عکس جالبی از هانری کارتیه برسون: شانگهای‌

0
هانری کارتیه‌ برسون‌ در‌ سال 1908 در شانتلو فرانسه به دنیا آمد. نخست به آموختن نقاشی پرداخت و سپس‌ در‌ 1930 به صورت جدی به عـکاسی عـلاقه‌مند شـد‌ و در‌ سال 1936 به فیلم‌سازی روی آورد و به عـنوان دسـتیار کـارگردان فرانسوی ژان رنوار به کار فیلم‌سازی پرداخت و در ساخت‌ فیلم‌های‌ «گردش‌ در صحرا» و «قاعده‌ی بازی» با وی همکاری کرد. از فیلم‌های‌ کارتیه برسون می‌توان به فـیلمی مـستند کـه درباره‌ی جنگ داخلی اسپانیاست،اشاره کرد.

نام کـارتیه بـا انتشار کتاب‌ «تصاویر‌ آنی‌» در سال 1952 به عنوان یک عکاس به اوج رسید. سپس‌ در‌ سال 1955 کتاب «اروپاییان» او منتشر شد و عکس‌های او در عـمارت «مـارسان»در مـوزه لوور به‌ نمایش‌ گذاشته‌ شد. در سال 1955 کتابی راجع به مسکو بـه نام «مسکو» و کتابی‌ با‌ نام‌ «از چینی به چین دیگر» را منتشر کرد. در مدت جنگ، کارتیه برسون زندانی‌ شد‌ ولی سـرانجام فـرار کرد و به نیروهای مقاومت پیوست. بعد از جنگ او یکی از پایه‌گذاران‌ آژانس‌ «عـکس مـگنوم» شد.

کارتیه برسون عکاسی بود که به آحاد بشر می‌اندیشد و در عکس‌هایش، به روح آدمی‌ توجه‌ داشت. وی می‌کوشید تا حالات آدمی را منعکس کند او جایی گفته بود:

«ضرباهنگ‌ سـاختاری‌ شـکل‌ها‌ توسط خود رویدادها پدید می‌آید و کسی که مطابق این ضرباهنگ کار کند، «لحـظه قـطعی» را‌ کـشف‌ خواهد‌ کرد، لحظه‌ای که شکل کاملا با موضوع خود منطبق و هماهنگ است و آماده‌ عـکس‌برداری‌ مـی‌شود.»

کارتیه برسون عکاسی بود که به عـنوان عـکاسی «ژورنالیستی» مطرح است و یکی از سردمداران‌ تفکر نو در این‌ سبک‌ است. در واقع او باعث‌ شـد‌ عکاسانی که از آنان انتظار می‌رفت طبق قالب‌های تصویری پیش‌فرض کار کنند‌، تـفکر نویی پیدا کنند. آنچه‌ موجب‌ آزاد‌ شدن عـکاسی مـطبوعاتی‌ از‌ قـید و بندهای کهنه شد، عبارت‌ بود‌ از نگرش‌های هنرمندان سـوررئالیست، بـه بازار آمدن دوربین‌های سبک و مطرح شدن اندیشه‌های تازه در‌ عرصه‌ عکاسی، به‌ ویژه عکاسی از رویـدادهای ورزشـی‌.

او‌ نخستین‌ عکس‌های‌ خود را در نـشریه‌ هـفتگی مصور فـرانسه «وو» بـه چـاپ رساند و از راهنمایی‌های «آندره کرتس» که یـکی از عـکاسان‌ اصلی‌ این مجله بود، برخوردار شد. او با سـرمشق قـرار دادن «کرتس‌» در ابتدای سال 1930، مبدل به بزرگ‌ترین عکاس مطبوعاتی فرانسه شد.

