جهان هولوگرافیک

80

به جرأت می‌توانم بگویم که هیچ یک از کارهای سینمایی «داریوش مهرجویی» به اندازه برگردانی از او که اخیرا خواندنش را شروع کرده‌ام، نتوانسته بود من را تحت تأثیر قرار بدهد!

کتابی که در این پست، قصد معرفی آن را دارم «جهان هولوگرافیک» نام دارد. این کتاب نوشته مایکل تالبوت است. چرا از توجیه بسیاری از پدیده‌های دنیای دور و بر خود ناتوان هستیم؟ چرا اگر اهل علم و استدلال هستیم، گاهی مجبور می‌شویم برچسب خرافه بر توجیه‌نشدنی‌ها بزنیم و گاهی به آسانی از کنار آنها بگذریم؟ چرا استثناها در علوم زیاد هستند و چرا در بسیاری از موارد یک نظریه به تنهایی نمی‌تواند همه پدیده‌ها را به دقت توجیه کند؟

این کتاب، می‌کوشد به همین سؤالات پاسخ دهد و نظریه‌ای در این مورد ارائه کند. اما صرف نظر از درستی و اعتبار و مقبولیت نظریات مطرح شده در این کتاب، شاید خواندن این کتاب سود دیگری هم داشته باشد، این که شاید بسیاری از حقایق مسلم که در ذهن ما حجاری شده‌اند، یک تعصب صرف و نگاهی شتاب‌زده و تک‌زاویه‌ای به دنیا باشند و اینکه باید همواره به ذهن انعطاف‌پذیری و جرأت اندیشه در مورد نظریات جدید را داد. بله! چشم‌ها را همواره باید شست و جور دیگر باید دید.

مهرجویی در مقدمه کتاب می‌نویسد:

«کتاب جهان هـولوگرافیک را نخست چـند سـال پـیش دوست عـزیزم داریوش‎ شایگان در سفر آمریکا کشف کرد و گویا چنان به هیجان آمده بود که چند روز‏‎ بعد را فقط صرف صحبت در باب این کتاب کرده بود.‏
شایگان به خصو‌ص تئوری‌های دیوید بوهم‌، فیزیکدان برجسته کوانـتوم‌، و نیز ‏‎کارل پریبرام‌، متخصص فیزیولوژی اعصاب‌، و مفهوم نـظم مسـتتر ‏implicate order‏ و نظم نامستتر ‏explicateorder‏ و کل جهان هولوگرافیک را جالب و هیجان‌انگیز یافته بود.‏ آوازه ‌کتاب به زودی به خانم ‌گلی ترقی و به من هم رسید. خانم ترقی هم‌ که آن ‏‎ را خوانده بود مثل داریوش شایگان به سخن‌پراکنی و ابراز هـیجان پرداخت و ‏ خلاصه حسابی مرا شیفته‌ کرد.‏
او البته علاوه بر ایده دو نظم مستتر و نامستترکه بیشتر زنگ صدای جهان ‏‎ مثل‌وار افلاطون را می‌داد، از این که جهان هولوگرافیک در حالی ‌که آنجاست و‏‎ دیده می‌شود، مثل تصویر سه بعدی پرنس‌ لیا در فیلم جنگ ستارگان، آنجا نیست‏‎ و وقتی دستتان را از میانش رد می‌کنید هیچ ‌چـیز نـیست‌، و نـیز از بـی‌نـهایت ‏‎ حـوادث و موقعیت‌های شگفت‌انگیز کتاب می‌گفت و مدام به دنـبال گوش شنوا‎ می‌گشت تا آنها را دقیق و مفصل صورت‌بندی‌ کند.‏
و من وقتی آن را خواندم‌، عین یک داستان شیرین هیجان‌انگیز بود که در عین ‏‎ حال داشت به سؤال‌های بزرگ هستی‌شناختی‌، یزدان‌شناختی و فلسفی مـن نیز‏‎ جورخاصی جواب روشن امروزی می‌داد ( فارغ از رمز و راز و ابهام) که تا حدی ‏‎ باوریذیر می‌نمود.‏

البته شاید برای قوم متافیز‌یک‌زده ما که خاطره قو‌می‌مان آکنده از صورتـهای ‏‎ ازلی و مثالی است و چه بخواهیم چه نخواهیم دربند شهرهای خیالی جـابلقا و ‏‎ جابلسا و صور معلقیم و عالم مثالی را که به جد می‌گیریم نه از جنس ماده است ‏‎و نه از جنس روح‌، بلکه معلق میان این دوست‌، برای ذهنیت‌هایی از این‌دست‌، ‏‎ این کتاب بیش‌ وکم همان مفاهیم را به زبان مدرن علمی امروزی بیان می‌کند (‌و ‏‎ نویسنده معتقد است برای عموم مر‌دم نوشته‌شده نه متخصصان فیزیک و فلسفه‌، ‏‎و اگر خواننده بتواند سی چهل صفحه اول را تحمل کند،‌کتاب او را برده است‌) و ‏‎ نشان می‌دهد که معجز‌ه تولید نان در صحرای جلیله به دست عیسی مسیح‌، یـا ‏‎ شی‌ء‌سازی سای بابا از هیچ در فضا، با هر یک از معجزاتی که خود کتاب ‌‌به دقت و یک به ‌یک با جزئیات برمی‌شمرد. همه اینها در آن مفهوم اساسی تئوری بوهم ‏‎ مبنی بر ایده «‌همبستـگی ماهوی همه چیزها»‌، به خوبی می‌گنجد.

از آنجا که وجه عمیق واقعیت موجود جهان ما امواج و ذرات متحرک لامکان ‏‎ و ‌فرکانسهای بی‌شماری است که در هر لحظه هرجا هستند، که هم موج‌اند و هم ‏‎ ذره‌، و تمام جهان ما، کهکشانهای ما و حتی فضاهای خالی ما را احاطه کرده‌اند،‌‏‎ این جهانی است که در آن سنگ وکوه و خاک و آب دارای شعورند و می‌توانند ‏‎ آگاهانه به امواج یا ذرات ساطع‌شده از ذهن ما پاسخ دهند‌. و از طرفی ‏آگاهی‏‎ انسانی نیز علاوه بر موج می‌تواند خاصیت ذره داشته باشد و طبق قانون لامکان ‏‎ ذرات زیراتمی‌، می‌تواند هر لحظه هرجا باشد. جنبش فراروانـی (‌کـه برگردان ‏‎ خو‌بی برای واژه ‏psychokinesis‏ نیست‌) ، یا متحرک ساختن اشیا از راه دور، که ‏‎ بخوبی در ایده همبستگی ماهوی جا می‌گرد، همر‌اه با طوماری از اعمال و کردار ‏‎ فراطبیعی را در این کتاب‌، نویسنده پشت‌سر هم قطار کرده است تا یکی از یکی ‏‎ دیگر حیرت‌آور و شگفت‌انگیزتر باشد.‏

1209558193big.jpg

جهان هولوگرافیک آن جـهانی است که هر قطعه کو‌چک و هر ذره آن قطعه‌، ‏‎ تمام ویژگی‌ها و اطلاعات کل را در بر دارد، یعنی تمامی محتوای کل در هر جزء ‏‎ نیز مستتر است‌. و این به‌واقع خصلت مغز ماست که ساختاری هولوگرافیک دارد، ‏و خاطره و درد و تجربه و برخی چیزهای دیگر را نه‌تنها در مغز که در هر ذره ‏‎ کوچک آن نیز نگهداری می‌کند و نیز همین خصلت کلـی این جـان ماست کـه ‏‎ جهانی هولوگرافیک است‌.‏

