اسهال مزمن (طولانی) چه علت‌هایی دارد؟

35

ارزیابی برای رد پاتولوزی زمینه‌ای جدی در اسهالی که بیش از ۴ هفته طول بکشد، ضروری است. برخلاف اسهال حاد، بیشتر علل اسهال مزمن غیر عفونی هستند. طبقه‌بندی اسهال مزمن براساس مکانیسم فیزیولوژیک، موجب تسهیل رویکرد منطقی در درمان این بیماران می‌شود، اگرچه بسیاری از بیماری‌های مسبب اسهال از طریق مکانیسم‌هایی بیش از یک مورد می‌کنند.

علل ترشحی. اختلال در انتقال مایع و الکترولیت از طریق مخاط کولون و روده باریک موجب بروز اسهال‌های ترشحی می‌شود. این نوع اسهال از نظر بالینی با دفع حجم بسیار زیادی از مدفوع آبکی مشخص می‌شود که به ویژه بدون درد است و با نخوردن غذا نیز ادامه می‌یابد. به دلیل اینکه در جذب املاح اختلالی وجود ندارد، الکترولیت‌های طبیعی درون‌زاد، اسمولالیته مدفوع را توجیه می‌کنند و شکاف اسموتیک (osmotic gap) در مدفوع وجود ندارد.

داروها. عوارض جانبی حاصل از مصرف منظم داروها و سموم از شایع‌ترین علل ترشحی اسهال مزمن هستند. صدها دارویی که توسط پزشکان تجویز یا بدون نسخه تهیه می‌شوند، ممکن است اسهال ناخواسته ایجاد کنند (به مبحث سایر علل اسهال حاد مراجعه کنید). همچنین استفاده مخفیانه و عادتی از ملین‌ها ]مانند سنا، کاسکار، بیزاکودیل، ریسینولئیک اسید (روغن کرچک)[ باید مورد توجه قرار گیرند. آب و سدیم و نیز انتقال سریع مواد و ایجاد سایر تغییرات می‌تواند موجب بروز اسهال ترشحی شود. خوردن غیرعمدی بعضی از سموم محیطی (مانند آرسنیک) ممکن است به جای اسهال حاد نوع مزمن آن را ایجاد کند. گاهی بعضی از عفونت‌‌های باکتریایی می‌توانند ادامه یابند و با اسهال ترشحی همراه باشند.

برداشت روده، بیماری مخاطی یا فیستول آنتروکولیک. در شرایط فوق ممکن است به دلیل عدم وجود سطح کافی برای جذب مایعات و الکترولیت‌های ترشح شده، اسهال ترشحی ایجاد شود. برخلاف سایر اسهال‌های ترشحی، در این دسته با خوردن غذا اسهال بدتر می‌شود. با بیماری (مانند ایلئیت کرون) یا برداشت کمتر از cm100 از ایلئوم ترمینال، ممکن است بازجذب اسیدهای صفراوی دی‌هیدروکسی انجام نگیرد و موجب تحریک ترشحات کولون شود (اسهال وبایی) (cholorrheic diarrhea). این مکانیسم در بروز اسهال ترشحی ایدیوپاتیک نیز دخیل است. در این بیماری اختلال کارکردی در جذب اسیدهای صفراوی از ایلئوم ترمینال به ظاهر سالم وجود دارد. این سوء جذب ایدیوپاتیک اسید صفراوی به طور متوسط عامل ۴۰% از اسهال‌های مزمن غیر قابل توجیه است. کاهش تنظیم فیدبک منفی ساخت اسید صفراوی توسط فاکتور ۱۹ رشد فیبروبلاستی به وسیله انتروسیت‌ها، باعث تولید میزانی از اسیدهای صفراوی می‌شود که فراتر از ظرفیت طبیعی بازجذب ایلئوم بوده و اسهال ناشی از اسید صفراوی ایجاد می‌شود. انسداد نسبی روده، تنگی اوستوئمی، یا تجمع مدفوع ممکن است به صورت متناقض موجب افزایش خروج مدفوع در اثر ترشح بیش از حد شوند.

