چند تصویر از زنان عصر قاجار

0

تصاویری از زنان اواخر دوران قاجار (آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم) از مجموعه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.