زندگینامه آدولف هیتلر و چگونگی رسیدن او به قدرت و پایان زندگی‌اش – به مناسبت زادروز او در سال ۱۸۸۹

0

آدولف هیتلر (1889-1945) سیاستمدار آلمانی و رهبر حزب نازی بود که در سال 1933 در آلمان به قدرت رسید. او از سال 1933 تا 1945 به عنوان صدراعظم آلمان و از سال 1934 تا 1945 به عنوان پیشوا (رهبر) آلمان نازی خدمت کرد.

سیاست های خارجی تهاجمی هیتلر منجر به شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939 شد و رژیم او مسئول نسل کشی میلیون ها یهودی و سایر اقلیت ها در طول هولوکاست بود.

ایدئولوژی هیتلر مبتنی بر اعتقاد به برتری آریایی، یهودستیزی و نیاز به گسترش سرزمینی بود. او با قول دادن به بازگرداندن غرور ملی آلمان و لغو معاهده ورسای، که پس از جنگ جهانی اول مجازات های سختی را علیه آلمان وضع کرده بود، در آلمان محبوبیت یافت.

هیتلر در طول دوران قدرت خود سیاست های آزار و اذیت و تبعیض علیه یهودیان و سایر اقلیت ها را به اجرا گذاشت که به نابودی سیستماتیک میلیون ها نفر در طول هولوکاست منجر شد.

رهبری هیتلر و رژیم نازی در نهایت منجر به مرگ حدود 70 میلیون نفر از جمله 6 میلیون یهودی در هولوکاست شد. او در آوریل 1945 در پناهگاه خود در برلین خودکشی کرد، زیرا نیروهای متفقین به شهر نزدیک شدند.

آدولف هیتلر در 20 آوریل 1889 در اتریش به دنیا آمد. او در سال 1913 به آلمان نقل مکان کرد و در طول جنگ جهانی اول به ارتش آلمان پیوست و در آنجا مجروح شد و صلیب آهنین به او اهدا شد. پس از جنگ، هیتلر به حزب کارگران آلمان پیوست که بعدها به حزب نازی تبدیل شد.

به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان با ترکیبی از عوامل، از جمله آشفتگی اقتصادی رکود بزرگ، ضعف جمهوری وایمار و حمایت صنعتگران قدرتمند آلمانی تسهیل شد.

مراحل به قدرت رسیدن هیتلر

1919 هیتلر به حزب کارگران آلمان پیوست
1920 این حزب به حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان (حزب نازی) تغییر نام داد.
1923 هیتلر کودتای شکست خورده تالار آبجو را در مونیخ رهبری کرد
1925 هیتلر کتاب من کمپف را منتشر کرد.
1930 حزب نازی 18.3 درصد آرا را در انتخابات پارلمانی به دست آورد
ژانویه 1933 هیتلر به عنوان صدراعظم آلمان منصوب شد
فوریه 1933 آتش سوزی رایشتاگ نازی ها را قادر ساخت تا قانون توانمندسازی را تصویب کنند که به هیتلر قدرت دیکتاتوری می دهد.
آوریل 1933 بایکوت مشاغل یهودی
1934 هیتلر پیشوا (رهبر) آلمان شد و کنترل خود را بر دولت تثبیت کرد.
1935 قوانین نورنبرگ تصویب شد که یهودیان را از شهروندی و حقوق خود سلب کرد
1938 آلمان اتریش را ضمیمه کرد و کارزار گسترش سرزمینی خود را آغاز کرد
نوامبر 1938، جنایت کریستال‌ناخت، قتل عام علیه یهودیان رخ می‌دهد
1939 آلمان به لهستان حمله کرد و آغاز جنگ جهانی دوم را رقم زد

جدول زمانی بالا برخی از رویدادها و تحولات کلیدی را نشان می دهد که هیتلر را قادر ساخت تا در آلمان به قدرت برسد و در آغاز جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید.

هنگامی که هیتلر به قدرت رسید، کنترل خود را بر دولت تثبیت کرد و یک دولت توتالیتر تأسیس کرد. او در اطراف خود کیش شخصیت ایجاد کرد و برای کنترل رسانه ها و دستکاری افکار عمومی از تبلیغات و سانسور استفاده کرد.