هورمون‌ها. نمونه‌های کلاسیک اسهال ترشحی اگر چه ناشایع هستند، ولی توسط هورمون‌ها ایجاد می‌گردند. تومورهای کارسینوئید دستگاه گوارش از نوع متاستاتیک یا ندرتاً، کارسینوئیدهای برونشیال اولیه ممکن است به تنهایی یا به عنوان بخشی از سندرم کارسینوئید شامل حملات گرگرفتگی، خس‌خس، تنگی نفس و بیماری دریچه‌ای قلب راست، اسهال آبکی ایجاد کنند. علت بروز اسهال، آزادشدن تحریک کننده‌های ترشح (secretagogues) روده‌ای بسیار قوی به داخل جریان خون است که عبرتند از سروتونین همراه باکم شدن نیساسین، ایجاد شود. گاسترینوما یکی از شایع‌ترین تومورهای نورواندوکرین است و بیشتر با زخم‌های پپتیک مقاوم به درمان تظاهر می‌کند اما تا یک سوم این بیماران دچار اسهال می‌شوند و در ۱۰درصد موارد ممکن است اسهال تنها تظاهر بالینی بیماری باشد. در حالی که تحریک کننده‌های ترشحی گوناگون آزاد شده به همراه گاسترین، ممکن است در بروز اسهال نقش داشته باشند، در اغلب موارد به دلیل غیر فعال شدن آنزیم‌های پانکراس در pH پایین داخل دئودنوم و در نتیجه اختلال در هضم چربی، اسهال ایجاد می‌شود. آدنوم سلول‌های غیر پانکراس که ویپوما (vipoma) نیز خوانده می‌شود، موجب بروز سندرم اسهال آبکی، هیپوکالمی، آکلریدری یا وبای پانکراس می‌شود. ویپوما پپتید روده‌ای وازواکتیو (vasoactive intestinal peptide) (VIP) و تعداد زیادی از هورمون‌های پپتیدی دیگر مانند پلی‌پپتید پانکراسی، سکرتین، گاسترین، پلی‌پپتید مهار کننده گاسترین (که پپتید انسولینوتروپیک وابسته به گلوکز نیز نامیده می‌شود)، نوروتنسین، کلسی تونین و پروستاگلاندین‌ها را ترشح می‌کند. اسهال ترشحی اغلب حجیم و بیش از ۳ لیتر در روز است اما حجم روزانه تا ۲۰لیتر نیز گزارش شده است. ویپوما می‌تواند با دهیدراسیون تهدید کننده حیات، اختلالات عصبی – عضلانی ناشی از هیپوکالمی، هیپومنیزیمی یا هایپرکلسمی، در گرفتگی و هیپرگلیسمی همراه باشد. کارسینوم مدولری تیروئید ممکن است با اسهال آبکی تظاهر نماید و علت آن ترشح کلسی تونین، سایر پپتیدهای ترشحی، یا پروستاگلاندین‌ها است. این تومور به صورت اسپورادیک و نیز در ۵۰-۲۵درصد موارد به عنوان علامتی از نئوپلازی آندوکرینی متعدد (MEN (Multiple Endocrine Neoplasia) ) نوع IIa همراه با فئوکروموسیتوم و هیپرپاراتیروئیدی بروز می‌کند. در اغلب موارد اسهال بارز با بیماری متاستاتیک و پیش آگهی بد همراه است. ماستوسیتوزسیستمیک که ممکن است با ضایعات پوستی کهیر رنگدانه‌ای همراه باشد، می‌تواند سبب بروز اسهال ترشحی ناشی از ترشحی هیستامین یا اسهال التهابی در اثر انفیلتراسیون روده‌ای ماست سل‌ها شود. ندرتاً آدنوم‌ها پرزی بسیار بزرگ ناحیه کولورکتال ممکن است با اسهال ترشحی همراه باشد و موجب بروز هیپوکالمی شود که می‌تواند اسهال با مصرف NSAIDها مهار شود و به نظر می‌رسد در اثر پروستاگلاندین‌ها ایجاد می‌شود.

نقایص مادرزادی در جذب یون. این نقایص ندرتاً از بدو تولد سبب بروز اسهال آبکی می‌شوند و شامل تبادل ناقص cl/HCO (کلریدوره مادرزادی (congenital chloridorrhea) ) همراه با آلکالوز (که ناشی از ژن DRA جهش یافته ]کاهش بیان در آدنوم[ است) و تبادل ناقص Na+/H+ (اسهال سدیم مادرزادی) که ناشی از جهش در ژن NHE3 (تبادل کننده سدیم – هیدروژن) بوده و باعث اسیدوز می‌شود. اسهال آبکی ممکن است به دنبال کمبود بعضی از هورمون‌ها، مثلاً نارسایی قشر آدرنال (بیماری آدیسون) بروز نماید و با هیپرپیگمانتاسیون همراه باشد.

