خوشمزه سه ساله شد!

  • توسط علیرضا مجیدی
  • ۲۵ شهریور ۱۳۸۵
  • بدون دیدگاه

خبر کوتاه بود ، سرویس برچسب‌گذاری و اشتراک علایق اینترنتی معروف
دلیشس ، سه
ساله شد. به همین مناسبت آیکان دلیشیس امروز طوری تغییر یافته که از آن می‌توان
تصور یک کیک جشن تولد را هم کرد:

dlicio.us.png