سیاست های خارجی تهاجمی هیتلر شامل الحاق اتریش، حمله به لهستان و فتح بیشتر اروپا بود. او همچنین دستور کشتار میلیون‌ها نفر را در اردوگاه‌های کار اجباری و کشتار، که بخشی از هولوکاست بود، صادر کرد.

با وجود موفقیت های نظامی او در اوایل جنگ، رهبری و تاکتیک های هیتلر در نهایت به شکست آلمان در جنگ جهانی دوم منجر شد. پس از جنگ، جامعه بین المللی دادگاه نورنبرگ را تشکیل داد تا رهبران نازی را در قبال جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت پاسخگو کند.

امروزه، هیتلر و رژیم نازی به طور گسترده ای به عنوان نمادهای شر تلقی می شوند و جنایات مرتکب شده تحت حاکمیت آنها برخی از تاریک ترین لحظات تاریخ بشریت باقی مانده است.

مشخصه رژیم هیتلر کیش شخصیت و ماشین تبلیغاتی بود که تمام جنبه‌های جامعه آلمان را کنترل می کرد. حزب نازی از ترس، ارعاب و خشونت برای سرکوب مخالفان استفاده کرد، از جمله استفاده از پلیس مخفی گشتاپو برای تعقیب و اعدام ناراضیان سیاسی و دیگرانی که «دشمنان دولت» تلقی می شدند.

رژیم هیتلر همچنین مجموعه ای از قوانین تبعیض آمیز را اجرا کرد که یهودیان و سایر اقلیت ها را هدف قرار می داد، از جمله قوانین بدنام نورنبرگ در سال 1935، که شهروندی یهودیان را سلب کرد و ازدواج یا روابط جنسی بین یهودیان و غیر یهودیان را ممنوع کرد.

سیاست‌های رژیم نازی برای آزار و اذیت و نسل‌کشی با هولوکاست به اوج خود رسید، که در آن حدود 6 میلیون یهودی و میلیون‌ها اقلیت دیگر، از جمله کولی‌ها، همجنس‌گرایان، معلولان و مخالفان سیاسی به طور سیستماتیک در اردوگاه‌های کار اجباری و کشتار به قتل رسیدند.

مقیاس و وحشت هولوکاست، و همچنین پیامدهای ویرانگر جنگ جهانی دوم، منجر به رد جهانی ایدئولوژی هیتلر و افزایش استانداردهای بین المللی حقوق بشر شد.

امروز، خاطره هیتلر و رژیم نازی همچنان به عنوان یادآور خطرات نفرت، تبعیض، و عدم تحمل است. بسیار مهم است که در برابر این نیروهای مخرب هوشیار باقی بمانیم و برای ایجاد جهانی فراگیر، عادلانه و عادلانه برای همه مردم تلاش کنیم.

رژیم هیتلر علاوه بر هولوکاست، مسئول جنایات و جنایات جنگی دیگری نیز بود. رژیم نازی مرتکب قتل عام و بیگاری در کشورهای تحت اشغال شد، از جمله کشتار بدنام در جنگل کاتین که در آن اتحاد جماهیر شوروی مسئول کشتار هزاران افسر نظامی و روشنفکر لهستانی بود.

سیاست‌ها و اقدامات هیتلر نیز تأثیر عمیقی بر روند تاریخ جهان گذاشت. ویرانی و تلفات جانی ناشی از جنگ جهانی دوم، و همچنین ضربه روحی و آوارگی میلیون‌ها نفر، پیامدهای گسترده‌ای داشت که همچنان جهان امروز را شکل می‌دهد.

شکست هیتلر و متعاقب آن اشغال آلمان توسط نیروهای متفقین، آغاز جنگ سرد بود که در آن جهان بین دموکراسی های غربی و دولت های کمونیستی تقسیم شد. هولوکاست همچنین منجر به تأسیس اسرائیل و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم یهود شد.

