سندرم گیلن باره چیست؟ علایم و نشانه‌های آن کدامند؟ راه‌های تشخیص و درمان

0

علت‌ها و عوامل مستعدکننده سندرم گیلن باره

 • اختلال التهابی اکتسابی اعصاب محیطی که با شروع حاد و پیشرونده ضعف بیش از یک عضو مشخص می‌شود.
 • چندین نوع GBS وجود دارد، اغلب موارد بیماری‌های دمیلیته کننده هستند.
 • حمله ممکن است خفیف باشد و فقط آتاکسی شود ویا شدید باشد وبا فلج سریع بولبار وعضلات تنفس ظاهر شود.
 • اغلب به دنبال عفونتهای ویروسی، عفونت کمپلیویاکتر، جراحی با ایمونیزاسیون
Guillain–Barré syndrome (GBS) is a rapid-onset muscle weakness caused by the immune system damaging the peripheral nervous system.[2] The initial symptoms are typically changes in sensation or pain along with muscle weakness, beginning in the feet and hands, often spreading to the arms and upper body, with both sides being involved.[2] The symptoms may develop over hours to a few weeks.[2] During the acute phase, the disorder can be life-threatening, with about 15 percent of people developing weakness of the breathing muscles and, therefore, requiring mechanical ventilation.[1] Some are affected by changes in the function of the autonomic nervous system, which can lead to dangerous abnormalities in heart rate and blood pressure.

اپیدمیولوژی سندرم گیلن باره

 • بروز
 • مردان = زنان
 • بروز به تدریج با سن بیشتر می‌شود ولی در هرسنی رخ می‌دهد.

تشخیص افتراقی سندرم گیلن باره

 • پلی نوروپاتی دمیلنیه کننده مؤمن آیدیوباتیک
 • سوء مصرف هگزوکربن
 • پورفیری حاد متناوب
 • ضایعه ساختمانی
 • میاستنی گراویس
 • مالتبیل اسکلروزیس
 • ALS
 • پلی میلیت
 • برتولیسم
 • دیفتری
 • بیماری لایم
 • HIV
 • مسمومیت فلزات سنگین

علایم و نشانه‌های سندرم گیلن باره

 • ممکن است آتاکسی در موارد خفیف تنها علامت باشد.
 • ضعف پیشرونده اندام – متقارن – بالا رونده موارد خوش خیم از دیستال به طرف پروگزیمال پیشرفت می‌کنند. (عضلات تنفسی، تنه، جمجه ای) – در پروگزیمال شدیدتر است.
 • هایپوونتیلاسیون به علت ضعف عضلات تنفسی
 • ضعف عضلات اعصاب کرانیال باعث علایم چشمی و مشکل بلع و غیره می‌شود.
 • نبود DTR
 • برخی بیماران از درد شدید احشایی شکایت دارند.

تشخیص سندرم گیلن باره

معاینه و شرح – لازم: ضعف پیشرونده در پیش از یک عضو و آرفلکسی

-مطرح کننده: ضعف متقارن، درگیری عصب کرانیال

 • در ابتدا نرمال؛ ممکن است افزایش پروتئین با سلولهای اندک پس از یک هفته دیده شود.
 • EMG دیلینه شدن منتشر و کاهش سرعت هدایت عصبی
 • پایش عملکرد تنفسی: کنترل حجم جاری و نیروی تنفسی منفی
 • رد بیماری لایم و HIV

درمان سندرم گیلن باره

 • بستری فوری
 • درمان عمدتاً حمایتی است – پایش عملکرد تنفسی

-انتوباسیون و تهویه مکانیکی در صورت درگیری عضلات تنفسی

-فیزیوتراپی

 • IVIG یا پلاسما فرز ممکن است شدت و مدت بیماری را کاهش دهد.
 • در مصرف استروئیدها در GBS حاد مفید نیست اما در پلی نورویاتی دمیلیته کننده ایدویوباتیک مؤمن سودمند هستند.

پیش آگهی / سیر بالینی سندرم گیلن باره

 • اغلب بیماران کاملاً بهبود می‌یابند اگر چه چندماهی به طول می‌انجامد.
 • اغلب علایم شدید در هفته اول ظاهر می‌شوند ولی ممکن است تا ۳ هفته شدت آنها پیشرفت کند.
 • ۳۵٪ بیماران درمان نشده ضعف باقیمانده دائمی خواهند داشت.
 • میزان عود بیماری ۲٪ است.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.