علل اسموتیک. هنگامی که محلول‌های خورده شده، از نظر اسموتیک فعال و دارای قابلیت جذب اندکی باشند، موجب کشیده شدن مقدار زیادی مایع به داخل مجرای روده و غلبه بر ظرفیت بازجذب کولون می‌شوند. متناسب با مقدار محلول، میزان دفع آب از طریق مدفوع نیز افزایش می‌یابد. اسهال اسموتیک، مشخصاً با نخوردن غذا یا قطع مصرف مواد مضر متوقف می‌شود.

درمان اسهال

ملین‌های اسموتیک. آنتی اسیدهای حاوی منیزیم، ترکیبات مکمل (health supplement)، یا ملین‌ها ممکن است اسهال اسموتیک ایجاد کنند که مشخصه آن وجود مدفوع با شکاف اسموتیک (بیش از mosmol/L50) است: اسمولاریتی سرم (به طور تیپیک mosmol/kg290 ](غلظت سدیم + پتاسیم مدفوع) ۲[. اندازه‌گیری اسمولاریتی مدفوع دیگر توصیه نمی‌شود چرا که حتی اگر بلافصله بعد از عمل دفع اندازه‌گیری شود ممکن است نادرست باشد، چون متابولیسم کربوهیدرات‌ها توسط باکتری‌های کولون باعث افزایش اسمولاریتی می‌شود.

سوء جذب کربوهیدرات. نقایص اکتسابی یا مادرزادی دی‌ساکاریدازها و سایر آنزیم‌های پرزهای جدار روده موجب سوء جذب کربوهیدرات و بروز اسهال اسموتیک همراه با pH پایین می‌شود. یکی از شایع‌ترین علل اسهال مزمن در بزرگسالان، کمبود لاکتاز است وسه چهارم غیر سفیدپوستان در سراسر دنیا و ۳۰-۵درصد افراد در ایالات متحده به آن مبتلا هستند؛ میزان کل لاکتوز مصرفی در هر زمان برروی علایم ایجاد شده تأثیر می‌گذارند. اکثر این بیماران یاد می‌گیرند که بدون هیچ گونه درمان با مکمل‌های آنزیمی از مصرف فراورده‌ها شیر باید اجتناب کنند. بعضی از قندها مانند سوربیتول، لاکتولوز یا فروکتوز به طور کلی جذب خوبی ندارند و به دلیل مصرف مقدار زیادی دارو، آدامس یا آبنبات‌های شیرین شده با این قندهای غیر قابل جذب، اسهال ایجاد می‌شود.

علل مربوط به استئاتوره. سوء جذب چربی ممکن است اسهال چرب وبدبو ایجاد کند که به سختی شسته می‌شود و اغلب با کاهش وزن و کمبودهای تغذیه‌ای ناشی از سوءجذب همزمان اسیدهای آمینه و ویتامین‌ها همراه است. مقدار تولید مدفوع به علت اثرات اسموتیک اسیدهای چرب، خصوصاً بعد از هیدروکسیلاسیون باکتریایی و به درجات کمتر در اثر وجود چربی خنثی، افزایش می‌یابد. از نظر کمی، استئاتوره با چربی مدفوع بیش از میزان طبیعی g/d7 مشخص می‌شود؛ در اسهال به علت انتقال سریع در لوله گوارش چربی مدفوع می‌تواند تا g/d14 هم برسد. در بیماری‌های روده باریک مقدار متوسط چربی مدفوع g25-15 در روز و در نارسایی فعالیت اگزوکرین پانکراس اغلب بیش از g32 است. اختلال هضم داخل مجرایی، سوءجذب مخاطی، یا انسداد لنفاتیک ممکن است استئاتوره ایجاد نماید.

سوءهضم داخل مجرایی. این بیماری در اکثر موارد در اثر نارسایی فعالیت اگزوکرین پانکراس و زمانی ایجاد می‌شود که بیش از ۹۰درصد کارکرد ترشحی پانکراس از بین رفته باشد. در بیشتر مواقع پانکراتیت مزمن که معمولاً یکی از عوارض مصرف بیش از اندازه اتانول است، موجب نارسایی پانکراس می‌شود. علل دیگر عبارتند از: فیبروزکیستیک، انسداد مجرای پانکراس و ندرتاً سوماتوستاتینوما. رشد بیش از اندازه باکتری‌ها در روره باریک ممکن است با دکونژوگه کردن اسیدهای صفراوی و تغییر در تشکیل میسل‌ها موجب اختلال در هضم چربی شود؛ این وضعیت در اثر استاز ناشی از حلقه بسته (blind- loop)، دیورتیکولوم روده باریک یا اختلال حرکتی رخ می‌دهد و خصوصاً در دوره کهولت محتمل است. نهایتاً، سیروز یا انسداد صفراوی ممکن است منجر به استئاتوره خفیف ناشی از کمبود غلظت اسیدهای صفراوی در داخل مجرای روده شود.

