معاینه ناحیه جلوی قلب

0

با مشاهده و لمس جلوی قلب می‌توان اطلاعات مهمی در مورد بیماری‌های قلبی به دست آورد. توجه به ناهنجاری‌های قفسه صدری ضروری است مانند سینه فرو رفته (pectus excavatum) (که ممکن است با سندرم مارفان یا پرولاپس دریچه میترال همراه باشد):

pectus excavatum

سینه برآمده (pectus carinatum) (که ممکن است با سندرم مارفان همراه باشد):

pectus carinatum

تبلیغ: رایگان: تست MBTI + تفسیر ویدیویی تیپ شخصیت و سازگاری شغلی

و کیفواسکولیوز (گاهی منجر به هایپرتانسیون ریوی ثانویه و نارسایی قلب راست می‌شود).

kyphoscoliosis,

هم‌‌چنین باید به ضربان‌های قابل مشاهده در ناحیه آئورتیک (دومین فضای بین دنده‌ای راست و بریدگی فوق جناغی) ناحیه پولمونیکا (سومین فضای بین دنده‌ای چسب)، ناحیه بطن راست (قسمت پاراساترنال چپ) و ناحیه بطن چپ (فضای چهارم تا پنجم بین دنده‌ای، خط میوکلاویکولار چپ) توجه نمود که می‌تواند راهنمای ما در لمس قلب باشد. در هیپرتروفی شدید بطن چپ، فروکشیدگی (retraction) ناحیه پارا استرنال چپ ممکن است دیده شود و مشاهده فروکشیدگی ناحیه آپکس قلب یا ناحیه زیربغلی چپ در هنگام سیستول (نشانه Broadbent)، مشخصه پریکاردیت فشارنده است.

برای لمس ناحیه جلوی قلبی بهتر است بیمار در حالت خوابیده به پشت یا دراز‌کش به پهلوی چپ باشد و پزشک در سمت راست بیمار بایستد. اگر در این وضعیت، پزشک دست راست خود را محکم روی قسمت تحتانی قفسه سینه بیمار قرار دهد، نوک انگشتان وی روی ناحیه آپکس قلب و کف دست روی ناحیه بطن راست قرار می‌گیرد. ضربه نوک قلب (cardiacapical impulse) ضربه کوتاه و واضحی (تقریباً cm ۱) است که در اثر برخورد بطن چپ با قفسه سینه در فضای بین دنده ای چهارم تا پنجم در خط میدکلاویکولار چپ در ابتدای سیستول لمس می‌شود. به طور طبیعی، نقطه‌ی حداکثر ضربه Point of Maximal Impulse (PMI) محل آپکس قلب را نشان می‌دهد PMI در هیپرتروفی بطن چپ به سمت خارج و در بیماری انسدادی مزمن ریه به سمت پائین جابجا می‌شود. در حالات افزایش بار حجمی (volume overload) مثل نارسایی آئورت و رگورژیتاسیون میترال، بطن چپ، بزرگ و گشاد می‌شود، که باعث تند و قوی (هیپردینامیک) شدن ضربه آپکس می‌شود. در حالات افزایش بار فشاری (pressure overload) مثل تنگی آئورت یا فشارخون مزمن، بزرگی بطن بیشتر ناشی از هیپرتروفی است. در این حال ضربه آپکس زیر دست تدوام داشته و اغلب انقباض دهلیزى قابل لمس است (S4 قابل لمس). ضربه دوگانه یا سه گانه آپکس مشخصه کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک است. در آنوریسم‌های باطن چپ ضربه آپکس بزرگ‌تر از معمول و حرکت پریش (dyskinetic) است.

ضربه بطن راست به طور معمول قابل لمس نیست. هنگامی که ضربه در ناحیه پاراساترنال چپ قابل لمس باشد معمولاً نشانه اتساع یا هیپرتروفی بطن راست است. آنوریسم آئورت ممکن است در بریدگی فوق جناغی و دومین فضای بین دنده‌ای راست قابل لمس (یا مشاهده) باشد. هیپرتانسیون ریوی ممکن است باعث ضربه سیستولیک قابل لمس در سومین فضای بین دنده‌ای چپ شود که گاهی با جزء پولمونر صدای دوم () قابل لمس همراه است. سوفل‌های خشن (harsh murmurs) که ناشی از ناهنجاری‌های دریچه‌ای یا مادرزادی قلب و نیز تنگی آئورت، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک و نقص دیواره بطنی هستند، ممکن است باعث ارتعاش قابل لمس (تریل thrills) شوند.


 
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.