سوسمارها چه موجوداتی هستند و چگونه زندگی می‌کنند؟

0

سوسمارها جزو خزندگانند. خزندگان گروهی از حیواناتند که شامل تمساح‌ها، لاکپشت‌ها و مارها هستند. حدود سه هزار نوع از این سوسمارها وجود دارند.

نوعی از سوسمارها ۴ پا، بدن کوتاه و دمی دراز دارند. همه آن‌ها پوستشان پولک داشته و پوست اندازی می‌کنند. در طی سال ممکن است چندین بار پوست اندازی کنند.

سوسمارها بجز در نواحی قطبی در همه قسمت‌ها بافت می‌شوند. در نواحی گرمسیری رشد کرده و تکثیر می‌یابند، اما اغلب در نواحی معتدل یافت می‌شوند. سوسمارهای مناطق معتدل در زمستان باید به خواب زمستانی فرو روند.

در بیشتر آن‌ها کوچک بوده و معمولاً طول آن‌ها کمتر از ۵/۰ متر است. بزرگترین آن‌ها «komodo monitor»ها در اندونزی هستند که طولشان به ۳ متر و وزن آن‌ها به ۱۴۰ کیلوگرم می‌رسد. این سوسمارها نیرومند بنظر می‌رسند شبیه اژدهای افسانه‌ای در داستان‌ها.

اغلب سوسمارها، حشرات را از هوا با زبان خود شکار می‌کنند و می‌خورند. آن‌ها معمولاً غذا را بصورت کامل می‌بلعند. سوسمارها دندان‌هایی دارند که به کمک آن‌ها غذا را می‌گیرند، اما بندرت برای گاز زدن یا بدندان گرفتن غذا از آن استفاده می‌کنند.

برخی از سوسمارها، غذاهای مخصوصی را می‌خورند. سوسمارهای شاخدار تنها مورچه را می‌خورند. سوسمارهای دیگر گیاهان و شاید فقط میوه می‌خورند. سوسمارهای «monitor» یکی از چند نوع سوسماری است که گوشتخوارند. این حیوانات حیوانات مرده را خورده و بعضی مواقع گرازهای وحشی کوچک را شکار کرده و در یک لقمه می‌بلعند.

بیشتر سوسمارها تخمگذارند، اگر چه برخی از آن‌ها بچه زا می‌باشند. تخم‌ها معمولاً زیر خاک و یا در بین درختان پوسیده پنهان می‌گردند. اغلب سوسمارهای ماده از آن‌ها در مقابل دیگر حیواناتی که ممکن است آن‌ها را بخورند، محافظت می‌کنند.

حیوان جوان دندان مخصوصی دارد که در آرواره بالایی رشد می‌کند، این دندان برای شکستن پوسته تخم مرغ در موقع تخم گذاری استفاده شده و سپس ناپدید می‌شود.

بسیاری از سوسمارها در بیابان‌ها زندگی می‌کنند، آن‌ها قادرند در برابر گرما و خشکی که زندگی را در بیابان برای اغلب جانوران غیر ممکن ساخته مقاومت کنند.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.