کدام داروهای ضدتشنج اثر قرص ضد بارداری را کم می‌کنند؟

داروهای زیر موجب القای سیستم سیتوکروم P450 می‌شوند و اثر قرص‌های ضد بارداری خوراکی را کاهش می‌دهند:

– کاربامازپین

– فنی‌تویین

– فنوباربیتال

– اکس کاربازپین

– پریمیدون

– توپیرامات

– فلبامات

دیدگاه خود را با ما اشتراک بگذارید:

ایمیل شما نزد ما محفوظ است و از آن تنها برای پاسخگویی احتمالی استفاده می‌شود و در سایت درج نخواهد شد.
نوشتن نام و ایمیل ضروری است. اما لازم نیست که کادر نشانی وب‌سایت پر شود.
لطفا تنها در مورد همین نوشته اظهار نظر بفرمایید و اگر درخواست و فرمایش دیگری دارید، از طریق فرم تماس مطرح کنید.