نفرواسکلروز ناشی از پرفشاری خون

0

Hypertensive Nephrosclerosis

گرچه فقط در حدود ۶% از بیماران مبتلا به پرفشاری سرتاسری خون دچار بیماری کلیوی می‌شوند اما تا یک سوم مبتلایان به بیماری کلیوی مرحلهٔ نهایی به عنوان علت اولیه دچار نفرواسکلروز ناشی از پرفشاری خون می‌باشند. خطر بیماری کلیوی مرحلهٔ نهایی ناشی از پرفشاری خون در آفریقایی آمریکایی‌ها به مراتب بیشتر از سفیدپوستان است. بیماران با پرفشاری خون، پروتئینوری کمتر از ۱ تا ۲ گرمریال و با شیوع کمتر هماچوری میکروسکوپی تظاهر می‌یابند.

حملات فشارخون بالای بدخیم می‌تواند با آسیب کلیوی حاد، پروتئینوری در محدوده نفروتیک، یا تابلوی آسیب‌تر ترومبوزی عروق ریز (thrombotic micriangiopathy) همراه باشد که قادر به تسریع روند منتهی به بیماری کلیوی مرحله نهایی می‌گردد. تشخیص نفرواسکلروز ناشی از پرفشاری خون معمولاً بدون نمونه‌برداری از کلیه قابل استنباط است. درمان، کنترل فشارخون است.

نشان داده شده در آفریقایی آمریکایی‌های مبتلا به نفرواسکلروز ناشی از پرفشاری خون، شروع درمان ضدفشارخون بالا با یک مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین سرعت افت عملکرد کلیه را کاهش می‌دهد.

نفرواسکلروز

   

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.