امروز، میراث هیتلر و رژیم نازی همچنان در سراسر جهان احساس می شود. مطالعه هولوکاست و جنگ جهانی دوم بخش مهمی از آموزش تاریخ است و به عنوان یادآوری نیاز به ترویج مدارا، احترام و حقوق بشر برای همه مردم است.

یکی از عوامل کلیدی در به قدرت رسیدن هیتلر، استفاده او از تبلیغات برای دستکاری افکار عمومی و کنترل رسانه ها بود. رژیم نازی به دلیل استفاده از تصاویر، نمادها و شعارهای قدرتمند برای ترویج ایدئولوژی خود و دستکاری مردم آلمان معروف بود.

رژیم نازی همچنین برای تقویت پیام خود و تجلیل از نژاد آریایی به هنر و فرهنگ تحت حمایت دولت متکی بود. این شامل ترویج هنری بود که به عنوان “ناب” و “آلمانی” دیده می شد، و سرکوب هنر به اصطلاح “منحط”، که شامل آثاری از یهودیان و هنرمندان “نامطلوب” بود.

رژیم هیتلر همچنین سیاست اتانازی را اجرا کرد که در آن افرادی که «لایق زندگی» تلقی نمی‌شدند به طور سیستماتیک کشته می‌شدند. این سیاست عمدتاً افراد دارای معلولیت و بیماری های روانی را هدف قرار داده بود و پیش درآمدی برای هولوکاست بود.

پایان جنگ جهانی دوم و شکست هیتلر منجر به محاکمه نورنبرگ شد که در آن رهبران نازی مسئول جنایات خود علیه بشریت بودند. این یک گام مهم رو به جلو در توسعه قوانین بین المللی حقوق بشر و به رسمیت شناختن اهمیت مسئول دانستن رهبران در قبال اعمالشان بود.

امروزه مطالعه هیتلر و رژیم نازی بخش مهمی از آموزش تاریخ است و ضروری است که از این فصل تاریک در تاریخ بشر درس بگیریم تا اطمینان حاصل کنیم که چنین جنایاتی هرگز تکرار نمی شوند. ما باید به ترویج تساهل، احترام و حقوق بشر برای همه مردم ادامه دهیم و برای ایجاد جهانی عاری از نفرت، تبعیض و خشونت تلاش کنیم.

یکی از میراث های ماندگار هیتلر و رژیم نازی، توسعه قوانین و نهادهای بین المللی برای جلوگیری از نسل کشی و سایر جنایات علیه بشریت است. محاکمات نورنبرگ و متعاقب آن ایجاد دادگاه کیفری بین المللی، چارچوبی را برای پاسخگویی رهبران در قبال اقدامات خود و تضمین عدم تکرار چنین جنایاتی ایجاد کرد.

هولوکاست همچنین منجر به افزایش آگاهی در مورد نیاز به ترویج مدارا و احترام به تنوع شد. امروزه بسیاری از کشورها قوانین و سیاست هایی را برای مبارزه با تبعیض و ترویج شمول و تنوع وضع کرده اند. همچنین سازمان‌ها و ابتکارات متعددی وجود دارند که به ترویج حقوق بشر و مبارزه با سخنان نفرت‌انگیز و سایر اشکال عدم تحمل اختصاص یافته‌اند.

با وجود این پیشرفت‌ها، جهان همچنان با چالش‌های زیادی در زمینه ارتقای حقوق بشر و تضمین جلوگیری از جنایات مواجه است. نسل کشی و سایر جنایات علیه بشریت همچنان در بسیاری از نقاط جهان رخ می دهد و نیاز روزافزونی به همکاری و همکاری بین المللی برای رسیدگی به این مسائل وجود دارد.

علاوه بر این، آگاهی فزاینده ای در مورد نیاز به رسیدگی به علل اصلی نفرت و عدم تحمل، از جمله فقر، نابرابری، و طرد شدن وجود دارد. تنها با پرداختن به این مسائل اساسی می‌توان امیدوار بود که دنیایی بسازیم که واقعاً عاری از نفرت و تبعیض باشد.

