آیا انعکاس صدا می‌تواند از داخل آب عبور کند؟

0

آیا انعکاس صدا می‌تواند از داخل آب عبور کند؟

ما مطالبی را در مورد صوت می‌دانیم، اما بیائید ببینیم چه چیز موجب انعکاس صورت می‌شود و آیا انعکاس صورت می‌تواند از میان آب عبور کنند. سرعت صوت در هوا ۳۷۵ متر در ثانیه می‌باشد. صدا بشکل امواج منتشر شده، مانند امواجی که هنگام انداختن یک ریگ به داخل آب ایجاد می‌شود.

یک موج صوتی ممکن است با مانعی برخورد کرده و انعکامی باید، مانند نور. انعکاس یک موج صوتی مانند صدا شنیده می‌شود، بنابراین انعکاس صدایی است که بوسیله انعکاس و بازگشت تکرار می‌شود. همه موانع سبب ایجاد انعکاس نمی‌شوند. اجسامی هستند که بجای انعکاس، صدا را جذب می‌کنند. اگر صوتی توسط یک مانع منعکس شود، فقط یک انعکاس شنیده می‌شود که در این حالت انعکاس ساده می‌باشد و اگر بوسیله دو یا چند مانع منعکس شود، انعکاس ممکن است چندین بار تکرار شود. هر چند انعکاس هر بار ضعیفتر می‌شود، تا وقتی‌که کاملاً قطع شود. هنگامی‌که بیش از یکبار تکرار شود، آن انعکاس مرکب با طنین و پیچش صدا نامیده می‌شود.

انعکاس صوت نمی‌تواند به‌صورت مجزا شنیده شود، مگر اینکه فاصله صدا از سطح بازتابش دور باشد، که فاصله زمانی بین صدا و انعکاس آن را کاهش دهد. در فاصله ۱۶۷ متر یک دیوار، انعکاس صدا فقط در یک ثانیه انجام می‌گیرد.

اما اینکه آیا انعکاس صوت از میان آب عبور می‌کند یا نه، باید گفت که این امر بستگی به عبور صوت از میان آب دارد و همانطور که می‌دانیم این امر امکان‌پذیر می‌باشد. در حقیقت صدا با سرعت بیش از ۱۴۳۰ متر در ثانیه در آب حرکت می‌کند و این توانایی در تولید انعکاس صوت در آب بسیار سودمند است.

کشتی‌ها اغلب به دستگاه‌هایی برای فرستادن و دریافت علائم صوتی در زیر آب مجهز شده‌اند، بوسیله فرستادن علائم صوتی و محاسبه زمان انعکاس، ناخدای کشتی می‌تواند فاصله کشتی را تا کف اقیانوس، تا کشتی دیگر و یا موائع نزدیک، اندازه‌گیری کند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.