تاریخچه پیوند قلب در ایران

0

قلب تنها براى زندگى بس است. امروزه شاهد آن هستیم که عمل پیوند قلب در ایران همواره با موفقیت انجام مى شود که خود نوید آینده اى پر امید را براى بیماران خواهد داشت اما لازم است بدانیم که در این میان انسان هایى بوده اند که بیشتر عمر خود را صرف امور بیماران نمودند و بیمار را جزئى از خانواده خویش مى دانستند. یکى از این انسان هاى شایسته کسى نیست جز مرحوم دکتر سید حمید میرخانى که اولین مرکز پیوند اعضا با همت و تلاش ایشان تاسیس شد و شاید این امر از اساسى ترین قدم ها بوده که مى بایست برداشته مى شد.

قبل از سال ۱۳۷۰ در تبریز براى اولین بار یک عمل پیوند قلب انجام گرفت که نتیجه آن ناموفق بوده است اما مدتى بعد در شیراز عمل پیوند دیگرى انجام گرفت که بیمار تا چند روزى زنده مانده و بعد فوت مى کند تا اینکه در سال ۱۳۷۲عمل پیوند بر روى شخصى با نام مجید بالغتیل انجام مى گیرد که موفقیت آمیز بوده است به گونه اى که بیمار هنوز هم زنده است و حتى با وجود اینکه در یکى از روستاهاى اطراف شهر ساوه زندگى مى کند و نظارت دقیقى هم از نظر پزشکى وجود ندارد ولى مشیت و انتخاب طبیعت بر این قرار گرفته که ایشان به زندگى اش ادامه دهد.

اما پس از این تجربه عمل هاى پیوند دیگرى نیز در بیمارستان شریعتى انجام گرفت.

– تأسیس اولین مرکز پیوند اعضا

در حدود سال هاى ۱۳۷۵ اولین مرکز پیوند اعضا توسط مرحوم دکتر سید حمید میرخانى در بیمارستان امام خمینى تاسیس شد اما به دلیل اینکه نیاز هاى اولیه عمل پیوند اعضا داشتن یک بدنه هماهنگ کننده متخصص و آگاه به ریزه کارى هاى این رشته است یک بانک همیوگرافت نیز در همین مرکز تاسیس شد که با برداشتن دریچه هاى قلب از انسان هایى که فوت شده بودند، کمک شایانى به نیازمندان دریچه قلبى از نوع بیولوژیک (انسانى) شد. در همین زمان در مراکز بیمارستان امام خمینى عمل جراحى پیوند قلب و همچنین ریه انجام گرفت.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.