در این کتاب‌، اتفاقاً بخشی هم هست که از علما و عرفای مکـاتب عرفانی ‏‎ ایران و از شـهرهای خیالی‌-‌مثالی جابلقا، جابلسا و غیره سخن می‌گوید و اینکه ‏‎ چگونه این حکیمان بزرگ به راز آن جهان‌، یا واقعیت دیگر یعنی نظم مستتر پی ‏‎برده و گاه در صور خیال و بینش اساطیری خود، یا در خوابها ر خیالهایشان آنها ‏‎ را به وضوح می‌دیده‌اند.‏ بوهم معتقد است که علاره بر راقعیت آروینی (آمپربیک) موجود ‌که همان ‏‎ نظلم پیدا و نامستور است‌، نظم دیگری هم هست که ناپیدا و در خود پوشیده است ‏‎ و این همان جهان امواج و فرکانسهای تداخل‌یافته بی‌شـکل است که ما از عهده ‏‎ دیدن شکل واقعـی آنها، جز از طریق ابزار ر ادوات خاص ( مغز ما ) ، برنمی‌آییم‌. ‏‎ ابن جهان فرکـانسها وقتی با گیرنده‌های حواس و مغز ما ارتباط برقر‌ار مـی‌کند، از ‏‎ میان ساختار خاص مغز ما همچون صافی گذر می‌کند و به سنگ و کوه و شن ‏‎ تبدیل می‌شو‌د.‏ حال کدام ‌یک از این واقعیت‌ها واقعی‌تر است‌؟ خاصیت دیگرکتاب آن است که شاید تلنگر ناچیزی باشد به کـسانی که موج ‏‎ مدرنیته دل و ایمانشان را شبهه‌دار کرده و غبار شک بر آن نشانده است‌، و نـیز ‏‎ آنـهایی ‌که از سخنان متافیزیکـی بی‌محتوا‌ خسته شده‌اند و هنوز بر‌ای عقل و منطق ‏‎ انسانی احترام قائل‌اند؛ تلنگری ناچیز برای رسیدن به آگاهی‌ای هر چند محدود.»

دو صفحه نخستین کتاب:

در فیلم جنگ ستارگان‌، ماجرای سفرهای لوک اسکای ‌واکر زمانی آغاز می‌شود ‏‎که از روباتی به نام آرتو دیتو، اشعه‌ای نورانی فرا مــی‌تابد و تـصویر سـه‌بعدی ‏‎ مینیاتوری کوچک پرنسس لیا را روی زمین مجسم می‌سازد. لوک مسـحور و‏‎ شگـفت‌زده مجسمه نورانی و شبح‌گونه‌ای را می‌بیند که التماس‌کنان کسی را به نام ‏‎ اوبی‌-‌وان کنوبی‌ به کمک می‌طلبد. این تـصویر یک تـصویر هـولوگرام است‌، ‏‎یعنی تمثالی است سه‌بعدی که به وسـیله اشعه لیزر سـاخته شـده و جـادوی ‏‎ تکنولوژیک لازم جـهت سـاختن چـنین تـصویری واقـعا حـیرت‌آور است‌. ولی ‏‎ حیرت‌آورتر اینکه برخی دانشمندان بر این باورند که خود جهان نوعی هـولوگرام ‏‎غول‌پیکر است‌، یعنی توهمی است باشکوه، با همه جزئیاتش‌، ‌که ‌کم وبیش واقعی‌تر‏‎ یا ناواقعی‌تر از تصویر پرنسس لیا نیست که لوک را به جستجو و طلب وامی‌دارد. ‏

u03l3s3b.jpg

از منظری دیگر، شواهدی در کار است که نشان می‌دهد جهان ما و هرچه در‎ آن است – از دانه‌های برف تا درختان کاج تا شهاب‌های فروافتاده و الکترونهای ‏‎چرخان – همگی فقط تصاویر شبح‌وار، یا فرافکنش‌هایی از سطح واقعیتی است، چنان دور از واقعیت خاص ما، که تقریباً ورای مکان و زمان قرار می‌گیرد.‏ معماران اصلی این ایده حیرت‌آور دو تن از بـرجسـته‌ترین مـتفکران جـهان ‏‎هستند: اولی دیوید بوهم، فیزیکدان دانشگاه لندن و هوادار اینشـتین و یکــی از ‏مهمترین فیزیکدان‌های کوانتوم‌، و دیگر‌ی کارل پرییرام‌، مـتخصص فـیزیولوژی ‏‎ اعصاب، از دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب درسی فیزیولوژی اعصاب به نام ‏‎ زبان‌های مغز. جالب‌تر اینکه بوهم و پریبرام هر دو، مستقل و جدا از یکدیگر، به این ‏‎ نتایج رسیدند و هر دو نیـز در دو مسیر کاملا متفاوت کار می‌کردند. بوهم تـنها‏‎ سالها پس از نارضایتی نسبت به نابسندگی نظر‌یه‌های معمول در جهت تبیین همه‏‎ پدیده‌های موجود در فیزیک کوانتوم‌، و پرییرام نز به علت عدم توفیق نظریه‌های معمول جهـت تبیین پاره‌ای معماهای فیزیرلوژی اعصاب‌، به ماهیت هولوگرافیک ‏ جهان اعتقاد پیدا کرده بودند. با این حال‌، پس ازکسب این عقاید، بوهم و پریبرام ‏‎ به زودی دریافتند که الگوی هولوگرافیک جهان می‌تواند پاره‌ای رمز و رازهـای ‏‎ دیگر را نیز توضیح دهد، از جمله‌: ناتوانی آشکار هرگونه نظ‌ریه‌، قطع نظر از اینکه ‏‎ تا چه حد ادراک‌پذیر باشد، در توضیح و بررسی همه پدیده‌هایی که در طبیعت ‏‎ موجو‌دند؛ توانایی افرادی که تنـها با یک گوش می‌توانند منبعی را که صدا از آن ‏‎ ساطع شده بخوبی مشخص‌ کنند؛ و قابلیت مـا در تشـخیص چـهره ‌کسـی‌ که ‏‎سالهاست او را ندیده‌ایم، در حالی که بسیار تغییر کرده است‌.‏ اما جذاب‌ترین جنبه الگوی هولوگر‌افیک این بود که این الگو طیف وسیعی از ‏‎ پدیده‌هایی بسـیار گریزان و دور از دسـترس را بـه نـاگـاه بـامعنا و فـهمیدنی ‏‎می‌ساخت‌؛ پدیده‌هایی که قاعدتا خارج از قلمروی فهم علمی قرار می‌گرفتند. از ‏‎ جملب تلبه‌پاتی‌، پیش‌آگاهی، احساس‌ عرفانی وحدانـیت و یکـی شـدن بـا کـل ‏‎ کائنات‌، و حتی «جنبش فراروانی‌»‌ یعنی توانایی ذهن در به حرکت آوردن اشیا ‏‎ بی‌آنکه تماسی در کار باشد.‏
برای تعداد فزاینده‌ای از دانشمندانی کـه الگـوی هـولوگرافـیک را دریـافته و ‏‎ پذیرفته بودند، به زودی روشن شد که این الگو می‌تواند کمابیش کـلیه تـجربیات رازآمیز و فراهنجاری‌ انسان را توضیح دهد، و در این شش هفت سال گـذشته ‏‎ این الگو پیوسته محققان و دانشـمندان مـختلف را جـذب خـود کرده و تعداد ‏فزاینده‌ای از پدیده‌هایی را که قبلا تبیین‌ناپذیر و ناممکن بود تـصریح و روشن ‏‎ کرده است‌.

