MRI ام آر ای قلب چگونه انجام می‌شود و چه نقشی در تشخیص بیماری‌های قلبی دارد؟

0

MRI یا آنژیوگرافی با رزونانس مغناطیسی (MRA) روش غیر تهاجمی برای مطالعه ساختمان‌های عروقی قلب، به ویژه اثر بیمارانی که نسبت به ماده حاجب آنژیوگرافی حساسیت دارند، است که بطور روز افزونی به کار گرفته می‌شود.

MRI تصاویر با وضوح بالای دینامیک و استاتیک از قلب ارائه می‌دهد که می‌تواند در سطوح مختلف، گرفته شود. تصاویر با کیفیت خوب در تعداد بیشتری از افراد نسبت به آنچه به طور معمول با اکوکاردیوگرافی ممکن است می‌تواند به دست آید. چاقی، ترس از محیط‌های بسته (clastrophobia)، عدم توانایی برای حبس نمودن تنفسی به مدت ۱۰ تا ۲۰ ثانیه به صورت مکرر، و انواع اریتمی‌ها از جمله عللی هستند که باعث کاهش کیفیت تصاویر MRI می‌شوند. در حال حاضر، وجود ضربان‌سازهای قلبی ICD به عنوان کنترااندیکاسیون MRI محسوب می‌گردند. MRI در ارزیابی بیماری‌های عروقی مغز، کلیه و اندام تحتانی مفید است. این شیوه تصویربرداری نسبت به سایر تکنیک‌ها در افتراق خصوصیات بافت‌های مختلف (برای مثال، عضله، چربی، اسکار) مزیت برجسته‌ای دارد. MRI در ارزیابی بیماری ایسکمیک قلبی سودمند است زیرا خون‌رسانی میوکارد در دو حالت استرس و استراحت (شکل A ۵-۱۷) و مناطق مربوط به انفاکتوس قلبی ( شکل D تا B ۵-۱۷) با وضوح بسیار عالی ویژه، قابل مشاهده هستند. وجود تأخیر در تجمع ماده حاجب گادولونیوم در داخل بافت میوکارد مشخصه‌ی اسکار یا بافت صدمه دیده به طور دائمی و غیر قابل برگشت است. هر چه گستردگی تأخیر در تجمع ترانس مورال ماده حاجب در یک سگمان قلبی بیشتر باشد، احتمال بهبود عملکرد آن سگمان پس از رواسکولاریزاسیون (PCI یا CABG) کمتر خواهد بود. به دلیل وضوح سه بعدی بهتر، در تصویربرداری به این شیوه که با تأخیر تجمع ماده حاجب همراه است می‌توان اسکارهای موضعی یا تحت آندوکاردی را، که با تکنیک‌های تصویربرداری هسته‌ای قابل تشخیصی نیستند، به تصویر کشید.

ترکیب نمودن خون‌رسانی (پرفیوژن) استرس- استراحت و تصویربرداری تجمع تأخیری ماده حاجب می‌تواند برای تشخیص CAD کاراکتریستیک باشد، که اگر برتر نباشد، حداقل به اندازه آزمون‌های استرس سنتی با استفاده از سانتی ‌گرافی هسته‌ای یا اکوکاردیوگرافی، ارزشمند است. MRI برای ارزیابی انواع مختلف کاردیومیوپاتی‌ها، عالی است (شکل ۱۸-۵). علاوه بر شکل ظاهری (مرفولوژی) و عملکرد، الگوهای کاراکستریستیک تجمع تأخیری ماده حاجب در میوکاردیت‌ها، کاردیومیوپاتی‌های هایپرتروفیک آمیلوئیدوز قلبی، گزارش شده‌اند. هم‌‌چنین MRI در کمک به ارزیابی مرفولوژی و عملکرد بطن راست در بیماران مشکوک به کاردیومیوپاتی آریتمی‌زای بطن راست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.