عفونت معده با هلیکوپاکتر پیلوری در چه کسانی شیوع بیشتری دارد؟

0

اپیدمیولوژی H. pylori: در جوامع در حال توسعه ۸۰٪مردم قبل از ۲۰ سالگی به H. pylori آلوده می‌شوند.

دو عاملی که سبب کلونیزاسیون H. pylori بیشتر می‌شوند عبارتند از:

۱- طبقه اقتصادی – اجتماعی پایین و ۲- سطح تحصیلات پایین. سایر ریسک فاکتور‌های عفونت با H. pylori عبارتند از: تولد یا سکونت در کشور‌های در حال توسعه، وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین، تراکم جمعیت، زندگی در شرایط غیربهداشتی، مصرف غذا یا آب آلوده و تماس با محتویات معده اشخاص آلوده (گزینه د)

با افزایش سن، خطر ابتلا به عفونت H.pylori افزایش می‌یابد.

نژاد در شیوع عفونت H.pylori نقشی ندارد

انتقال H. pylori از شخص به شخص و از راه دهانی – دهانی یا دهانی – مدفوعی صورت می‌گیرد.

شیوع H . pylori در کشور‌های صنعتی کمتر از کشور‌های در حال توسعه است، با این حال ریسک عفونت با هلیکوباکترپیلوری در کشور‌های در حال توسعه هم رو به کاهش است.

عفونت معده با H . pylori در ایجاد گاستریت فعال مزمن، بیماری زخم پپتیک، لنفوم MALT و آدنوکارسینوم معده نقش دارد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.