در نهایت، مطالعه هیتلر و رژیم نازی به عنوان یادآوری قدرتمندی از اهمیت ترویج حقوق بشر و مبارزه با نفرت و عدم تحمل است. این به همه ما بستگی دارد که برای ایجاد جهانی فراگیر، عادلانه و عادلانه برای همه مردم تلاش کنیم.

یکی دیگر از میراث مهم هیتلر و رژیم نازی، نیاز به هوشیاری در برابر ظهور اقتدارگرایی و فرسایش نهادهای دموکراتیک است. به قدرت رسیدن هیتلر توسط یک دموکراسی ضعیف و حمایت نخبگان قدرتمند تسهیل شد و رژیم او به طور سیستماتیک نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون را از بین برد.

امروزه، بسیاری از کشورها در سراسر جهان با چالش های مشابهی روبرو هستند، زیرا رهبران به دنبال تحکیم قدرت و تضعیف نهادهای دموکراتیک هستند. ضروری است که در برابر این روندها هوشیار باشیم و برای تقویت نهادهای دموکراتیک و ترویج مشارکت و مشارکت مدنی تلاش کنیم.

آموزش همچنین نقش کلیدی در ارتقای مدارا، احترام و حقوق بشر دارد. مهم است که به جوانان در مورد درس های تاریخ و خطرات نفرت و عدم تحمل بیاموزیم. این می تواند به تقویت حس همدلی و درک و ترویج فرهنگ احترام و شمول کمک کند.

یادآوری این نکته مهم است که میراث هیتلر و رژیم نازی فقط یک موضوع تاریخی نیست. تأثیر اقدامات آنها همچنان در سرتاسر جهان محسوس است و این به همه ما بستگی دارد که برای ایجاد جهانی عاری از نفرت، تبعیض و خشونت تلاش کنیم.

این به معنای ایستادگی در برابر سخنان نفرت‌برانگیز و سایر اشکال عدم تحمل، حمایت از ابتکارات و سازمان های حقوق بشر و ترویج فرهنگ شمول و احترام به تنوع است. با همکاری یکدیگر می توانیم یاد و خاطره میلیون ها نفری را که در رژیم هیتلر جان خود را از دست دادند گرامی بداریم و آینده روشن تری را برای همه مردم بسازیم.

یکی دیگر از میراث هیتلر و رژیم نازی تأثیر بر مردم آلمان و حافظه جمعی آنها از این فصل تاریک در تاریخ آنها است. پس از جنگ جهانی دوم، آلمان توسط نیروهای متفقین اشغال شد و تحت یک فرآیند نازی‌زدایی قرار گرفت که شامل حذف نمادها و تبلیغات نازی ها، محاکمه جنایتکاران جنگی و آموزش مردم آلمان در مورد جنایات انجام شده در رژیم هیتلر بود.

امروزه آلمان به پیشرو در ترویج مدارا و فراگیری تبدیل شده است و این کشور تلاش های چشمگیری برای مقابله با گذشته خود و جلوگیری از ظهور اقتدارگرایی و افراط گرایی انجام داده است.

در عین حال، خاطره هیتلر و رژیم نازی همچنان برای بسیاری از آلمانی‌ها موضوعی دشوار و دردناک است و بحث‌های مداومی در مورد چگونگی به یاد آوردن و بزرگداشت این دوره از تاریخ آنها وجود دارد. برخی استدلال می کنند که پرداختن بیش از حد به گذشته خطر دارد و آلمان باید بر حرکت رو به جلو تمرکز کند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که مهم است هرگز درس های تاریخ را فراموش نکنیم.

در نهایت، میراث هیتلر و رژیم نازی به عنوان یادآوری قدرتمند از خطرات نفرت، عدم تحمل و اقتدارگرایی عمل می کند. وظیفه همه ماست که برای ایجاد جهانی عاری از این نیروهای مخرب و ترویج فرهنگ احترام، شمول و حقوق بشر برای همه مردم تلاش کنیم.

یکی دیگر از میراث‌های بدنام مهم هیتلر و رژیم نازی تأثیر بر مفهوم حقوق بشر است. جنایاتی که در رژیم هیتلر مرتکب شدند به شناخت روزافزون اهمیت حفاظت از حقوق و کرامت همه مردم منجر شد.