کـارتیه برسون در‌ عمر‌ هنری‌ خود کارهای بزرگی انجام داد. از بزرگ‌ترین کارهای او این بود که تصویر ویژه‌ای از کشور ‌‌فرانسه‌ ایجاد کرده اسـت. کـار دیگر او که احتمالا اهمیت بـیشتری‌ هـم‌ دارد‌، این است که از اروپاییانی که گرفتار ویرانی‌های جنگ بودند، تصویری مشروح به دست داده‌ است.کارتیه برسون ما را از طریق عکس‌های خود متوجه ساخته است که خواه در زندگی روزمره و خواه به هنگام روی دادن رخدادهای سخت، با چه لذت‌های‌ بزرگی‌ می‌توانیم روبه‌رو شویم.

این هنرمند بزرگ،در سوم آگـوست سـال 2004 در جنوب فـرانسه درگذشت.

7-29-2016 1-14-49 AM

عکسی اول این پست، با یک دوربین ساده لایکا و لنز mm35 ثبت شده است این عکس در دسامبر سال 1948 در شانگهای چین گرفته شده است.

در آن زمان مجله تایم، برسون را به چین فرستاده بود تا عکس‌های خبری از دوره گذار چین به کمونیسم را تهیه کند. ارزش پول کاغذی در آن زمان از بین رفته بود، طوری که حزب حاکم ناسیونالیست چین، تصمیم گرفت به جای پول، 40 گرم طلا به ازای هر شخص توزیع کند. همین امر باعث ایجاد صف‌های طولانی و ازدوحام مردم و حتی تلافات ناشی از خفگی شد.

این‌ عکس دارای ترکیب‌بندی‌های بسیار قوی و استوار است و سه بافت مختلف دارد که‌ تصویر را به سه قسمت تقسیم می‌کند:

ابتدا از بالا بافت چوب‌گونه دیواره‌ها، بعد بافتی‌ که‌ توسط‌ تکرار افراد به وجود آمده و بعد بافت سنگ‌فرش. با‌ توجه به همین تقسیم‌بندی، سطح مثلثی حرکتی توسط انسان‌ها به وجود آمـده‌ اسـت‌ که‌ وسیع‌تر و گسترده‌تر از سایر سطوح است و بیشترین فضا را شامل می‌شود و نشان‌دهنده‌ اهمیت این‌ قسمت‌ است‌.

عکس هنری کـارتیه بـرسون‌ شاید‌ در مرحله اول ساده به نظر برسد. اما وقتی مدتی به آن نگاه می‌کنید در مـیان چـشم‌ها و صورت افراد داخل عکس گـم مـی‌شوید و برای چـند لحـظه نـمی‌دانید به کدام‌ یک‌ باید توجه کـنید. این عکس دارای چـرخش درونـی است، بدین معنی که از هـر نـقطه که به عکس می‌نگریم چشم را به سمت خاصی می‌کشد و بعد به‌ انتها‌ مـی‌رسیم،چـهره یا حرکت‌ جدیدی‌ ما را دوبـاره بـه داخـل عکس برمی‌گرداند و شـما مـدام در عکس سیر می‌کنید و هـر بـار چهره یا حرکتی را می‌بینید که قبلا به آن توجه نکرده‌اید.

عکس‌های هنری کارتیه برسون، از نظر محتوا باز هستند، یعنی بیننده را آزاد مـی‌گذارند‌ تـا خود داستان درون عکس را بسازند.در مورد این عکس خاص،‌ در یک دید کلی وقتی به ازدحام‌ نگاه‌ می‌کنیم‌، تک‌تک چهره‌ها برایمان مفهوم تازه‌ای‌ پیدا‌ می‌کند‌. مثل چهره‌ای که در پلان اول سمت راست قـرار دارد و حـرکت سرش تمام ماجرا را به داخل کادر هدایت می‌کند به‌ نظر‌ ازدحام‌ و فشار زیادی را تحمل می‌کند.در میان چهره‌ها‌، زنان‌ هم دیده می‌شوند هرچند که تعدادشان کم است اما پا به پای مردان در تـلاش بـرای نجات زنـدگی‌اند. از‌ دیگر‌ چهره‌های‌ مورد توجه چهره مردی است که لباسی مرتب‌تر و ظاهری آراسته‌تر‌ دارد و لبخند عجیبی بر لبش نـشسته است که تضاد زیادی با حال و هوای عکس دارد و درست در‌ یکی‌ از‌ نـقاط فـشار و ازدحـام قرار دارد و همین‌طور چهره‌های اطرف آن. همچنین؛ حس‌وحال و نحوه‌ی‌ قرار‌ گـرفتن‌ چـند فرد در پلان‌های عقبی و در بالای مثلث یاد شده است که حالت فیگور و نگاهشان‌ با‌ افراد‌ پایین متفاوت است و عجله‌ای در آنها دیده نمی‌شود و احتمالا کارشان متفاوت از دیگر افراد است، قابل توجه است.

