اولین صفحه گرامافون را چه کسی ساخت؟

0

توماس آلوادیسون در سال ۱۸۷۷ زمانی صفحه گرامافون را اختراع کرد که به دو واقعیت در مورد صوت پی برد.

او متوجه شد که اگر شخصی در یک طرف خط تلفن صحبت نماید، در طرف دیگر صفحه کوچکی که در گوشی تلفن قرار دارد، مرتعش می‌شود. او به این فکر افتاد که اگر سوزن ناز کی به مرکز این صفحه متصل باشد، نیروی وارد بر سوزن می‌تواند نشاندهنده انرژی صوتی فرستاده شده باشد.

همچنین او متوجه شد که اگر نوار‌های کاغذی را که روی آن رمز «مورس»بصورت خط و نقطه ثبت شده است، از میان دستگاهی که بسرعت می‌چرخد، عبور دهد: اصواتی از آن شنیده می‌شود که بسیار شبیه صدای انسان است. حال اگر صدای انسان بتواند سوزنی را به حرکت در آورد چرا آن سوزن نتواند طرح امواج صوتی را روی کاغذ علامتگذاری کند. پس از چند آزمایش: او یک استوانه فلزی را جایگزین کاغذ آغشته به پارافین نمود. بدین معنی که یک ورق نازک از حلبی را بدور استوانه پیچید و به دو مجموعه شامل صفحه و سوزن، متصل کرد یکی برای دریافت صدا و دیگری به منظور خروج اصوات از آن. هنگامی که صفحه داخلی مرتعش می‌شد، سوزن می‌توانست شیار‌های کوچکی در حین گردش استوانه روی ورق نازک برجای گذارد و هنگامی که سوزن خارجی در اثر این شیار‌ها جابجا می‌شد، صفحه مربوط به آن به ارتعاش در آمده و دوباره اصواتی ایجاد می‌کرد.

ادیسون اولین استوانه را در حالیکه به صفحه داخلی تکیه داده بود، بکار انداخت، و فریاد زد: «ماری یک بره کوچک دارد ». او سوزن را داخل همان شیار گذاشته و دسته استوانه را چرخاند و صدا تکرار شد و صدای خودش را شنید. بدین ترتیب اولین صفحه گرامافون در سال ۱۸۷۷ توسط وی ساخته شد.

در سال ۱۸۹۵ شخصی بنام «Emile Berliner»: نخستین صفحه گرامافون را ببازار عرضه کرد، ولی این صفحه بجای استوانه بصورت مسطح بود.

صفحه مزبور از فلز روی ساخته شده بود که روی آنرا با موم، پوشانده بودند. هنگامی که سوزن بر اثر صدا بارتعاش در می‌آمد، خطوطی را روی صفحه بر روی موم رسم می‌کرد، آنگاه صفحه را در اسید قرار می‌دادند و بعلت چرخش صفحه، خطوطی که بوسیله سوزن ایجاد شد بود حک می‌شد و بدین ترتیب صدای انسان ضبط و از روی آن صفحه گرامافون درست می‌شد.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.