 4. کانکس می گوید

  خیلی متشکرم از شما دوستان برای مطالب مفیدتون

 5. بی نام می گوید

  خیلی ممنون دکتر جان به خاطر معرفی این کتاب.
  اردیبهشت امسال طی یک حرکت فرهنگی و خود جوش با دوست ها و همکارام کتاب هامون رو بهم قرض دادیم.
  این کتاب رو اون موقع خوندم. به قدری متن گیرایی داشت که اصلا نمیخواستم تموم بشه.
  خیلی متفاوت از عقاید یک دلقک بود. داستان و نحوه بیان اون تا لحظه آخر آدم رو درگیر میکنه.
  جزء بهترین کتابهایی بود که خوندم.

 6. وحيد می گوید

  به نظرم معرفی کتاب ه شما بسیار بده ،شما به جای معرفی کتاب خلاصه کتاب رو می نویسید

 7. شهریار اخلاصی می گوید

  من یک کتاب از این نویسنده خوندم به اسم عقاید یک دلقک واقعا عالی بود

 8. محمد A می گوید

  با سلام.
  من کتاب عقاید یک دلقک رو از هاینریش خوندم فوق العاده بود..
  امیدوارم وقت داشته باشم و بتونم این کتاب رو هم بخونم.

 9. محمد می گوید

  برای خواننده ایرانی خواندن این کتاب جالب نیست

  1. ماه می گوید

   سلام.لطفا اگر کتاب را خوندیدبا تحلیل ،راهنمایی دقیق تری کنید آیا از نظر اعتقادی خوب نیست یا از نظر اخلاقی یا هردو .

 10. بیتا می گوید

  من کتاب عقاید یک دلقکو خوندم و واقعا دوسش داشتم. متنی که شما نوشتیدن خلاصه کتاب بود و چون من میخوام بخونمش کامل نوشتتونو نخوندم. موفق و شاد باشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.