آشنایی با زندگی جان دیویس راکفلر به مناسبت سالگرد درگذشت او

9

همان طور که از دید ما، استیو جابز، لری پیچ، سرگئی برین، ایلان ماسک یا بیل گیتس به عنوان کارآفرین‌های افسانه‌ای شناخته شده‌اند، برای پدرها و مادرهای ما زمانی، اسامی راکفلر یا اوناسیس شناخته‌شده بودند.

به مناسبت سالگرد درگذشت راکفلر نگاهی کوتاه داریم به زندگی او:

جان راکفلر (۱۸۳۹- ۱۹۳۷)، صنعتگر‌ بزرگ آمریکایی که پسر یک کشاورز ساده بود، در زندگی طولانی خود، از فردی که ماهانه ۲۵ دلار مزد می‌گرفت به یک غول نـفتی تـبدیل شد که ارزش دارایی‌های او‌ بالغ بر ۳۳۶ میلیارد دلار (با ارزش دلاری کنونی) تخمین زده می‌شد. همچنین وی در ۲۹ سپتامبر ۱۹۱۶ با دستیابی به ثروت ۱ میلیارد دلار آمریکا به عنوان نخستین میلیاردر آمریکایی شناخته می‌شود.

او کارش را از سن ۱۶ سالگی آغاز کرد و در عرض سه سال نخستین شرکت‌اش را تأسیس نمود.در سال ۱۸۶۲ او به صنعت‌ نفت‌ گرایش پیدا کرد. پس از دراختیارگیری جدی‌ترین رقیب محلی، راکـفلر اقـدام به ایجاد شرکت ملی با شبکه ملی توزیع نمود. او موفقیت خود را مرهون شرکت استاندارد اویل است‌ که‌ تا‌ سال ۱۸۷۹،کنترل ۹۰ درصد‌ پالایش‌ نفت‌ در ایالات متحده آمریکا را در دست داشت. راکـفلر در سـال ۱۸۹۷ از مدیریت شرکتش کنار کشید، البته تا سال ۱۹۱۱، رئیس‌ هیأت‌ مدیره آن باقی ماند. در این سال، سرانجام‌ دولت‌ آمریکا حکم به انحلال استاندارد اویل داد. سال‌های پایانی عمر راکفلر صرف امور خـیریه شـد.


پیـشینه و ظهور

جان راکفلر‌ در‌ سال ‌ ۱۸۳۹در نـیویورک مـتولد شـد .او بزرگ‌ترین پسر و دومین فرزند‌ خانواده‌ای شش فرزندی بود. والدین او کشاورز بودند و از جان و خواهرها و برادرهایش نیز انتظار می‌رفت تا به آنان‌ کـمک‌ کـنند‌ .در ۱۴ سالگی،خانواده جان به اوهایو نقل مکان کـردند‌. در‌ سـال ۱۸۵۵ و در حالی که او تنها ۱۶ سال سن داشت، پیشنهاد کار به عنوان پادو‌ و کمک‌ دفتردار‌ را در شرکت هویت و تاتل دریافت کرد. او حقوق ثـابتی نـداشت و تـنها‌ به‌ صورت‌ پورسانت پول می‌گرفت. این امر باعث شد که او در عـرض ۱۴ هفته هیچ‌ پولی‌ درنیاورد‌. اما پس از آن او ۵۰ دلار کسب کرد و حقوق ۲۵ دلار در ماه‌ برای‌ او تعیین شد. راکفلر سه سال در این شرکت مـاند تـا ایـن‌که با‌ درخواست‌ او‌ برای دریافت سالانه ۸۰۰ دلار مخالفت شد. راکفلر در این سه سـال بـه خوبی‌ به‌ نحوه اداره و انجام کسب‌وکار را یاد گرفته بود، تصمیم گرفت از این شرکت‌ جدا‌ شود‌ و کسب‌وکاری را بـرای خـودش بـه راه اندازد.

