چرا بعضی از افراد لکنت زبان پیدا می‌کنند؟

0

همه ما مردمی را که لکنت زبان داشته یا در هنگام صحبت «من من» می‌کنند، دیده‌ایم. با چنین افرادی باید با احساس همدردی رفتار نموده و آن‌ها را درک کرد.

ولی متأسفانه افراد زیادی وجود دارند، که فکر می‌کنند این مسئله سوژه‌ای برای شوخی است.

لکنت زبان وقتی پیش می‌آید که در اندام‌های بیانی، اختلالات خاصی ایجاد شود، بطوریکه ناگهان نمی‌توانند شمرده تلفظ نموده و مکشی در سخن آن‌ها ایجاد می‌شود. این حالت اغلب با تکرار سریع، همراه با ترتیب خاص، از صدای معینی همراه بوده که در آن وقفه ایجاد شود.

لکنت زبان، دارای درجات مختلفی است: در بعضی موارد تنها حروف و سیلاب‌های معینی را نمی‌توان به آسانی تلفظ کرد. در موارد شدید، ماهیچه‌های زبان، حلق، صورت و حتی ماهیچه‌هایی که با تنفس ارتباط دارند، دچار گرفتگی می‌شوند.

لکنت زبان بندرت در سن ۴ تا ۵ سالگی ظاهر می‌شود و ممکن است بواسطه بعضی اختلالات فیزیکی یا روانی، بروز نماید.

در بعضی موارد، بنظر می‌رسد که اگر به شخص تعلیم داده شود که آهسته و با تأنی بخواند و صحبت نماید و با دقت هر سیلاب را تلفظ کند، می‌توان بر لکنت زبان او غلبه کرد. هنگامی که تمایلی به لکنت زبان احساس می‌شود، باید همچنین به فرد یاد داد که چگونه در حین سخن گفتن، تنفس خود را تنظیم نماید. اصوات یا ترکیباتی از صدا‌ها که مشکلات خاصی را ایجاد می‌کنند، باید با دقت مورد مطالعه قرار گرفته می‌توان بوسیله یک سری تمرینات درجه‌بندی شده در خواندن، تا حدی عیب را برطرف نمود.

در هر مورد، مطالعه باید بوسیله شخص متخصص انجام گرفته و به منشأ روانی لکنت زبان توجه اساسی شود.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.