x8869.jpg

جهان هولوگرافیک
نوشته: مایکل تالبوت
ترجمه: داریوش مهرجویی
نشر کتاب هرمس
۴۴۶ صفحه
۴۹۰۰ تومان

به یاری نویسه‌خوان آراکس

 
80 نظرات
 1. علي رضايي می گوید

  سلام دکتر عزیز
  آیا شما واقعا یک میلیون پول برای orc آراکس دادید
  یا به شما هدیه شده است

 2. kaveh می گوید

  وای! عجب نظریه جالبی. خیلی علاقمند شدم. فکر کنم بهتره برم دنبال کتاب…

 3. اله سار می گوید

  کتابی خواندنی ست دکتر! و ترجمه شیوایی داره! البته به خودم جرات می دم و می گم که فقط همین: خواندنی! و صد البته تلاش خوبی برای ارائه حرفی جذاب در زمینه متافیزیک!
  اما برای اغلب حرفهایی که توی این کتاب زده میشه، بدون احتیاج به تمسک به این نظریه، توجیه های علمی خوبی هست!
  راستی پیشنهاد می کنم در صورت علاقه مندی که سری به مباحث و کارهای ” جورج برکلی ” هم بزنید.

 4. عامو قلی می گوید

  سلام اقای یک پزشک.چند وقتی است که به شما سر میزنم.دنبال یکی میگشتم باهاش در مورد این کتاب حرف بزنم.هفته پیش تمامش کردم.شاید این هم یک اتفاق هولوگراف گونه بود که امشب امدم سراغ شما.دوست دارم کتاب مشابه دیگری هم که بسیار از نظر مبناهای استدلالی به این کتاب شبیه است معرفی کنم.اسمش هست علم زندگی با ترجمه هایده قلعه بیگی نشر بهجت.البته جهان هولوگرافیک خیلی دلچسب تر و جذاب تره ولی ابشخور هر دو یکی است.دوست دارم راجع به این کتاب با هم بیشتر صحبت کنیم.در واقع شما به عنوان پزشک و من به عنوان شنونده

 5. بامداد می گوید

  جای خوشنودی است که در این وانفسا و غائله های سیاسی و اقتصادی که بسیاری از پتانسیل های نسل کنونی را بلوکه کرده است ، یادی از کتابی شد که بسیار موثر و مفید به احوالات پریشان است ، اگر توان بهره گیری باشد.

 6. سعید می گوید

  دکتر تبریک میگویم. یکی از شاهکارهای علمی سالهای اخیر را معرفی کرده اید . کتاب موصوف یکی از معدود هایی است که حس کنجکاوی انسان را نسبت به بسیاری از ناشناخته ها تا حد زیادی ارضا می کند.
  هر چند با تمام احترامی که برای آقای مهرجویی قایلم ایراداتی به ترجمه این شاهکار علمی وارد میدانم و به نظرم بهتر بود مخصوصا در بخشهای تخصصی تر این کتاب که به امور پزشکی می پردازد از همکاری آشنایان به ترجمه آثار پزشکی استفاده می کرد .
  به هر روی این نقصان بار منفی زیادی ندارد چون آنچه در این کتاب نگاشته شده چنان قدرتمند است و مثالها آنقدر تکان دهنده که عملا جای زیادی برای نگاه کردن به نکات جزیی باقی نمی گذارد. در هر حال
  از آستاد مهرجویی به خاطر این کار سترگ کمال تشکر باید انجام شود هر چند بر خلاف انتظار این کتاب هنوز نتوانسته جای خود را حتی در میان اقشار بالاتر جامعه پیدا کند.
  در پایان باز هم شادی خودم را از دیدن این معرفی کتاب در سایت
  ارزشمند شما اعلام می کنم و در رنکینگ شخصیم مکانی بالاتر از قبل به سایتتان اختصاص خواهم داد

 7. ندا می گوید

  یعنی شما و یا دوستتان مبلغ یک میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و پانصد تومان بابت نویسه‌خوان آراکس پرداخت کردید؟

 8. 786MaSHa می گوید

  سلام
  خواندن این کتاب من را شگفت زده کرد. پاسخ بسیاری از پرسشهائی بود که در ذهن داشتم همچنین پاسخ خیلی از پرسشهائی که ضمیر ناخودآگاهم مطرح میکرد. حتم دارم اگر چندبار دیگر هم این کتاب را بخوانم همین تاثیر راخواهد داشت. در بعضی از قسمتهای این کتاب متوجه شدم که این نظریات را در نوشته ها وعقایدبعضی از نویسندگان و فیلسوفان دیده بودم . مثلا آن قسمتی که بیان میکرد شاید جهان نتیجه یک سری هولوگرامهای مغزی باشد اشاره هائی به این موضوع را در نوشته های کازانتزاکیس خوانده بودم آنجا که میگوید:” شفاف و آرام به دنیا مینگرم و میگویم: همه آنچه میبینم، می شنوم، می چشم، می بویم ولمس میکنم آفریده ذهن من اند. ذهن فریاد میکشد : فقط من وجود دارم.” بهرحال من دوست دارم ساعتها راجع به این کتاب صحبت کنم. این پستتان خیلی خیلی عالی بود ممنون

 9. مهدي بوترابي می گوید

  عالی بود. به یاد ماتریکس افتادم ….

 10. korosh می گوید

  salam
  man hamishe weblog e shoma ro mikhonam
  khodam doctoraie physic mikhonam
  inja hamishe chizi hast ke jalbam kone!

  maslan matlabe
  danesh e bedone nazarie
  yaa hamin matlabe jadideton
  mamnonam be khater e be sherakat gozashtane in matlaleb baa khanandeha

  movafagh o shad bashid

 11. حامد می گوید

  تازه دارند به یک جاهایی می رسند. تفکر غرب را می گویم که تازه به هزاران سال پیش شرق دور رسیده اند! و مسلما این یین و یانگ زمان و زمانه می چرخد همچنان و همه چیز طبیعی است…
  دکتر شما چه احساسی دارید وقتی می بینید چیزی که مدتهاست شما “درک” کرده اید بعدها در کتابی نظریه ای مکتبی ارائه شود یا شده باشد و شما خبر نداشته اید!… هم زمانی ها. و پاسخ های دنیا به ذهنمان. من به اینها معتقدم دکتر. برای همین من این مطلب شما را خواندم…

  1. علیرضا می گوید

   چیزی رو که شما از درک اون صحبت میکنید در واقع تصوری ذهنی و ابتدایی از مسائلی هست که نسل به نسل نقل شده و تمامی اجداد ما نیز مانند ما تنها تصوری ابتدایی از این مسائل داشته اند و هیچ گاه درگیر تفکر علمی در این مسائل نشده اند.

   این کتاب بر خلاف طرز تفکر من و شما، با (دقت کنید) چالش کشیدن علم و تلنگر زدن به عقل بشریت میخواهد مسائلی را که به قول شما “هزاران سال” است میدانیم رو توضیح و توجیه کند.