5-23-2015 12-52-54 PM

لحظات تعیین‌کننده

او به همراه شریکش یعنی موریس‌ کلارک‌‌ و گرفتن وام هزار دلار از والدینش بـا نـرخ سـود ۱۰درصد، یک کسب‌وکار‌ تولیدی‌ را‌ راه‌اندازی نمود. او به تمام کشاورزان محلی سرمی‌زد، با آنها گـپ مـی‌زد، آنـان را‌ شیفته‌ خود‌ می‌ساخت و کارت ویزیتش را به آنها می‌داد. واکنش به او آنقدر خوب‌ بود‌ کـه او در هـمان نخستین سال کارش یعنی در سال ۱۸۵۹،توانست به درآمدی ۵۰۰ هزار‌ دلاری‌ دست یابد. در آن زمـان نـفت تـازه شروع به تأثیرگذاری در اوهایو‌ کرده‌ بود و چندین پالایشگاه افتتاح شده بودند.

5-23-2015 12-53-56 PM

راکفلر‌ که‌ احـساس‌ خـاصی نسبت به توان بالقوه این سوخت‌ جدید‌ داشت، زمان را از دست نداد و در سال ۱۸۶۲ اقدام بـه تـأسیس شـرکت راکفلر‌،اندروز‌ و کلارک که در زمینه پالایشگاه‌های‌ نفت‌ فعال بود‌، نمود‌. بعدها‌ او سهم خود را به کـلارک‌ فـروخت‌ و سپس کل سهم کلارک را به نفع اندروز خرید و در نتیجه شرکت‌ راکفلر‌ و انـدروز تـأسیس شـد.

تا سال ۱۸۶۹، شرکت راکفلر که حالا‌ شرکت‌ راکفر، اندروز و فلاگلر نامیده می‌شد‌، اقدام‌ به خرید چـندین شـرکت کوچک کرد. اما به یکباره صنعت نفت وارد دوران‌ سخت‌ خود شد. بـهای نـفت چنان‌ کاهش‌ یافت‌ که بسیاری از‌ شرکت‌ها‌ ورشکست شدند.

در سال‌ ۱۸۶۹،راکفلر تصمیم گرفت با سرمایه ۱ میلیون دلار، شـرکت خـود را با شرکت استاندارد اویل‌ اوهایو‌ ادغام کند. این در حالی بود‌ که‌ خـودش ریـاست‌ شرکت‌ جدید‌ را به عهده گرفت‌. این ادغـام آنـقدر مـوفق بود که به یک شاخص و استراتژی تـلفیق در جـی.پی.مورگان‌‌ و نمادی‌ در صنعت فولاد و فلزات تبدیل شد‌.

5-23-2015 12-56-17 PM

به‌ اعتقاد‌راکفلر، بهترین روش برای تـضمین بـقا،توزیع چنین ریسکی‌ در‌ یک‌ صـنعت بـی‌ثبات و پرخطر اسـت. بـهترین راه بـرای‌ تحقق‌ این‌ هدف‌، خرید‌ شرکتهای‌ رقـبا در داخـل یا خارج از آمریکا بود .تا سال ۱۸۷۲، استاندارد اویل موفق شد تمامی شـرکت‌های پالایـش در اوهایو را بخرد. در سال ۱۸۸۲ و پس از‌ دهه‌های پررونق ،تـمامی کسب‌وکارهای متعلق به اسـتاندارد اویـل تحت کنترل استاندارد اویل تـراست قـرارگرفتند.

برتری استاندارد اویل تراست خیلی زود منجر به بروز انتقادات شد. در سال ۱۸۹۲، دادستان کـل‌ اوهـایو‌ در دادرسی خود پیرامون انحلال اسـتاندارد اویـل تـراست پیروز شد. در طـول بـرگزاری دادگاه که از سال ۱۸۹۰ آغـاز شده بـود، راکفلر فشار و استرس شدیدی را تجربه کرد.ت مام موها‌ و حتی‌ ابروان راکفلر ریخت و او دچار لرزش‌های عـصبی شد. اثرات رأی دادگاه بر استاندارد اویـل نـیز کمتر از ایـن نـبود. بـا این وجود شرکت‌ خـیلی‌ سریع دست به تجدید ساختار‌ زد‌ و این بار به نام شرکت استاندارد اویل نیوجرسی فعالیت‌هایش را از سـرگرفت. ایـن شرکت موفق شد کنترل سه چـهارم صـنعت نـفت ایـالات مـتحده را‌ به‌ دست گـیرد.