سوء جذب مخاطی. سوءجذب مخاطی در اثر آنتروپاتی‌های گوناگون رخ می‌دهد اما شایع‌ترین آن در اثر اسپروی سلیاک به وجود می‌آید. سلیاک از حساسیت به گلوتن ایجاد می‌شود و با آتروفی پرزها و هیپرپلازی کریپت‌ها در قسمت پروگزیمال روده باریک مشخص می‌شود و اغلب با اسهال چرب همراه با درجات متفاوتی از کمبودهای تغذیه‌ای متعدد تظاهر می‌یابد و همه سنین را درگیر می‌کند. بیماری سلیاک از آنچه که قبلاً تصور می‌گردید شایع‌تر است، تقریباً یک درصد جمعیت به آن مبتلا هستند، اغلب بدون استئاتوره تظاهر می‌یابد، می‌تواند علایم IBS را تقلید نماید و تظاهرات گوارشی و خارج روده‌ای متعدد دیگری نیز دارد. اسپروی حاره‌ای ممکن است سندرم بالینی و بافت شناختی مشابهی ایجاد نماید اما این بیماری در ساکنین یا مسافران مناطق گرمسیری رخ می‌دهد؛ شروع آن اغلب ناگهانی است و پاسخ آن به آنتی‌بیوتیک وجود اتیولوژی عفونی را مطرح می‌کند. بیماری ویپل در اثر باسیل تروپونما ویپلیی (Treponema whippleii) و انفیلتراسیون هیستوسیت‌ها در مخاط روده باریک ایجاد می‌شود و از علل ناشایع‌تر استئاتوره به شمار می‌رود و به طور مشخص در مردان جوان یا میانسال اتفاق می‌افتد؛ اغلب با آرترالژی، تب، لنفادنوپاتی و خستگی بیش از حد همراه است و ممکن است دستگاه عصبی مرکزی و اندوکارد را درگیر کند. در بیماران مبتلا به ایدز تابلوی بالینی و مشابهی در اثر ابتلا به عفونت میکوباکتریوم آویوم داخل سلولی (Mycobacterium avium intracellulare) ایجاد می‌شود. آبتالیپوپروتئینمی بیماری نادری است و شامل نقص در تشکیل شیلومیکرون‌ها و سوءجذب مخاطی شوند که عبارتند از: عفونت‌ها، خصوصاً انگل‌هایی چون ژیاردیا، داروهای متعدد (مانند کلشی‌سین، کلسیترامین، نئومایسین) آمیلوئیدوزیس وایسکمی مزمن.

انسداد لنفاوی بعد از مخاطی. این بیماری در اثر لنفانژکتازی روده‌ای مادرزادی (نادر) یا در اثر انسداد لنفاوی اکتسابی ثانویه به تروما، تومور، بیماری قلبی یا عفونت ایجاد می‌شود و پاتوفیزیولوژی آن منجر به بروز مجموعه‌ای خاص از سوءجذب چربی همراه با از دست دادن پروتئین (اغلب ادم ایجاد می‌کند) از طریق روده و انفوسیتوپنی می‌شود. جذب کربوهیدرات و اسیدهای آمینه طبیعی باقی می‌ماند.

علل التهابی. اسهال‌های التهابی معمولاً با درد، تب، خونریزی یا سایر تظاهرات مربوط به التهاب همراه هستند. مکانیسم بروز اسهال ممکن است فقط ناشی از اگزودا نباشد، بلکه بستگی به محل ضایعه دارد و ممکن است شامل سوءجذب چربی، اختلال در جذب مایع یا الکترولیت و ترشح یا تحرک بیش از اندازه در اثر آزاد شدن سیتوکین‌ها و سایر واسطه‌های التهابی باشد. ویژگی یکسان در آزمایش مدفوع وجود لکوسیت یا پروتئین‌ها مشتق از لکوسیت مانند کالپروتکتین (Calprotectin) (ادم منتشر) ایجاد کند. هر بیمار میانسال یا مسن مبتلا به اسهال مزمن از نوع التهابی، خصوصاً همراه با خون باید از نظر رد تومور کولورکتال به دقت بررسی شود.