 12. عاطفه می گوید

  این کتاب هدیه تولدم بود
  تازه شروع به خوندنش کردم و علاقمند به تحقیق در این زمینه ام
  من دانشجوی رشته فیزیکم

 13. فراز می گوید

  سلام، منم بعد از دیدن اسم کتاب رفتم خریدم و خوندم. جالب بود ولی یک چیزی توش آدم رو اذیت می کرد… شما وقتی یک کتابی می خونین که مدام مرجع علمی میده و می خواهد مسائل شهودی و عرفانی رو با توضیحات علمی روشن کنه فکر کنم سال چاپ کتاب مهم می شه. این کتب مال ۱۷ سال پیشه! فکر کنم حالا که خوندیم با هم بحث کنیم این بحث به کجا رسیده.
  ضمنا به کسایی که به نظرشون این کتاب جالب بود پیشنهاد میکنم کتاب “پیشگویی های آسمانی ” رو هم بخونن. موفق باشید

 14. بهروز می گوید

  این لحظه با لحظه ی بعدی متفاوت است .به گفته ی دیوید بوهم ما می توانیم در یک لحظه دنیا را تغییر دهیم اما اینکه چرا تا به حال ذهنمان مثل فیلم ماتریکس ازاد نشده به این خاطر است که به قول فاینمن اگر همواره مثل گذشته بیندیشیم همیشه همان چیزهایی را به دست می اوریم که قبلآ کسب کردیم.

 15. زهرا می گوید

  کتاب بسیار جالبی بود . البته دلم میخواهد بدانم حالا بعد از گذشت هفده سال از نگارش کتاب این نظریه ها هنوز به قوت خودشان باقی اند یا رد شده اند؟

 16. رويا رحماني می گوید

  سلام. بهترین و علمی ترین و عالی ترین کتابی که خوانده ام.هر صفحه از این کتاب یک پژوهش دارد و خیلی خوشحالم که پس از ۹ سال تجربه و تدریس امور ماورایی کتابی چاپ و ترجمه شده که بخشی از حقایق متافیزیک و تجارب ماورایی را به زبان علوم تجربی بیان می کند .ما در موسسه هر سه شنبه جلسه نقد و تحلیل کتاب داریم اما نه نقد و تحلیل انتقادی بلکه تحلیل موشکافانه . اولین کتاب برگزیده ما جهان هولوگرافیک بود که تحلیل آن در ۳ جلسه ۲ ساعته بود.از آقای مهرجویی با ترجمه عالیشون بسیار سپاسگزارم

 17. yahya می گوید

  man ba khondane in ketab taze ba in mataleb ashna shodam va chon ba aghaye mehrjoee rabeteye nazdiki daram ye jalase baraye ashnaye ba matalebe ketab gozashtam didgahe khod ishon khayli motefavet ba matalebe dar vaghe in nazariye ya farziye be tore kol rad shodast vali bakhsh`haye marboot be tahghighat kamelan doroste.tahghighe khode man ta 3-4 mahe dige hazere barat mail mikonam shayad khoshet biad.age dost dashti mitoni to sitet bezari khoshhal misham.mamnon az matlabhaye ba halet.movafaghbashi (yaya)F

 18. هیوا می گوید

  علاقه زیادی برای مطالعه این کتاب دارم ولی موفق به یافتن این کتاب نشده ام.

 19. haghparast می گوید

  آنچه در این کتاب برای من جالب است و میبینم که از دید افرادی که درباره ی تین کتاب نوشته اند مخفی مانده است همخوانی عجیب آن با فلسفه اسلامی است،مباحثی مانند اصالت وجود، آگاهی و حیات جهان

 20. پیمان می گوید

  سلام و با تشکر .من معتقدم برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه به سراغ کتابهای کریشنا مورتی بروید خصوصاًاینکه دوید بوهم گفتگوهای بسیار جالبی با کریشنا مورتی در این خصوص دارد

  1. مریم خالقی می گوید

   با سلام لطفا اگر آدرس دقیق تری برای ارجاع و مطالعه گفتگوهای مورتی و بوهم در دست دارید برای بنده ارسال بفرمایید.با تشکر

 21. farshad می گوید

  به نظر من هر چیزی که در دنیای فیزیکی رخ میده حتما یه دلیل فیزیکی داره امکان نداره در دنیای فیزیکی یه اتفاقی بیفته و غیر قوانین فیزیکی باشه به طور مثال معجزات پیامبران. شاید الان به علم ما کشف نشده باشه ولی یه روزی حتمن کشف میشه.
  چیز دیگه که ذهن منو به خودش مشغول کرده اینه که طبق قانون بقای ماده و انرژی هیچ وقت هیچ چیزی نابود نمیشه حالا فرض کنید وارد سیاه چاله فضایی بشیم چیزی که اتفاق میفته چیه؟ من میدونم چیه ولی نظر شما رو میخام بدونم. بعدن نظرم رو میگم حتمن.

 22. mahsa می گوید

  در مورد جالب توجه بودن این کتاب نمی توانم شکی به خودم راه دهم . موارد علمی مطرح شده در ان تا حد زیادی با آنچه در قران بیان شده است مطابقت دارد . با کمی دقت می توان آن را به خوبی دریافت .

 23. محمود می گوید

  این کتاب بسیار افتضاح و مایه ننگ انسانهاست. هر جا چنین کتابهایی دیدید بدانید به قصد توهین به افکار انسانها نوشته شده است.

  1. ستایش می گوید

   وا؟!!!!!!!!!!!

 24. دامون می گوید

  منم دارم این کتاب رو می خونم و شیفته اش شدم
  دوستانی که می خواهند از نظرات جدید در این مورد آگاه بشوند یه سرچ انگلیسی بکنند. اونقدر مطلب هست که قطعا گیج خواهید شد. مثلا این یکی از مقالاته مال سال ۲۰۰۹!
  http://www.newscientist.com/article/mg20126911.300-our-world-may-be-a-giant-hologram.html?full=ترو
  فقط یه انگلیسی قوی می خواد. چون واقعا مطلب سنگینه. فارسیش دیر هضمه چه برسه به انگلیسی!!

 25. javad می گوید

  سلام من خیلی وقته که دنباله این کتابم والی گیرم نمیاد اگه کسی میتونه منو راهنماییم کنه .

 26. حسن می گوید

  ضمن سپاس از آقای مهرجویی و همچنین مایکل تالبوت این کتاب در روشن سازی ضمیرم بسیار مفید بود. چیزی که در این کتاب خیلی نظرم را جلب کرد این بود که مطالب علمی و فیزیکی تاچه حد با مطالب عرفانی نزدیک و هماهنگ هستند

 27. امیر حسین مجیری می گوید

  سلام.
  کتاب فوق العاده زیبایی است. هنوز کامل نخواندم. اما واقعا مرا تحت تاثیر قرار داد. هم خود موضوع کتاب هم روش های علمی گفته شده در کتاب.

 28. eshagh می گوید

  واقعا که حرف ندارد

 29. مرجان می گوید

  با سلام
  من تازه ۲ روزه که اسم این کتاب رو شنیدم و هنوز موفق نشدم برای تهیه آن اقدام کنم. با خوندن این پستها خیلی مایل شدم که هر چه زودتر این کتاب رو تهیه کنم. از دوستانی که این کتاب رو تهیه کردند خواهش میکنم که بنده را راهنمایی کنند و این که من دانشجوی مدیریت هستم و زیاد با مفاهیم فیزیکی و منا فیزیکی آشنایی ندارم.اگر امکان دارد بفرمایید که آیا این کتاب برای تمامی افراد قابل فهم است ؟
  یک پیشنهادی هم داشتم. فکر میکنم اگر این امکان باشد که گفتمانی درباره مفاهیم این کتاب صورت بگیرد خیلی بهتر در درک مفاهیم ما را یاری میکند.چون هر خواننده ای از یک زاویه به مفاهیم نگاه میکند و اگر در این مورد مشورت نماییم به حقیقت خواهیم رسید.
  ممنون

