کامپیوتر در دنیای هالیوود – قسمت سوم: سرقت‌های بیت‌تورنتی

0

آمار دقیقی از میزان دانلود غیرقانونی فیلم‌ها و سریال‌های
محبوب تلویزیونی با استفاده از شبکه‌های
P2P، سایت‌های
اشتراک فایل و بیت‌تورنت نمی‌توان ارائه کرد با این حال سایت «تورنت فریک» آمار
جالبی در مورد میزان دانلود از سایت ‌ Mininovaدر
سال ۲۰۰۷، به دست
داده است.

جالب است که میزان دانلود قسمت‌های مختلف بعضی از سریال‌های محبوب
روی هم از دفعات دانلود فیلم‌های هالیوودی
بیشتر است. تنها در سایت Mininova بعضی از قسمت‌های این سریال‌ها بیشتر از ۲ میلیون
بار دانلود شده‌اند. فیلم‌های محبوب هم آمار دانلودی حول و حوشی ۵۰۰ هزار دارند.

رتبه

فیلم‌ها

سریال‌ها

۱ Transformers
(۵۶۹.۲۵۹)
Heroes
(۲.۴۳۹.۱۵۴)
۲ Knocked Up
(۵۰۹.۳۱۴)
Top Gear
(۱.۲۱۷.۹۲۳)
۳ Shooter (۳۹۹.۹۶۰)
Battlestar Galactica
(۷۰۶.۲۰۹)
۴ Pirates Of
The.Caribbean At World’s End
(۳۷۹.۷۴۹)
Lost
(۷۰۵.۷۲۴)
۵ Ratatouille
(۳۵۹.۹۰۴)
Prison Break
(۶۰۸.۴۸۷)
۶ ۳۰۰ (۳۵۸.۲۲۶)
Desperate Housewives
(۴۵۷.۸۰۵)
۷ Next (۳۵۴.۰۴۴) ۲۴
(۵۲۴.۳۰۳)
۸ Hot Fuzz
(۳۵۲.۹۰۵)
Family Guy
(۵۲۲.۸۳۹)
۹ The Bourne Ultimatum
(۳۳۶.۳۲۶)
Dexter
(۴۳۵.۶۷۰)
۱۰ Zodiac (۳۳۴.۶۹۹) Scrubs
(۴۲۷.۴۲۰)

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.