بیماری التهابی ایدیوپاتیک روده. بیماری‌های موجود در این دسته شامل بیماری کرون و کولیت اولسراتیو مزمن است که از شایع‌ترین علل ارگانیک اسهال مزمن در بزرگسالان محسوب می‌گردند. شدت این بیماری‌ها از خفیف تا برق‌آسا و مهلک متغیر است و ممکن است با علایم یووئیت، پلی‌آرترالژی، بیماری کلستاتیک کبد (کلانژیت اسکلروزان اولیه) و ضایعات پوستی گوناگون (اریتم ندوزوم، پیودرما گانگرونوزوم) همراه باشد. کولیت میکروسکوپیک شامل کولیت هم لنفوسیتی و هم کلاژنی، به طور فزاینده‌ای علت اسهال آبکی مزمن تشخیص داده می‌شود، به ویژه در زنان میانسال و آنهایی که NSAIDs استاتین‌ها، مهار کننده‌های پمپ پروتون و مهار کننده‌های اختصاصی بازجذب سوتونین مصرف می‌کنند. برای تشخیص بافت شناختی بیماری، نمونه‌گیری از کولون به ظاهر طبیعی، لازم است. ممکن است همزمان با علایم مطرح کننده IBS یا بیماری سلیاک وجود داشته باشد. به صورت تیپیک به داروهای ضد التهابی (مثل بیسموت)، به آگونیست مخدر لوپراماید یا به بودزوناید (Budesonide) به خوبی پاسخ می‌دهد.

نقص ایمنی اولیه یا ثانویه. نقص ایمنی ممکن است به اسهال عفونی طولانی منجر شود. در کمبود اختصاصی IgA و هیپوگاماگلوبولینمی متغیر و معمول، اسهال خصوصاً شایع است و اغلب در نتیجه ژیاردیاز رشد بیش از اندازه باکتری‌ها یا اسپرو بروز می‌کند.

گاستروآنتریت ائوزینوفیلیک. انفیلتراسیون ائوزینوفیل در مخاط، عضله یا سروز هر قسمت از لوله‌گوارش ممکن است اسهال، درد، استفراغ یا آسیت ایجاد نماید. این بیماران اغلب دارای سابه ابتلا به آتوپی هستند. کریستال‌های شارکوت – لیدن، (ناشی از دفع محتویات ائوزینوفیل‌ها) ممکن است در نمونه میکروسکوپی مدفوع دیده شود. ائوزینوفیلی محیطی در ۷۵-۵۰درصد بیماران وجود دارد. اگرچه حساسیت بیش از اندازه نسبت به بعضی از غذاها در بزرگسالان ایجاد می‌شود، آلرژی غذایی واقعی که موجب اسهال مزمن شود، نادر است.

سایر علل. در میان دیگر بیماری‌ها، اسهال التهابی مزمن ممکن است در اثر آنتروکولیت ناشی از پرتوتابی، بیماری مزمن پیوند علیه میزبان، سندرم بهجت و سندرم کرونکیت – کانادا (Cronkita – Canada syndrome) ایجاد شود.

اختلالات حرکتی. انتقال سریع مدفوع ممکن است به عنوان پدیده‌ای ثانویه یا کمک کننده با بسیاری از اسهال‌ها همراه باشد اما اختلال حرکتی اولیه، از اتیولوژی‌های غیرمعمول اسهال واقعی به شمار می‌رود. ویژگی‌های مدفوع اغلب نشانگر اسهال ترشحی است اما استئاتوره خفیف (تا g14 چربی در روز) می‌تواند در اقثر اختلال در هضم چربی و تنها به دلیل انتقال سریع آن ایجاد شود. هیپرتیروئیدی، سندرم کارسینوئید و بعضی از داروها (مانند پروستاگلاندین‌ها، داروهای پروکینتیک) با ایجاد تحرک بیش از اندازه ممکن است موجب بروز اسهال گردند. نورومیوپاتی‌های احشایی اولیه یا انسداد کاذب روده‌ای اکتسابی وایدیوپاتیک ممکن است به استاز و در نتیجه رشد بیش از اندازه باکتری‌ها و اسهال بینجامند. اسهال دیابتیک اغلب با نوروپاتی‌های اتونومیک محیطی و منتشر همراه است و تا حدی ممکن است به دلیل اختلال حرکتی روده رخ دهد.