 30. nazanin می گوید

  واقعا که خیلی جالب و دیوونه کنندست اولین بار که در موردش شنیدم نمیدونم چرا ولی گریه کردم

 31. بهنام می گوید

  کتابش دیوانه کنندست.مو به تن آدم سیخ میکنه.دیوانه کننده.
  ا‎‎‎ین کتاب شاید بهترین کتابیه که تمام عمم خوندم.نکنه تمام جهانی که دورورمونه توهمی بیش نباشه؟

 32. ترنم می گوید

  سلام…
  از قدم به قدم اتاق های سایتتون لذت بردم
  کم لطفی بود بابت حظی که بردم از مطالب مختلف و معرفی های دقیق وجامع شما تشکری نکرده باشم
  ممنون…

 33. نیسی می گوید

  دست شما درد نکنه بسیار خوب و مفید بود مطالبتون لذت بردم و استفاده کردم
  خداوند شما را مورد لطف ، رحمت و برکات خودش قرار بده
  پاینده باشید – خدا نگهدار

 34. لیلا می گوید

  سلام
  من هم کمی از این کتاب رو خوندم البته از تمام قسمتهای آن مقداریش رو..البته چون کتاب‌های دیگری در این زمینه خوانده بودم کاملا درکش کردم.فقط می‌خواستم بگم که دوستان.یک نگاهی به خودتون،‌به دستاتون همین الان بندازید.به گلدونی که تو خونتونه یه نگاهی بکنید.واقعا اینا توهم هستند؟واژه توهم به نظر من انتخاب خوبی نیست.اما واژه‌ای که بشه منظور این دیدگاه رو بیان کرد هم پیدا نمی کنم.شاید فیلم ماتریکس مثال خوبی باشه.هر چی که هست از این به اصطلاح توهم می‌شه واقعا لذت برد و جهان اطراف رو برای خودمون جوری تغییر بدیم که ازش لذت ببریم.

 35. سارا می گوید

  ]سلام آقای مهرجویی عزیز
  من هم مثل اون دوستی که گفته بود قبلا در مورد تمام این مسایل به نتیجه رسیده بود هستم.اما متاسفانه دقیقا مثل زمانهای گذشته ی خیلی دور که بعضی انسانها میخواستند افکار بقیه مردم را باز کند و نتیجه ای غیر از مسخره شدن نمیدیدند با من و امثال من در این زمانه رفتار میشود و همه ما را متهم به خیال پردازی و جو زدگی میکنند.در حالیکه حتی سر سوزنی حاضر نیستند تفکرات خود را تغییر دهند و یا حداقل راجع به آن قدری فکر کنند.امیدوارم من و تمام کسانی که به این باور عظیم رسیده ایم بتوانیم به یکدیگر نزدیکتر شویم و دید گاه جهانیان را باز کنیم و واقعیتی را که تا به حال علم بشر دم از کشف ناپذیری آن میزد به همه بنمایانیم.خوشحالم که تنها نیستسم.

 36. نیلوفر می گوید

  کتاب رو شروع کردم و در اواسطش هستم
  بخش اول که علمی بود فهمش برام سخت بود
  اما جذابیتش رو داشت که دنبال کنم …
  خوب ، کتاب با آوردن شواهد و مدارک آدم رو قانع میکنه
  …من همیشه کنجکاو دنیای ماروا بودم ولی چون خیلی از کتابها استدلال علمی نمیکنند باورشون مشکل تر میشه به نظرم این کتاب تاثیرگذارتر هست . هرچند بخش علمی این کتاب تا حدودی سنگین هست اما میشه روش بحث کرد و فهمیدش.
  جالب بود .. من بعد از خوندن هر قسمت میرم تو فکر و مدام تفکراتم رو زیر و رو میکنم ، مذاهب ، فلاسفه ، عرفان ، یونگ همه و همه …
  و کسانی که میگن این نظریات با اسلام همخونی داره… باید گفت که به نظرم این نظریات، مطلق بودن دین و مذهب رو زیر سوال میبره!
  باور و ایمان میتونه هرچیزی رو تغییر بده تا جاییکه میشه قانون های وراثت و قانون های طبیعت رو تغییر داد!
  پس اگر دین و مذهب اعتبارشون رو از ایمان ما میگیرند چه طور میتونند مطلق باشند و خارج از ما وجود داشته باشند؟!

 37. يك تصوي هولوگراف می گوید

  من این کتاب را خواندم ولی به زبان انگلیسی.
  ترجمه داریوش مهرجویی بقدری ضعیف است که نگو. چون کتاب یکنوع دانش کوانتوم و فیزیک است.
  مهرجویی فیلمسازه و نباید ازش از این بیشتر انتظار داشت.
  اگر تونستید زبون اصلی بخونید خیلی موثره.
  بهتر بود مهرجویی می داد دارلترجمه براش ترجمه می کردند.

  1. احمد کریمی می گوید

   دوست عزیز به نظر من کار آقای مهرجویی قابل ستایش است. البته ایشان فیلم‌ساز هستند و نه مترجم اما آیا همه‌ی ما دوستان‌مان را در لذّت خواندن کتابی خوب شریک می‌کنیم؟ تلاش ایشان به هر حال قابل تقدیر است.
   پاینده باشید

   1. اعظم می گوید

    سلام
    این کتاب را دکتر ودادهیر ( دانشیار جامعه شناسی ) برای کلاس درس شان (ترم ۱ سلامت باروری و جنسی) معرفی کرده اند.
    در ضمن گفتند اقای مهر جویی کارشناس ارشد Sociology هستند و ترجمه خوبی ارائه داده اند.

 38. Alireza می گوید

  با سلام
  من این کتاب را کامل مطالعه کردم و بسیار تحت تاثیر این کتاب قرار گرفتم
  این کتاب نحوه ی نگرش من به زندگی را عوض کرده و من از این بابت خوشنودم.
  به تمام کسانی که از این کتاب خوششان آمده پیشنهاد میکنم کتاب
  «آرامش» نوشته ی «استر و جری هیکس» حتما مطالعه کنند. با تشکر.

 39. افتخاری می گوید

  مطالب بسیار جالب و متفاوتی راجع به کتاب جهان هولوگرافیک بیان شده بنظرم این کتاب می تونه حقایق جالبی رو در بر داشته باشه من این کتابو خواندم خیلی استفاده کردم و بنوعی این مطالب در فرهنگ دیرین ما بصورت تجربی در بین افکار ایرانی وجود داشته مثلا راجع به درمان زگیل مطالبی را شاهد اورده و می دونیم که در قدیم این بیماری رو با دارونما ها و حتی با دعا درمان می کردن و در ضمن راجع به نیروی مغز و اندیشه می توان به شعر مولانا که در مثنوی اشاره دارد که ای برادر تو همان اندیشه ای ورنه باقی استخوان وریشه ای و بهتره بگیم این کتاب مطالب و دانش پراکنه ای را بصورت علمی و با توجیهات وشواهد و با یک توجیه منطقی بیان می کنه در واقع در کتاب کاستاندا هم وی شواهد خودشو می نویسه و شاید بشه گفت دیدن را نوشتن و دانسته های عجیب را علمی بیان کردن کمی سخته ولی شدنی است و این کتاب سعی داره عجایب را به نوشتار در بیاره و اقای مهرجویی بسیار جالب و شیوا این ترجمه را ارائه نموده و اتفاقا ” چون سینماگره بهتر تونسته در بیان مطالبش تصویر سازی از ترجمه اش داشته باشه از ش ممنونم که با این ترجمه منو با این کتاب اشنا کرد چون اگه ترجمه نمی شد شاید دیر تر این کتاب می خوندم

 40. bita می گوید

  kheli aali bo0 man hich etelati darin zamine nadashtam vali hala kheli alaghe mandammmmmmmmm

 41. فرناز می گوید

  سلام . من این کتاب رو خوندم و به نظرم ترجمه اش خیلی هم بد نیست . خیلی ممنون از توضیحات خوبتون . خوشحالم میبینم دیگران هم از این کتاب خوششون اومده .