پس از جنگ جهانی دوم، جامعه بین‌الملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را ایجاد کرد که مجموعه‌ای از حقوق اساسی بشر را که در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده و حمایت می‌شوند، تثبیت می‌کند. اینها شامل حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی، حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، و حق کار، آموزش و مراقبت های بهداشتی است.

امروزه حمایت از حقوق بشر به عنوان یک موضوع حیاتی باقی مانده است و بسیاری از کشورهای جهان با چالش های حقوق بشری قابل توجهی روبرو هستند. این شامل مسائلی مانند تبعیض، فقر و عدم دسترسی به نیازهای اولیه مانند غذا، آب و مراقبت های بهداشتی است.

سرانجام، میراث هیتلر و رژیم نازی نیز اهمیت مسئولیت فردی و نیاز به سخن گفتن علیه بی عدالتی و نفرت را برجسته می کند. در طول هولوکاست، بسیاری از مردم ایستادند و هیچ کاری نکردند در حالی که میلیون ها انسان بی گناه به طور سیستماتیک به قتل رسیدند. این به عنوان یادآوری خطرات بی علاقگی و نیاز به مسئولیت هر یک از ما برای ارتقای مدارا، احترام و حقوق بشر است.

امروزه جهان با چالش های زیادی مواجه است، از جمله سخنان نفرت انگیز، تبعیض و خشونت. این وظیفه همه ماست که علیه این نیروهای مخرب سخن بگوییم و برای ایجاد جهانی فراگیر، عادلانه و عادلانه برای همه مردم تلاش کنیم.

جدول زمانی برخی از رویدادها و تحولات کلیدی در طول زندگی آدولف هیتلر و رژیم نازی:

1889: آدولف هیتلر در اتریش متولد شد.
1914-1918: هیتلر در طول جنگ جهانی اول در ارتش آلمان خدمت می کند.
1919: هیتلر به حزب کارگران آلمان پیوست که بعداً به حزب نازی تبدیل شد.
1923: هیتلر کودتای شکست خورده در سالن آبجو را در مونیخ رهبری کرد.
1925: هیتلر “نبرد من” را منتشر کرد که ایدئولوژی و برنامه های او برای آلمان را بیان می کند.
1933: هیتلر به عنوان صدراعظم آلمان منصوب شد.
1934: هیتلر پیشوا (رهبر) آلمان شد و کنترل خود را بر دولت تثبیت کرد.
1935: قوانین نورنبرگ تصویب شد که یهودیان را از شهروندی و حقوق خود محروم کرد.
1938: آلمان اتریش را ضمیمه کرد و کارزار گسترش سرزمینی خود را آغاز کرد.
1939: آلمان به لهستان حمله کرد و آغاز جنگ جهانی دوم را رقم زد.
1941: آلمان به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد و سیاست خود را برای نابودی یهودیان و سایر اقلیت ها در اردوگاه های کار اجباری و کشتار اجرا کرد.
1944: نیروهای متفقین شروع به دستیابی به دستاوردهای قابل توجهی در برابر آلمان در چندین جبهه کردند.
1945: هیتلر در پناهگاه خود در برلین خودکشی کرد و نیروهای متفقین به شهر نزدیک شدند. آلمان تسلیم می شود و پایان جنگ جهانی دوم در اروپا است.
1946: دادگاه نورنبرگ برای محاکمه رهبران نازی به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت برگزار شد.
1947: سازمان ملل متحد کنوانسیون نسل کشی را تنظیم کرد که جنایت نسل کشی را به عنوان یک مفهوم حقوقی بین المللی تعیین کرد.
1948: اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد تصویب شد و مجموعه ای از حقوق اساسی بشر را که در سراسر جهان به رسمیت شناخته و حمایت می شوند، به تصویب رساند.
1961: محاکمه آدولف آیشمن، معمار اصلی هولوکاست، در اسرائیل برگزار شد.
1995: دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق برای تعقیب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ارتکابی در طول جنگ های یوگسلاوی تأسیس شد.
2002: دادگاه کیفری بین المللی به عنوان یک دادگاه دائمی برای محاکمه جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی تأسیس شد.