سندرم روده تحریک پذیر بسیار شایع است (۱۰درصد شیوع نقطه‌ای (point prevalence)، ۲-۱ درصد بروز سالانه ) و مشخصه آن اختلال در پاسخ‌های حسی و حرکتی کولون و روده باریک به محرک‌های متفاوت است. علایم تکرر نوعاً هنگام شب متوقف و به طور متناوب یبوست جایگزین آن می‌شود و با درد شکمی همراه است که با دفع بر طرف می‌شود و ندرتاً منجر به کاهش وزن یا اسهال واقعی می‌شود.

علل ساختگی (Factital causes). اسهال ساختگی تا ۱۵درصد موارد اسهال‌های بدون توجیه ارجاع شده به مراکز مراقبت‌های ثالثیه را تشکیل می‌دهد. همانند سندرم مونچازن (Munchausen syndrome) (فریب یا آسیب به خود برای کسب نفع ثانویه) یا اختلالات خوردن، بعضی از بیماران به طور مخفیانه ملین‌ها را به تنهایی یا همراه با داروهای دیگر (مانند دیورتیک‌ها) مصرف می‌کنند یا به نمونه مدفوع فرستاده شده برای آزمایش به طور پنهانی آب یا ادرار اضافه می‌کنند. این بیماران مشخصاً زن و اغلب دارای سوابقی از بیماری روانی هستند و تعداد نامتناسبی از آنها مشاغلی در مراکز مراقبت‌های بهداشتی دارند. هیپوتانسیون و هیپوکالمی علایم شایعی هستند که همراه با این نوع اسهال وجود دارند. ارزیابی این بیماران ممکن است دشوار باشد، در عوض با مشاهده کم یا زیاد بودن شدید اسمولاریته مدفوع می‌توان به آلودگی مدفوع با آب یا ادرار پی‌برد. این بیماران اغلب هنگام مواجهه، احتمال فوق را انکار می‌کنند اما از مشاوره با روانپزشک و آگاه شدن از رفتار خود سود خواهند برد.

 
35 نظرات
 1. محمد می گوید

  سلام ۴ ماهه که اسهالم بدین صورت که بطور ناگهانی نیازمند رفتن به دستشویی می شوم،به پزشک مراجعه کردم داروهای فولیک اسید،زینک،لوپرامید و .. را تجویز کردن که در دوره مصرف خوب بودم،ولی پس از آن دوباره بیماری ام برگشت،البته الان لوپرامید رو مصرف می کنم تا ۲ یا ۳ روز خوبم ولی بعدش باز بیماری شروع می شود.فعلا با توجه به مشغله کاری زیاد نمی توانم به پزشک متخصص مراجعه کنم

 2. Aisan می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  تقریبأ مدت ۴ ماه است که اسهال طولانی مدت دارم وبه پزشک عفونی مراجعه کردم که آزمایشهایی را از روده ام گرفتند که نتایج آزمایشها سالم نشان دادند ومن اصلن خوب نمیشوم….
  راه چاره؟

 3. صمد می گوید

  با عرض سلام و احترامات: ۲ ماه میشود که از خواب بیدار میشوم اسهال میشوم و روزانه بار بار تشناب میروم و ادرار ۶ بار میکنم لطفاً نماید چی باید کنم. تشکر

 4. فرزانه می گوید

  با سلام، روزی یک عدد قرص امگا ۳ را امتحان کنید. به رفع التهاب روده کمک میکند. در خیلی مواقع باعث کاهش اسهال میگردد.

 5. Azin می گوید

  حدود ۲ماهه ک منم اینطوریم تالا فکر میکردم بخاطر سرما هست ولی با گرم کردن پهلوهامم مشکلم حل نشد. نعنا و کته ماست و …. همه رو امتحان کردم ولی تالا دکتر نرفتم .
  چ کنم??!!

  1. Aindra می گوید

   برو دکتر?

 6. وحيد می گوید

  سلام الان تقریبا٣هفتس که اسهال دارم درروز دوبار اسهال میشوم ایاممکن هست نشانه بیماری خطرناکی باشه؟زمانی که سرماخوردم اسهال شدم بعدش خوب شدم ولی اسهالم هنوز خوب نشده چ کنم؟

  1. رسول حسنوند می گوید

   سلام خسته نباشید حدود دوماه هست که اسهال دارم سه بار به دکتر مراجعه کرده ام آزمایشم خوب بوده انواع داروهای قوی دکتر نوشته ولی خوب نشده ام میگه روده ات ضعیف شده مرا راهنمایی کنید لطفا