 42. آرمين می گوید

  سلام خسته نباشید میگم به همتون بچه ها من خیلی علاقه دارم این کتابو بخونم ولی بهم بگین کجا میتونم گیرش بیارم بابا یکیتون معرفت به خرج بده و کتابشو بده من …
  بای تا های

 43. رضا هاشمي خانميري می گوید

  سلام ودرود به همه اندیشمندان ایران زمین ودنیا
  دنیای وجودتون همواره توام با انرزی مثبت باد. بزرگواران عزیز کتاب فوق العاده ای هست بارها وبارها خونده ام وهر بار چیز جدیدی یاد گرفته ام مطالعه دقیق وبا تامل ان را بر همه دوستان توصیه میکنم هر مطلبش مضمون جدیدی را در بر دارد.با خوندنش تامل بهتری بر این داشته باشیم افکارمان را هر چه بزرگ باشد بپرورانیم قلدر باشید دوربریزید باورهای محدود واسیر کننده اجتماعمون را رها باشید وبیاموزید با حس بهتر زیستن را تجربه کنید. دوستان قدرتمندم دانایی را هر جا هست بیاموزید وعمل کنید ودقت بر دستاوردهاش. افکار وکلمات ما عصای معجزه گر هستیمان هستند باورهاتون را غنی تر نمایید.
  همواره شاد وزیبا وجوان وبا لذت شرب مدام جام دانایی ومعرفت خود وحق باشید. متشکرم وخدا را شاکرم که هر لحظه از هر نظر بهتر وبهتر میشویم.

 44. مهدي می گوید

  سلام کتاب را خیلی وقت پیش تقریبا یک سال پیش خوانده بودم ولی در تمام این مدت فکر من را به خودش جلب کرده بود و این شد که با یک جستجو به این صفحه رسیدم گاها میخوانیم که وقتی یک دانشمند مسئله ای را کشف میکند و آگاهی به آن پیدا میکند ایرانیان عزیز که تنها افتخارشان یک پادشاهی یا چند پادشاهی در ۲۵۰۰ سال گذشته است و در حد اقل ۱۰۰۰ سال گذشته جز نکبت و بد بختی هیچ چیز نداشته اند آن نظریات را از آن خود میدانند و ادعا میکنند که مثلا (( نیگاه کنید ما هزار سال پیش اینا رو میدونستیم اینها تازه فهمیدند )) خطاب به این عزیزان میخوام بگم آخه اسکل اگه میدونستی که این نظریات رو عملیاتی میکردی ، حالا ایرانی ها میدونستند که به تو چه اون پدران ما بودند که عرضه جهانی کردن نظریاتشون رو هم نداشتند ، اگه اسلام میدونست که بازم به توچه اون موقع که توی این مملکت اسلامی نبود ، اگه خود تو میدونستی و آگاهی داشتی و البته از راهی به جز تعصب به این آگاهی رسیده بودی خب چرا تا حالا خاموش بودی ؟ حالا اون بنده خدای دانشمند یه نظریه متافیزیکی داد اگه مطابق نظریات ارزشمند به اصطلاح اسلامی شما باشه که از شما دزدیده صد در صد ، اگه مطابق میل شما نباشه که شیطان پرستند و خلاصه فقط این ایران و ایرانیه اونم از نوع مسلمونش اونم مدل شیعه ۱۲ امامی که توی دنیا آدم حساب میشه ما بقی همه احمقن و دزدند …

 45. عباس می گوید

  سلام . منهم کتاب رو خوندم و بسیار برایم جالب توجه بود به نظر من اصلی ترین پیامی که از این کتاب میتوان گرفت این است که هیچ پدیده ای که ریشه در فرهنگ و سنن و اقوام گذشته دارد به آسانی قابل رد و انکار نیست .مواردی چون شمنیسم ، معالجات بیماریها در قبیایل سنتی توسط ساحران وجادوگران ،شفایابی های ناگهانی ومتافیزیکی وبسیاردیگر مواردی که تاکنون مورد تمسخر ما انسانهای قرن بیستم قرار می گرفت میتواند بنا بر الگوهای هولوگرافیک درست و باورپذیر باشد.

 46. سينا كرمپور می گوید

  سلام اقای دکتر من دقیقا چند روز است که با این مباحث و کتاب شما اشنا شدم و به دنبال اینم که در این زمینه تحقیقاتی بعمل اورم حال راهنماییم کنید و کجا میتونم کتابتونو تهیه کنم

 47. علی می گوید

  سلام

  من که دارم می خونمش فعلا ۳۰۰صفحه خوندم هر لحظه هم داره برام جذاب تر می شه
  واقعا چشم ام باز شد
  افکارم تغییر کرده
  کتاب واقعا عجیبیه

 48. حمیدرضا می گوید

  سلام
  انتشاراین کتاب خوب بود ولی ترجمه بسیار ضعیفی داره که البته به نظر من نمیشه ایراد گرفت چون اصل مطالب در بعضی جا ها بسیارسنگین و ثقیل هست و لاجرم در ترجه زمخت از آب در میاد ولی بهتر میشد که افراد خبره تر دستی تو ترجمش میداشتند.

 49. بهاره می گوید

  با سلام
  من تازه چند روز می شه که با نظریه جهان هولوگرافیک آشنا شدم. من واقعا به این قضیه باور دارم که اگه سوالی ذهن آدم رو به خودش مشغول کنه ، تمام کائنات تلاش می کنن اونو به مطالب مرتبط اتصال بدن. این بار هم بهم اثبات شد. من به مطالب کیهان شناسی خیلی علاقه مندم و الان نزدیک به ۳ ماه می شه که با هر قدمی که برمی دارم ذهنم بهم می گه شاید موجودات دیگه ای وجود دارن که کره زمین مارو به چشمی می بینن که ما به الکترونها نگاه می کنیم چون نظمی که توی سیاره ما برقراره از همون جنس نظم یک اتم و تو مقیاس بالاتر مثل نظم کهکشانهاست.همش از ذهنم می گذشت که شاید واقعا جهان چیزی نیست که ما می بینیم. این مطالب جذاب برای خیلی ها ممکنه آشنا باشه و قسمتهایی از اونو با ادراک خودشون حس کرده باشن ولی کم رنگ و خیال انگیز. از امروز می خوام دنبال این کتاب بگردم. ولی اصلا نمی دونم توی یک شهرستان کوچیک چطوری اونو پیدا کنم. لطفا راهنمایی کنید. فروشگاهی وجود داره که برام پست کنه

 50. مجتبی نصیری می گوید

  کتاب بسیار جالبی است. برای ترجمه چنین اثری نویسنده باید دارای اطلاعات زیادی در زمینه فیزیک باشد. در مجموع ترجمه این کتاب بسیار شیوا و روان است، طوری که به نظر میرسد مترجم با زمینه های تخصصی علم فیزیک نیز آشنا است.

