زیردریایی چگونه اختراع شد

0

مقاله قدیمی ولی جالبی در مورد تاریخچه زیردیایی‌ها از مجله دانشمند سال ۱۳۴۸

08-08-2013 06-41-23 PM

08-08-2013 11-57-14 PM

08-08-2013 11-57-26 PM

08-08-2013 11-57-45 PM

08-08-2013 11-58-00 PM

DANESHMAND0006

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.