5-23-2015 12-56-28 PM

راکـفلر تا‌ سال‌ ۱۹۱۱ ر سمت ریاست این شرکت باقی ماند. سال ۱۹۱۱ همان سالی بود که دیوانعالی ایالات مـتحده آمـریکا دسـتور به انحلال این شرکت داد و اعلام کرد کـه شـرکت اسـتاندارد اویل‌ قـوانین‌ ضـدانحصار را نقض کرده است. بدین ترتیب،۸۳ شرکت که تشکیل‌دهنده این غول نفتی بودند، به شرکت‌های کوچک‌تر تقسیم شدند. در این دوران راکفلر شاهد شدیدترین انتقادها بود.ح تی گفته‌ می‌شود‌ طـی این‌ دوران غذای او به کمی شیر و نان تبدیل شده بود. عده‌ای معتقد بودند که او صبح زود‌ تا اواخر شب کار می‌کند. این موضوعی بود که راکفلر همواره‌ آن‌ را‌ تکذیب می‌کرد و اعتقاد داشـت کـه کار همه زندگی‌اش نیست

.سال‌های آخر عمر راکفلر توأم با فعالیت‌های نوع ‌‌دوستانه‌ بودند.او ۳۵ میلیون دلار در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار داد تا انستیتو‌ تحقیقات‌ پزشکی‌ راکفلر، بنیاد راکفلر و کمیسیون بهداشت راکـفلر تـأسیس شوند که کرم قلابدار(نوعی انگل روده) و تب زرد را‌ در مناطق جنوبی آمریکا ریشه‌کن کرد.

5-23-2015 1-01-46 PM

ثروت راکفلر در زمان مرگش بالغ بر ‌ ۹۰۰میلیون دلار (با ارزش دلار آن زمان) بود‌. او‌ در ۲۳ مه ۱۹۳۷ و در سن ۹۷ سالگی در خـانه‌اش درگـذشت.


جان راکفلر خالق صـنعت مـدرن نفت است. شاید تأثیر کسب‌وکار راکفلر بر ایالات متحده آمریکا کمتر از اختراع برق‌ توسط ادیسون یا خودروهای مدل T فورد بوده اما بدون بنزین ارزان‌قـیمت که شرکت استاندارد اویـل تـولید می‌کرد، احتمال نداشت که صنعت برق این کشور یا بازار پرفروش خودرو بتوانند به‌ چنین‌ رونقی دست یابند.

یکی از بزرگ‌ترین ویژگی‌های راکفلر درک اهمیت استخدام افراد برجسته بود. یکی از شعارهای مـعروف او ایـن بود:

«این انسان است که یک سازمان را می‌سازد نه‌ ماشین‌آلات‌ یا تجهیزات.»

او تیمی از درخشان‌ترین افراد را در کسب‌وکار خود به کار گرفت و از توانایی‌های جمعی آنها، بیشترین بهره را در قبال توسعه اداره استاندارد اویـل بـه دست‌ آورد‌. لازم بـه ذکر است که این شرکت علیرغم کنترل تأثیرگذارش، دوران سختی را پشت سرگذاشت اما قدرت خود را طی دهه‌های بـعدی به اثبات رساند.

«اعـتقاد‌ دارم‌ وظیفه‌ام‌ پول درآوردن و استفاده از آن پول برای رفاه اطرافیانم است.» جان راکفلر

«رشد یک کسب‌وکار بزرگ تنها با حفظ مناسب‌ترین افـراد‌ ‌ ‌مـیسر‌ است‌.» جان راکفلر

5-23-2015 12-52-34 PM


۱۸۳۹: تولد

۱۸۵۵:.شروع کار در هویت و تاتل.

۱۸۶۹: شرکت‌ راکفلر‌،اندروز و فـلاگلر بـه شـرکت استاندارد اویل اوهایو تبدیل شد.