 51. مهدی.م می گوید

  من نزدیک به دو سال پیش این کتاب رو خوندم و از این بابت خیلی خوشحالم. کاش زودتر به دستم رسیده بود. بدون تردید در نوع خود یکی از بهترین کتابهاییست که در بیست سال اخیر مطالعه کردم. به همه ی عزیزانی که طالب آگاهی اند توصیه می کنم ابن کتاب رو از دست ندن. مطالعه ی این اثر تجربه ی بی نظیر -یا دست کم کم نظیریست. معتقدم که یکی از بهترین و ارجمندترین کارهایی که مهرجویی عزیز انجام دادن ترجمه ی این کتابه. به ویژه با آن ترجمه ی شیوا و گیرا. معرفی این کتاب توسط شما بزرگوار هم شایسته ی سپاس هست.
  درود بر شما.

 52. م. میرعزا می گوید

  در جذابیت مباحث کتاب شکی وجود نداره. همینطور در روش علمی و قانع کننده ای که خواننده ی مردد رو حد اکثر با این موقعیت روبرو میکنه که: ” اگه هنوز شک داری، بجای قضاوت شتابزده، همت کن و به منابعی که در متن کتاب اشاره کردم رجوع کن تا خیالت از درستی یا نادرستی پشتوانه کتاب آسوده بشه”. اما من شخصاً از مطالعه کتاب لذت بردم و بخش زیادی از سوالات بی پاسخم رو حداقل حاوی یک پاسخ دیدم و این از بی پاسخی بهتر بود. نکته ای که هست اینه که اگه کتاب دقیق خونده نشه، ممکنه درست درک نشه. اینو از بعضی کامنت ها فهمیدم. چه در تایید و چه در تکذیب مبحث هولوگرافی. راه تهیه کتاب رو هم میشه از انتشارت هرمس تلفن ۸۸۷۹۵۶۷۴ جویا شد.

 53. varesh fc می گوید

  بهتون پیشنهاد می کنم به پیوست این کتاب، “کتاب ذهن هولو تراپیک،راهی به سوی جهان هولوگرافیک” رو هم بخونید.

 54. zaher می گوید

  کتاب مبحث جالبی را بیان می کند.
  لطفلا جهت تهیه کتاب راهنمایی کنید.
  باتشکر

 55. ملت خواه می گوید

  به نظر من کتاب از لحاظ محتوایی حرکتی سینوسی دارد. در ابتدا با موضوعات نامتجانس فیزیکی محض روبروییم که کمی با علاقمندان مباحث متافیزیکی غریبه است اما کم کم با پیدا شدن ارتباط بین این دو مواردی طرح می شود که باعث شگفتی هیجان و در نتیجه لذت خواننده می شود اما هرچه به پایان کتاب نزدیک می شویم موضوعاتی تخیلی و بدون منطق و خرافی بدون استدلال و بیشتر می توان گفت بیراه مطرح می شود. به شخصه بیشتر دوست می داشتم در تفهیم این تئوری به جهان مثلی افلاطون اشاره می شد تا شعبده های سای بابا که زیر سوال است. البته مسلما اگر بجای یک رمان نویس یک فیلسوف یا یک عالم نظریه پرداز در این باره مطلب بنویسد بیشتر قوام خواهد داشت همانطور که اگر بجای یک فیلمساز یک مترجم خبره این اثر را ترجمه می کرد ترجمه بهتر از آب درمی آمد(گرچه مانند دیگر کتابهای نشر هرمس بیشتر رد پای یک ویراستار بیشتر دیده می شود تا خود مترجم). در پایان به این نقاشی از آگوستین قدیس توجهتان را جلب می کنم. به یک شباهت توجه کنید: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Saint_Augustine_by_Philippe_de_Champaigne.jpg

 56. zaher می گوید

  خیلی جالبه .لطفا نحوه تهیه کتاب؟

 57. peyman می گوید

  کتاب فروشی های میدان انقلاب این کتاب رو دارن. منم پیشنهاد میکنم حتما بخونید، واقعا ارزش خوندن رو داره.

 58. dorsa می گوید

  khob bod vali kam bod va kamelan adam ro tojih nemikard

 59. k.v می گوید

  علاقمندان به این کتاب حتما کتاب عرفان و فیزیک کوانتوم از همین نویسنده ( مایکل تالبوت ) را بخوانند ..

 60. جبرييل می گوید

  lممنون داریوش خان.احساسم بر این که اگه کارگاهی برای تبادل نظرات وایدههای خواننده ها تشکیل بدین یه اتفاق عجیب تو زندگی همه اعضای شرکت کننده رخ خواهد داد حتی خود شما.اتفاقی که شاید همه ما یه عمر منتظرشیم.اگه زندگیتون داشت به پایان میرسید و احساس کردین اون اتفاق نیفتاده بی اختیار یاد جمله من میفتین.

 61. ناشناس می گوید

  این کتاب در دسته ی کتاب های “شبه علم” قرار می گیره و تعجب می کنم از این همه هیجان زده شدن برای این کتاب هم از طرف شما و خوانندگان

 62. saeed می گوید

  با سلام، به نظر من نوجه به دوره های زمانی که این گونه کتابها و نظریات مطرح میشوند مهم است . همیشه در دوره های یاس و سرخوردگی رویکرد به جنبه های غیرمحسوس و شگفتی های متافیزیکی بازارشان گرم میشود ( کافی است آمار فروش کتابهای مشابه در سالهای مختلف را بررسی کنید ). آقای مهرجوئی هم در مقدمه اشاره میکند که این نظریه چگونه تفکرات وی را تائید میکند. توجه کنید تائید میکند و توجیه میکند. پس میتوان گفت این نظریه پیش از آنکه یک کشف علمی باشد طرحی برای توجیه است. آیا طبق مقدمه آقای مهرجوئی واقعا سای بابا از عالم غیب چیزی ظاهر میکند، یا همینطور حلاج و دیگران. به هرحال بن بستهای موجود در هر شاخه علم و حتی در کل آن نیازمند گذر به دوران نوینی است ولی بازیابی نطریات سنتی با پوشش جدید حرکتی رو به جلو نیست.

 63. ياسمن می گوید

  خیلی جالب بود

 64. ضیغم می گوید

  سلام به همگی
  من چندماه پیش درهمین زمینه مطالبی خوندم حالاباسرچ پیشرفته هم اون مطالبو پیدانمیکنم.درواقع دری بودبه خیلی ازعلوم یاتفسیروتوجیه علمی خیلی ازاعتقاداتمون.سالهاپیش که اصلا ازاین موضوع خبرنداشتم خودم مطالبی شبیه به این نوشتم وسوالاتی مطرح کردم.حالاداشت درها به روم بازمیشد.اگه میتونین آدرس بدین پیداش کنم.مثلامیگفت چطوردو ذره دردوطرف کائنات ممکنه تبادل اطلاعات داشته باشن یاموجودات مجرد بااین نظریه قابل درک ولمس میشدن و…..