این عکس «لحظه قطعی از یک ملت» است و حکایت مردمی‌ را‌ نشان می‌دهد که با این‌که‌ جنگ‌ تمام شده‌ و دولتـشان‌ بـرکنار‌ شـده،اما تلاش آنها برای زنـدگی‌ ادامـه‌ دارد. از آنـجایی که هنری کارتیه برسون در هنرهای دیگر هم از‌ جمله‌ نقاشی،فیلم‌سازی، …نیز فعالیت داشته و حتی‌ در جنگ شرکت کرده‌ و اسیر‌ شده بود ،تـوانسته بود بـه طـور‌ کامل‌ حس این مردم را انتقال دهد زیرا کـه آنـها را از نزدیک می‌شناخت و شاهد‌ زندگی‌شان بود. این عکس دارای‌ تمام‌ نکاتی‌ است که این‌ عکاس‌ به آن معتقد است‌ و ماجرا‌ را هـمان‌گونه کـه هـست به تصویر کشیده است.

جمله‌ای از برسون:

«ما تماشاگران منفعل دنیایی هستیم که در حال حرکت دائمـی اسـت. در واقـع، تنها لحظات آفرینندگی ما همان کسری از ثانیه‌ است‌ که طی آن، مسدودگر دوربین‌ را‌ به کار مـی‌اندازیم.»


اگر خواننده جدید سایت «یک پزشک»  هستید!
شما در حال خواندن سایت یک پزشک (یک پزشک دات کام) به نشانی اینترنتی www.1pezeshk.com هستید. سایتی با 18 سال سابقه که برخلاف اسمش سرشار از مطالب متنوع است!
ما را رها نکنید. بسیار ممنون می‌شویم اگر:
- سایت یک پزشک رو در مرورگر خود بوک‌مارک کنید.
-مشترک فید یا RSS یک پزشک شوید.
- شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید: صفحه تلگرام - صفحه اینستاگرام ما
- برای سفارش تبلیغات ایمیل alirezamajidi در جی میل یا تلگرام تماس بگیرید.
و دیگر مطالب ما را بخوانید. مثلا:

روسای جمهوری آمریکا به صورت تصاویر خیالی شبیه گیم‌های رل پلیینگ ژاپنی!

توجه: تصاویر را میدجرنی ساخته و سازنده ظاهرا فارغ از سمت و سوی سیاسی و فقط یک نوع بیان هنری دست به این کار زده است.جو بایدن:دونالد ترامپ:باراک اوباما:جورج دبلیو بوش:بیل کلینتون:جورج بوش پدر:…

چگونه با بدشانسی کنار بیاییم + گالری عکس از انواع بدشانسی‌ها!