۱۸۸۲: .فعالیت‌های شرکت استاندارد اویل تحت‌ کنترل استاندارد اویل تراست قـرار گرفت.

۱۸۹۰: سیستم توزیع ملی به اکثر شهرهای‌ آمریکا تعمیم یافت.

۱۸۹۲: تراست‌ توسط دولت اوهـایو منحل شد و این بـار اسـتاندارد اویل تراست در نیوجرسی شکل گرفت.

۱۹۰۴: استاندارد اویل کنترل سه چهارم صنعت ایالات متحده را به دست گرفت.

۱۹۰۴: هشتاد درصد شهرهای‌ آمریکا از خدمات استاندارد اویل بهره‌مند بودند.

۱۹۱۱: استعفا به عنوان رییس،استاندارد اویل تـراست منحل شد.

۱۹۱۳: ایجاد بنیاد راکفلر.

۱۹۳۷: درگذشت.

 
9 نظرات
 1. داریوش می گوید

  فکر کنم سنش ۱۰۰ سال میشه که به اشتباه ۷۹ سال نوشتین

 2. سکوت می گوید

  مطلب خوبی بود فقط چندتا تناقض درمورد عمر شخص وجود داره:
  ۱. جان راکفلر (۱۸۳۷- ۱۹۳۷)، صنعتگر‌ بزرگ آمریکایی که …
  ۲. ۱۸۳۹: تولد – ۱۹۳۷: درگذشت.
  ۳. او‌ در ۲۳ مه ۱۹۳۷ و در سن «۷۹ سالگی» در خـانه‌اش درگـذشت.

 3. mehdi می گوید

  او به تمام کشاورزان محلی سرمی‌زد، با آنها گـپ مـی‌زد، آنـان را‌ شیفته‌ خود‌ می‌ساخت و کارت ویزیتش را به آنها می‌داد.
  به نظر شما اگه کسی بخواد همچین کار مشابهی میشه اینجا انجام بده شدنی هست.کسی بهش اعتماد می کنه؟

 4. فرهنگ می گوید

  نوشته زیبایی بود. ولی برق چیزی نیست که اختراع شده باشد بخصوص توسط ادیسون. ادیسون با اختراعات خود تاثیر زیادی بر رشد صنعت برق گذاشته است.

 5. مخاطب می گوید

  واقعا نابجا است که این گرگ نفت خور مافیای دولتی آمریکا رو با استیو جابز مقایسه کرد. استیو هنر و تکنولوژی با فکر رو با هم میخواست ولی این آدم فقط دنبال منفعت خودش بوده و بس. وظیفه اش این بوده که پول در بیاره و خرج رفاه اطرافیانش کنه در حالی که خون مردم بدبخت رو تو شیشه میکرده
  لطفا وب فارسی رو با اسم این اشخاص معلوم الحال آلوده نکنید دکتر.

  1. فرهاد می گوید

   از آدم های کوچک ،بیان درستی انتظار نمی ره!

  2. سپیده می گوید

   وا

 6. سروش می گوید

  ببخشید ولی فکر می کنم بر خلاف همیشه که وقتی در ۱پزشک به زندگی افراد می پرداختید، متنی با جزئیات جذاب و متفاوت از نوشته های روتین سر و کار داشتیم، این مطلب کمی سر سری و خلاصه وار نوشته شده. به عنوان مثال این متن رو با داستان شکل گیری و تاسیس کارخانه ایران خودرو مقایسه کنید!

 7. سپیده می گوید

  به نظر من این چیزا همه شانسیه
  تو زندگینامه ی انوره دوبالزاک که همین جا خوندم نوشته بود: بالزاک به خط راه اهن در حال احداث نظر خوبی داشت و سرمایه گزاری کرد.ولی این پروجکت شکست خورد و بالزاک جز بدهی چیزی براش نموند.
  راکفلر در مورد نفت نظر خوبی داشت و قرض گرفت و سرمایه گزاری کرد و همون سال اول ۵۰۰۰۰۰ دلار گیرش اومد.
  شانسیه دیگه…شانس….بنظر من ربطی به نبوغشون نداره…..ولی بیل گیتس یا جابز فرق میکنن با این موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.