فشارخون در مبتلایان به دیابت در چه سطحی باید نگهداری شود و درمان شود؟

0

فشارخون در مبتلایان به دیابت، فشارخون می‌تواند سبب تسریع دیگر عوارض نظیر بیماری قلبی عروقی و نفروپاتی دیابتی شود.

در مبتلایان به دیابت، فشارخون هدف کمتر از mmHg۱۴۰/ ۹۰ می‌باشد؛ البته فشارخون هدف باید صورت فردی تعیین شود. در افراد جوان و یا افراد دارای ریسک فاکتور بیماری قلبی، فشارخون کمتر از mmHg۱۳۰ / ۸۰ به عنوان فشارخون هدف در نظر گرفته شود.

درمان باید در قدم اول به صورت تغییر الگوی زندگی، کاهش وزن، ورزش، پرهیز از استرس و محدودیت نمک باشد. از آنجایی که کنترل فشارخون در بیماران دیابتی، معمولا با بیش از یک دارو صورت می‌گیرد، تمام بیماران مبتلا به دیابت و هیپرتانسیون، باید در ابتدا توسط یک مهارکننده ACE یا ARB درمان شوند.

در طی درمان باید پتاسیم سرم و فانکشن کلیه مانیتور شود. سپس، دارو‌هایی که ریسک قلبی – عروقی را کاهش می‌دهند مانند بتابلوکر‌ها، دیورتیک‌های تیازیدی و کلسیم بلوکر‌ها نیز وارد رژیم دارویی بیمار شوند.

هیپرتانسیون ناشی از درگیری آترواسکلروتیک عروق کلیه هیپرتانسیون رنوواسکولار)، باید در شخصی که به دیابت مبتلا بوده است و فشارخون غیرقابل کنترل دارد، مدنظر باشد.

در مبتلایان به دیابت در هر معاینه باید فشارخون چک شود.

تمام بیماران مبتلا به دیابت و هیپرتانسیون، باید در ابتدا توسط یک مهارکننده ACE یا ARB درمان شوند. سپس، دارو‌هایی که ریسک قلبی – عروقی را کاهش می‌دهند مانند بتابلوکر‌ها، دیورتیک‌های تیازیدی و کلسیم بلوکر‌ها وارد رژیم دارویی بیمار شوند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.