تعداد سایت‌های اینترنتی از مرز ۱۰۰ میلیون گذشت

طبق آخرین آماری که در اینجا منتشر شده است ، تعداد سایت‌های
اینترنتی در ماه نوامبر از مرز ۱۰۰ میلیون گذشت ، در ماه نوامبر ۱۰۱,۴۳۵,۲۵۳ سایت
اینترنتی وجود داشته است که نشان‌دهنده افزوده شدن
۳.۵
میلیون سایت ، تنها در عرض یک ماه است.

به این ترتیب در سال میلادی جاری حدودا ۲۷.۴ میلیون سایت جدید
ایجاد شده‌اند ، تعداد سایت‌های تازه‌احداث در سال ۲۰۰۵ ، ۱۷ میلیون سایت بود.

به این ترتیب در فاصله زمانی می ۲۰۰۴ تا نوامبر ۲۰۰۶ ، حجم
اینترنت دو برابر شده است.

 

نظرات بسته شده است.