 65. صادق پیوسته می گوید

  اگر بخواهیم ساده سازی کنیم، بوهم و پریبرام دریافته اند که تأثیر تابش نورهای متفاوت در شرایط مختلف، می تواند باعث تغییر تصاویر عینی و در نتیجه تغییر درک انسان از پدیده های فیزیکی شود. آنان با تخیلی علمی، سعی کردند تعمیم های ممکن چنین فهمی را آشکار سازند تا توسط دیگران در زمینه های مختلف دنبال شود. جهان هولوگرافیک پیشنهاد راهی نوین در نگریستن است یعنی بینش تحقیقی ویژه ای را که تاکنون به دلایل فنی ناممکن بوده است مطرح می کند.
  باید توجه شود که این نگاه، فقط تخیل نیست. تخیل علمی پایه ی تجربی و تعمیم آن چهارچوب استدلالی و پیگیری آن دستورات مشخص دارد. به این ترتیب، با تمام آنچه گفته اند، ممکن است فردا روزی با تئوری دیگری، معلوم شود فهم ما از پدیده های هولوگرافیک به میزان ناچیزی متأثر است. کتاب جهان هولوگرافیک هم بیشتر، گسترش این تخیل، البته با چاشنی سلیقه ی نویسنده در چسباندن امور به متافیزیک قدیم است که به ذائقه ی ایرانی هم خوش می آید.
  در هر حال، این نگاه ربطی به اندیشمندان کهن ما ندارد. این اندیشه های کهن که برخی دوستان می گویند در اندیشه ی اروپایی هم نفوذ کرده است و آن ها هم کم و بیش با این ها آشنا هستند اما این دو دانشمند چنان مسیری را دنبال نکرده اند. آنجا شما حدس های زیادی دارید و به کمک منطق صوری این ها را توسعه می دهید یا از شهود و مقایسه ی جهان درونی و بیرونی انسان استفاده می کنید. این ها پیشا علمی و تنها تمثیل است. ابطال ناپذیر و با گسترشی در جهات نامشخص. اما کار این دو دانشمند، علمی و با زمینه ی گسترش و جهت مشخص است و ابطال پذیر می باشد. قابلیت درک عمومی و مباحثه و آزمایش دارد.
  ممکن است کودک شما بگوید اگر بال داشتیم پرواز می کردیم. نگاهی تیزبین و تعمیمی خلاقانه و تخیلی ارزشمند در این گفته وجود دارد اما جنس آن با جنس خلاقیت سازنده ی هواپیما یکی نیست. خلاقیت سازنده ی هواپیما حاصل روندی طولانی در فهم مادی جهان، تولید علم جدید، بهره گیری فنی از قوانین علمی و آزمون محصول فنی در عمل است. هم ریشه دانستن این دو نشان از کاهش گرایی بینشی و روشی دارد.

 66. رها می گوید

  سلام
  چند روزه این کتاب رو گرفتم دستم و بعد خوندن هرچند صفحه کتابو می بندم به سقف اتاقم خیره می شم و با خودم میگم :”واقعا؟!”
  این کتاب فوق العاده ست، یک نگاه تازه و وسیع به آدم میده، احساس می کنم که تابحال چقدر نگاهم به زندگی و دنیای اطرافم محدود بوده…

 67. بهناز می گوید

  با سلام خدمت همه دوستان وخوانندگان کتاب جهان هولوگرافیک
  من کتاب را خوانده ام و بسیار برایم جالب بود پیشنهاد میکنم حتما بخوانید، مطمنا خواندنش بسیار هیجان انگیز خواهد بود.

 68. علی الف. می گوید

  متاسفانه وقتی در رشته‌ای تخصص نداشته باشی و برخی مسایل زرد را بخواهند با رنگ و لعاب اصطلاحات علمی قالبت کنند،آن وقت هیجان زده میشوی و کمی عنان از کف میدهی! برادر من! تخصص جناب مهرجویی چیست؟ ایشان فیزیکدان هستند یا فیلسوف؟ این کتاب یک کتاب زرد هیجانی است!

  1. حسین می گوید

   آقای مهرجویی هر شغلی داشته باشن این کتاب فقط یه ترجمه هست . سوای بعضی عبارات که میشد طوری دیگه نوشته بشن کل کار ترجمه نسبتاً خوبی هست .
   و یک نظریه است که نویسنده با شواهد تجربی سعی در اثبات اون داره. و برداشتها و استنباطهای شخصی هم میتونه در فهم اون موثر باشه و تفاوت ایجاد کنه

 69. ata می گوید

  دستت درد نکنه از اینکه نظر منو حذف کردی!

 70. امین حسین می گوید

  میشه گفت یکی از بهترین کتاب ها در مورد علوم متا فیزیکه…
  من به عینه با یکی از افرادی که توانایی حرکت اجسام با ذهن رو داشت برخورد داشتم و سعی کردم ازش یاد بگیرم.ولی به خاطر منطق گرایی بیش از حدم و نبود کتابی در مورد این توانایی هیچ گاه توانایی یاد گیری انرا نداشتم چون خود اون فرد هم بم گفته بود که باید بش ایمان بیاری تا بتونی انجام بدی.الان که این کتاب رو میخونم میبینم که حتی از طریق علم هم ثابت میشه.

 71. کامران می گوید

  هم نسخۀ انگلیسی کتاب را خواندم و هم تورقی کردم ترجمه جناب مهرجویی را. بماند که اصل کتاب برداشت های بسیار نادرست و دلخواهانه ای از نظریه های فیزیک است، ترجمۀ جناب مهرجویی از آن هم افتضاح تر است. ایشان به دلیل عدم اطلاع از مفاهیم فیزیک، مفهومی با عنوان «ناموضعیت» (nonlocality) را به “لامکان” ترجمه کرده بودند که فقط نادرست نیست بلکه دقیقاً تغییر و تحریف معنای اصلی ناموضعیت است. این فقط نمونه ای است از خروار! کاش، همگان توجه بنمایند که فیزیک هم مثل ریاضیات یا حتی مثل مکانیکی سرکوچه یه حرفه تخصصی است و همانطور که از دوتای اولی عرفان در نمی آید، از فیزیک هم هیچ چیز عرفانی در نمی آید.

  1. رویا می گوید

   کاملاً باهاتون موافقم. اصلا عرفان ریشه به تیشه تفکر علمی زده در این کشور. کتابی سراسر مغلطه را به عنوان کتاب علمی دارند قالب می کنند و ما مشعوف از اینکه به رازهای جهان دست یافتیم.

 72. منصور می گوید

  سلام دوستان عزیز
  این کتاب هیچ پایه ی علمی ندارد. چیزی به نام توضیح به کمک هولوگرام در فیزیک هست که البته نه اثباتی داره و نه ….
  در شگفتم از علمی نامیدن این کتاب، در شگفتم از اینکه ما نمیدانیم علم یعنی چه . در شگفتم از شایگان و مهر جویی در شگفتم از متافیزیک خیالی، در شگفتم از این همه تمجید، از این همه خودباختگی و عدم سنجشگری.
  شما رو به خدا کوتاه بیایید از میل به خیالات. این همه علم تست شده ی شسته و رفته رو زمین مانده اونوقت ما این کتاب رو دست گرفتیم و افتادیم به به به و چه چه. بابا عرفان مولوی رو تو کتاب با پیر بلخ آقای مصفا جستجو کنیم نه تو این کتاب
  علم رو تو دانشگاه جستجو کنیم نه تو خیالات خودمان
  موفقیت رو توی تلاش و مفید بودن پیدا کنیم نه تو کتاب راز
  اینها خیالات پرمشتری هستن. شما رو به خدایی که میپرستین کوتاه بیاییم.
  خرد هم نعمت خداست. علم زمان و انرژی میخواد. خودشناسی هم همینطور.
  جایی خواندم این کتاب تو آمریکا اصلا تجدید چاپ نشده.
  اگه به عنوان یه خیالپردازی علمی بهش نگاه کنیم اشکال نداره ولی شما رو به خدا نگید علم به حرفای ما رسیده. بابا تن آدم میلرزه، تن دیوید بوهم و انیشتین تو گور میلرزه.
  شما رو بخدا اگه نمیدونید ابطال پذیری چیه اظهار نظر نکنید. بگیم نمیدانم تا شاید چیزی یاد بگیریم.
  کوتاه بیایید بابا. دردتان به جانم از این حرفا نزنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.