اگر خواننده جدید سایت «یک پزشک»  هستید!
شما در حال خواندن سایت یک پزشک (یک پزشک دات کام) به نشانی اینترنتی www.1pezeshk.com هستید. سایتی با 18 سال سابقه که برخلاف اسمش سرشار از مطالب متنوع است!
ما را رها نکنید. بسیار ممنون می‌شویم اگر:
- سایت یک پزشک رو در مرورگر خود بوک‌مارک کنید.
-مشترک فید یا RSS یک پزشک شوید.
- شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید: صفحه تلگرام - صفحه اینستاگرام ما
- برای سفارش تبلیغات ایمیل alirezamajidi در جی میل یا تلگرام تماس بگیرید.
و دیگر مطالب ما را بخوانید. مثلا:

چگونه طولانی مدت درس بخوانیم و کمتر خسته شویم؟

مطالعه برای ساعات طولانی می‌تواند چالش برانگیز باشد، اما چندین راهبرد وجود دارد که می‌توانید برای کمک به حفظ تمرکز و جلوگیری از خستگی از آن‌ها استفاده کنید:استراحت کنید: هر 45 تا 50 دقیقه یک بار استراحت کنید تا مغز خود را شارژ کرده و از…

آیا چهره‌های مشهور، فرازمینی و بیگانه هستند؟! چرا چنین چیزهایی در شبکه‌های اجتماعی رواج می‌یابد +…

امروز صبح دوست گرانقدری ویدئویی از آنجلینا جولی را از یک صفحه اینستاگرام برای من فرستاد. در این ویدیو که ظاهرا از یک مصاحبه او انتخاب شده بود، روی چشم‌های او زوم می‌شد و این نکته القا می‌شد که چشمان او غیرطبیعی هستند و قرنیه و عنبیه او…

عکس‌های قدیمی از یخ‌فروش‌های آمریکایی

یخ‌فروش‌ها در دوران قدیم اهمیت زیادی داشتند. قبل از رواج یخچال‌های مدرن، زندگی بدون آنها مختل می‌شد.عکس‌های این نوشته نگاهی اجمالی به دوران گذشته می‌اندازند، زمانی که صدای یخ‌فروش‌ها و شکستن بلوک‌های یخی در خیابان‌ها طنین‌انداز می‌شد.…

بهترین کتاب های علمی تخیلی برای پرورش تخیل شما |۶۴ اثر خواندنی

تهیه فهرستی از آثار علمی تخیلی که در ایران ترجمه و منتشر شده باشند و محبوب باشند، دشوار است. کلا وقتی فهرست می‌کنیم هدف ما ترغیب خواننده به بیشتر خواندن است و نه اینکه ادعا کنیم چیز کاملی درست کرده‌ایم.پس این شما و شماری از محبوب‌ترین…

مجموعه عکس‌های پرتره زیبا هیلاری گولد از افراد مسن سندرم داون، پیش‌فرض‌های ذهنی ما را به چالش می‌کشد

یک مجموعه عکس با معنا و زیبا گرفته شده توسط هیلاری گولد، با عنوان «من اینجا هستم» این تصور نادرست مردم را به چالش می کشد که افراد مبتلا به سندرم داون تا سنین پیری نمی‌توانند زندگی گنند.برای مثال هیلاری گولد، عکس پرتره جوآن، زنی 84 ساله…

هوش مصنوعی یکی از تخیل‌های کودکی ما را تصویرسازی کرد: کشتزارهایی از همه چیز: بستنی قیفی –…

شاید سریال کارتونی پینوکیو باعثش شد. شاید هم نه! در آن قسمت دلپذیر و خاطره‌انگیز، روباه مکار و گربه ننه، پینوکیو را فریفتند تا سکه خود را بکارد تا درختی از سکه بروید و بتواند سکه‌های بی‌شمار برداشت کند.سال‌ها از آن زمان گذشته، الان هم…
آگهی متنی در همه صفحات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.