کنار آمدن با بدشانسی یا شرایط ناگوار می‌تواند چالش برانگیز باشد، اما چندین استراتژی وجود دارد که می‌تواند به ما برای کنار آمدن با این شرایط کمک کند:احساسات بعد رخداد را بپذیرید: طبیعی است که هنگام مواجهه با بدشانسی احساس ناامیدی،…

عکس‌های تاریخی که با دیدن آنها درمی‌مانیم که آنها واقعا در گذشته گرفته شده‌اند یا در یک آینده بهتر و…

گذشته بهتر بود یا آینده. این یک سوال باستانی است. معمولا ما تصور می‌کنیم که ترجیح دادن گذشته، تنها یک حس نوستالژیک خام است. چیزی که بن‌مایه فیلم نیمه‌شب در پاریس هم بود.اما گاهی ما پیش خودمان فکر می‌کنیم که این ترجیح و دوست داشتن، شاید…

اگر قرار بود ابرقهرمان‌ها، لباس‌های قرن نوزدهمی می‌پوشیدند

ما عادت کرده‌ایم ابرقهرمان‌ها را در لباس‌های امروز ببینیم و فیلم‌های زیادی هم که بر مبنای کامیک‌بوک‌ها ساخته شده، این تصور را در ذهن ما تشدید کرده‌اند.اما اگر قرار بود همین ابرقهرمان‌ها لباس‌های قرن نوزذهمی می‌پوشیدند، چه می‌شد؟…

عکس‌های این عکاس فرانسوی مانند تابلوهای نقاشی زیبای سبک امپرسیونیسم هستند

امپرسیونیسم یک جنبش هنری است که در اواخر قرن نوزدهم، عمدتاً در فرانسه ظهور کرد. مشخصه آن تاکید بر ثبت اثرات زودگذر نور و رنگ در دنیای طبیعی است. نقاشان امپرسیونیست به دنبال این بودند که برداشت‌های دیداری فوری خود را از یک صحنه به تصویر…

انگار این شخصیت‌های تاریخی و اسطوره‌ای همین الان عکس گرفته‌اند! استفاده از هوش مصنوعی برای بازسازی…

ما بسیاری از شخصیت‌های تاریخی را تنها به صورت طراحی‌های محو و مجسمه‌ها و سردیس‌ها را دیده‌ایم. حالا تصور کنید که این شخصیت‌ها دوباره زنده می‌شدند و با آرایش صورت و مو و ریش امروزی و لباس‌های مدرن به عکاسخانه می‌رفتند.این کاری است که یک…
آگهی متنی در همه صفحات
دکتر فارمو / قیمت گوسفند زنده / موتور فن کویل / سپتیک تانک /کپسول پرگابالین / لیزر زگیل تناسلی /بهترین کلینیک کاشت مو مشهد /داروخانه آنلاین / بهترین سریال های ۲۰۲۴ / خرید دستگاه تصفیه آب / تجهیزات و وسایل دندانپزشکی /ثبت برند /خدمات پرداخت ارزی نوین پرداخت / کلینیک زیبایی دکتر محمد خادمی /جراح تیروئید / پزشکا /تعمیر فن کویل / سریال ایرانی کول دانلود / مجتمع فنی تهران / دانلود فیلم دوبله فارسی /خرید دوچرخه برقی /موتور فن کویل / شیشه اتومبیل / نرم افزار حسابداری / خرید سیلوسایبین / هوش مصنوعی / مقاله بازار / شیشه اتومبیل / قیمت ایمپلنت دندان با بیمه /بهترین دکتر لیپوماتیک در تهران /بهترین جراح بینی در تهران /کاشت مو / درمان طب / تجهیزات پزشکی /داروخانه اینترنتی آرتان /اشتراك دايت /فروشگاه لوازم بهداشتی /داروخانه تینا /لیفت صورت در تهران /فروش‌ دوربین مداربسته هایک ویژن /سرور مجازی ایران /مرکز خدمات پزشکی و پرستاری در منزل درمان نو /سایت نوید /پزشک زنان سعادت آباد /کلاه کاسکت / لمینت متحرک دندان /فروشگاه اینترنتی زنبیل /ساعت تبلیغاتی /تجهیزات پزشکی /چاپ لیوان /بهترین سریال های ایرانی /کاشت مو /قیمت ساک پارچه ای /دانلود نرم افزار /

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.