 7. Saeed می گوید

  با سلام
  من الان حدود ۷ماه میشه اسهالم،آزمایشاتی که متخصص برام نوشته انجام دادم،داروها رو هم مرتب میخورم،کلونوسکوپی هم انجام دادم،سونوگرافی کیسه صفرا و کبدم انجام دادم،همه سالم بودن ولی هر کاری میکنم اسهالم،روزی ۵تا۶بار دستشویی میرم.
  دوستان اگه کسی مثل من بوده یا راه چاره ای دارین کمک کنید.
  با تشکر

  1. علی می گوید

   سلام تا راه درمان رجوع به طب سنتی میباشد و مصرف داروه های گیاهی و کم کردن استرس و اضطراب

 8. محمد حسين می گوید

  سلام
  اسم من محمد از افغانستان مقیم سویس
  من یک سال بیشتر میشود داروی توبرکلوز را مصرف میکردم خیلی خوب پیش می رفت.
  چون توبرکلوز در مهرهای کمرم جابجا شده بود عمل کردم بعد از عمل آنتی بیوتیک های توبرکلوز را متوقع و آنتی بیوتیک های مصرف میکردم که مبادا کمرم اونجاهای رو که عملیات کردن چرکی شود!
  بعد از مصرف دارو بلا فاصله صبح بعد از مصرف اسهال شدم و الان هم سه هفته است اسهال هستم.
  اسهال آبکی است
  داکتر هم یک بار آنتی بیوتیک ها را عوض کرد و هم دواهای زد اسهال رو قویتر کرد
  اما بهتر نشدم
  حالا نمیدونم چی کار کنم
  داکترای اینجا هم خیلی جدی میگن آنتی بیوتیک رو مصرف کنم تا ١٢ هفته الان سه هفتش گذشته
  خلاصه نمیدونم چی بکنم

 9. حسین زاده می گوید

  با سلام
  من چند سالی هست که مدام اسهال هستم یعنی یک روز در میان تقریبا مثلا عصر چایی میخورم دو قلوپ اسهال میشوم یا با دو عدد گوجه سبز یا با خوردن دلستر یا نیمرو یا جوجه یا ژامبون و …. میشه راهنماییم کنید ممنون میشم

 10. حسین می گوید

  با سلام.
  بنده بیشتر از یکسال هست که اسهال هستم که بعد از خوردن غذا باید زود به دستشویی بروم و اگر دیرتر بروم باعث نفخ شدید و دل پیچه میشوم و تحملش برایم دشوار است.حتی غذا هم نخورم اسهالم آبکی است.از آنتی بیوتیک ها هم استفاده کرده ام، اما نتوانسته مشکلم را حل کند.هوا که گرمتر میشود این موضوع بیشتر تشدید میشود.لطفن راهنمایی فرمایید.
  با تشکر

 11. سید صدیق می گوید

  سلام من سه روزه اسهالم روزی ده بار میرم دستشویی وقتیم میرم دستشویی خون ریزی دارم لطفآ راهنمایی کنید

 12. صدرا می گوید

  سلام، من هفت هشت ماهه اسهال دارم دکتر هم رفتم انواع دارو و انتیبوتیک مصرف کردم اوایل جواب میداد ولی الان دیگه جواب نمیده آزمایش دادم جواب سالم بوده دیگه نامید شدم

 13. پژمان می گوید

  سلام .
  من الان تقریبا ۱۰ماهه اسهال دارم تا ۲ماه اخر کلا آبکی بود ..با داروگیاهی و داروهای محلی مقداری جلوشو گرفتم ولی هیچ فایده ای نداشت..
  تا اینک مجبور شدم برم کولونوسکوپی و آندوسکپی هردو رو باهم انجام بدم ک در این مورد هم هردو خوب بودند و مشکلی نداشتند.
  درد اسهال ب محض خوردن غذا باید دستشویی میرفتم یا اینک سمت چپ شکمم درد میگرفت ک قابل تحمل نبود باید دستشوویی میرفتم .
  کلا هروقت قرص مصزف میکنم نهایتا برا ۱ هفته اول جواب میده و بعد همون میشه.
  درحال حاضر میخوام کل اجزای داخلی رو سونوگرافی کنم اگر جواب نگرفتم میخوام برم پیش ی دکتر میکروب شناس .
  ان شالله همه دوستان شفا پیدان حتی بنده حقیر ان شالله

 14. داریوش می گوید

  چقد آدم اسهال اینجا جم شده

 15. علی می گوید

  سلام من هم چند وقتی هست همین مشکلات رو دارم اما با خوردن قرص مترونیدازول موقتا خوب می شوم ولی بعد از مصرف دوباره همان طور میشم و من دچار صدای شکم خیلی شدید نیز هستم کمکم کنید

 16. مسعود می گوید

  دوستان منم چند ماهی همین مشکل رو داشتم. دکتر رفتم فایده نداشت. چند روزی هست که نه قبل از غذا نه بعد از غذا نه حین غذا خوردن آب یا نوشیدنی نمیخورم. الان بهترم. شنیدم میگن خوردن آب همراه با غذا معده رو تنبل میکنه. تا دو ساعت بعد از غذا آب نخورید. شاید مفید باشه براتون. با آرزوی سلامتی برای همه تون. درررکتوووون میکنم.

