چرا درختان دارای پوسته هستند؟

0

قسمت بیرونی ساقه را تنه درخت یا ریشه را. پوسته می‌نامند. بعضی اوقات مشکل است که چه اندازه‌ای از ساقه را پوسته بنامیم. چون مثلا در درخت خرما فرق محسوسی بین پوسته و چوب درخت وجود ندارد.

پوسته چه عملی را برای درخت انجام می‌دهد؟ یکی از وظایف اصلی آن نگاهداری قسمت داخلی درخت می‌باشد که از ترکیبات ظریفتری تشکیل شده است. پوسته نه تنها ساقه درخت را از خشک شدن حفظ می‌کند، بلکه آنرا در مقابل انواع صدمات خارجی نیز متون می‌دارد. مثلا پوسته‌های ضخیم الیاف دار بعضی از درختان چوب قرمز آمریکا، نشانه هائی را از آتش سوزی در سطح زمین نشان می‌دهد ولی قسمت‌های داخلی درخت از خطر آتش مصون مانده است

عملی که پوسته بوسیله آن تشکیل می‌شود، ممکنست که سال بسال ادامه داشته باشد. در شاخه‌های خیلی جوان درخت افرا، پوسته زبر و خشن دیده نمی‌شود و رو به جوانه تقریبا صاف می‌باشد. در مدتی که ساقه چوب بیشتری را درست می‌کند و به حجم آن اضافه می‌گردد، قسمت‌های بیرونی شکافته می‌شود ولی صدمه‌ای که بدین طریق بوجود می‌اید، از قسمت داخلی التیام پیدا می‌کند.

برخی از قسمت‌های بیرونی خشک شده و از بین ‌می‌روند. همین قسمت‌های مرده و جدا شده ظاهری خشن و ناهموار به پوسته می‌دهند. بعضی از تکه‌های خشک شده، با رشد و نمو ساقه بتدریج جدا شده و میریزند.

انسان پوسته خیلی از درختان را مفید و سودمند می‌داند. چوب پنبه تجارتی از نرمی درخت بلوط مخصوصی بدست می‌آید. از پوسته درخت شوکران در دباغی چرم استفاده می‌شود. دارچین که خود چاشنی غذا می‌باشد و همه آنرا می‌شناسیم، گرد پوسته درختی است که در هندوستان و مالایا می‌روید. گنه گنه از پوست درختی بهمین نام بدست می‌آید. از عصاره پوسته سایر درختان برای طعم و مزه غذا و نیز از پوسته ریشه و شاخه‌های خیلی از درختان در پزشکی بعنوان دارو استفاده می‌گردد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.