 17. مسعود می گوید

  سلام من اسهال دارم منتها خیلی استرسی هستم همش فکرای الکی میاد سراغم سر معدم میسوخت اسهال داشتم قهوای پر رنگ بود رفتم دکتر ازمایش نوشت ازمایش دادم چیزی نبود داخلش انگلم نداشتم منتها خیلی عصبی و استرستی هستم موندم چیکار کنم خسته شدم از اسهال

  1. جلال می گوید

   سلام دوست عزیز.اگر از داروهای کاهنده استرس و تپش قلب مانند پراپرانول استفاده میکنید به مرور زمان دوز مصرف رو پایین بیارید و طی دو سه هفته مصرف را قطع کنید.همزمان پودر کاکتول تهیه کنید و بخورید.

 18. مسعود می گوید

  سلام ب همه دوستان اسهالم
  منم ۴ساله اسهالم
  دیگه رد دادم
  شما هم پی گیرش نباشین
  هیچ کدوم خوب نمیشیم??

  1. رضا می گوید

   خخخخخخ
   والله

  2. مسیح می گوید

   با سلام .قرص لاکتول مصرف کنید .ویتامین دی بخورید و قرص روغن نعناع .اوضاع رو بهتر میکنه

  3. Bahar می گوید

   خدااا به دادت برسع??????

 19. احمد می گوید

  خخخخخخخخ من هم دیگه بریدم دوستان ولش کنید بریزه چاره ای نیست بی ترمزهای عزیز

 20. علی می گوید

  سلام بچه ها. من الان یک هفتست اسهالم اولش بدون دل پیچه بود اما الان دل پیچه اضافه شده. یک هفتست هیچی نخوردم دو کیلو وزنم اومده پایین. دکتر رفتم اون هفته گفت آنفولانزاست. آخه این چه آنفولانزاییه. اگه راه حلی دارید کمک کنید که منم به جمع شما اسهالیا پیوستم. نمیدونستم اینقد اسهالی داریم ولی. ی مشت اسهال جمع شدیم دور هم دیگه. اسهالیای عزیز بدرود

 21. حسام می گوید

  اسهال دارم شبو روز بی قرارم دوستان کمکم کنید از درد اسحالم حال خودم بد شد راه کاره قطع اسهال را ب اشتراک بگذارید

 22. محمدرضا می گوید

  سلام محمدرضا هستم یه اسهالی کمک لدفا

 23. فاطمه می گوید

  دوستان اسهالی
  نا امید نشین لطفا، موز بخورید زیاد
  چند تا موز پشت سر هم بخورید
  خلاصه حل میشه 🙂

 24. محسن می گوید

  سلام
  دکتر من راهشو پیدا کرد
  ۵ تا دونه قرص لومیدکس ۲ تو پنج روز خوردم بعد ۶ ماه الان یک هفتس که درست شدم . هوراااااا

  1. پریسا می گوید

   واقعا خوب شدید دکترب من گف عصب روده داری داروی اعصاب داده ولی خوب نشدم ۴۰روزه دارم میمیرم روزی تاده بارهم میرم???

 25. سحر می گوید

  منم چند سال این مشکلو داشتم
  سویق سنجد بخورید زود خوب میشید
  و البته استرس هم نباید داشته باشید

 26. Dnl می گوید

  اقا ما چه کنیم خسته شدیم هر چی قرصه خوردیم خوب نمیشه
  ۴ ماهه اسهال دارم ازمایش میگه انگل داره روده ام
  مترونیدازول میخورم خوبم دو روز نخورم برمیگرده
  دو ماه هر روز سه بار یدوکنیول با مترونیدلزول خوردم دو روز نخوردم اسهال شدم باز .چه کنیم!!!

 27. BASIR می گوید

  سلام من یک نیم سال هست اسهال هستم هر وقت چیزی میخورم بعداز ده دقیقه باید برم دستشویی لطفا کمکم کنید چی بخورم یا چی دارو بگیرم ممنون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.