چرا نابینایی یا کوری ایجاد می‌شود و چطور می‌شود علت آن را بررسی کرد؟

0

چه بیماری‌های دیگری شبیه نابینایی یا کوری هستند؟

Blindness and vision loss  -Visual impairment –  Causes, Symptoms and Diagnosis

 • هیستری/ اختلال تبدیلی
 • تیرگی‌های گذرا ناشی از افزایش فشار داخل مغزی
 • کاهش بینایی ناشی از ایسکمی رتینال یا کاروتید
 • کاهش دید ناشی از نوریت رتروبولبر یا اپتیک
 • کاهش دید تدریجی و پیش‌رونده دید که غالباً ناشی از ضایعات فشاری است.

چگونگی ایجاد و علت‌های نابینایی

 • ضعف بینایی ممکن است یک‌طرفه یا دوطرفه، گذرا یا پایدار، ناگهانی یا شروع تدریجی، بدون درد یا همراه با درد باشد.
 • ضایعات می‌توانند در شبکیه، کاسهٔ چشم، عصب بینایی یا کیاسما و تشعشعات بینایی و کورتکس پس‌سری یا قشر وابسته بینایی باشد.
 • شبکیه: جداشدن شبکیه، رتینیت پیگمانته، دژنرسانس ماکولا
 • اربیتال: ضایعات توده‌ای، خون‌ریزی ویتره، کدورت‌های قرنیه
 • عصب اپتیک: ضایعات توده‌ای، دمیلیناسیون / اتوایمیون (مثل نوریت اپتیک)، سموم، ایسکمی (مثل آمبولی، آرتریت تمپورال)، تنگی کاروتید، آرتریت سلول ژانت، هیپرویسکوزیته، هیپوتانسیون، ادم شدید دیسک، آمبلیوپی ناشی از تنباکو-الکل، آتروفی بینایی، نوروپاتی ایسکمیک بینایی قدامی
 • کیاسمای بینایی: معمولاً ناشی از ضایعات توده‌ای فشارنده (مثل آدنوم هیپوفیز، آنوریسم، مننژیوما و کرانیوفارنژیوما)
 • تشعشعات بینایی: ضایعات توده‌ای، ایسکمی یا خون‌ریزی مغزی
 • کورتکس بینایی: کاهش بینایی یک‌طرفه ممکن است ناشی از ضایعات توده‌ای و بیماری عروقی (مثل سکته ایسکمیک، ICH، ترومبوز وریدی، SAH) باشد؛ کاهش دید گذرای دوطرفه ممکن است ناشی از میگرن و نارسایی ورتبروبازیلر و هیپرتانسیون طول کشیده، ناشی از دارو (مثل مسمومیت با سیکلوسپورین)، تشنج یا حالت

علایم و نشانه‌های بالینی نابینایی یا کوری

 • اربیتال: تاری دید، نقاط سیاه
 • عصب بینایی: اسکوتوم مرکزی، نقص altitudinal کاهش حدت بینایی، در صورتی که ناشی از ایسکمی/ آمبولی باشد، اغلب کاهش بینایی یک چشمی گذرا (آماتوروزیس فوگاکس)
 • راه بینایی: همی‌آنوپی غیرمنطبق سمت مقابل ضایعه به همراه حدت بینایی و پاسخ‌های مردمکی طبیعی
 • کیاسمای بینایی: اختلالات میدان بینایی بای‌تمپورال
 • کورتکس بینایی: همی‌آنوپی هم‌نام یکسان در سمت مقابل ضایعه، در صورت دوطرفه بودن ایجاد کوری کوتیکال می‌کند که غالباً بیمار از نقص موجود آگاهی ندارد و ممکن است ماکولا حفظ شده یا منطقهٔ کوچکی از دید ماکولر با حدت خوب حفظ شده و پاسخ‌های مردمکی نرمال وجود داشته باشد.

چگونه نابینایی را تشخیص بدهیم؟ روند و شیوه بررسی

 • معاینه افتالمولوژیک کامل و در صورت امکان با آنژیوگرافی فلورسئین لازم است.
 • آزمون میدان بینایی
 • MRI مغز و کاسهٔ چشم‌ها با و بدون گادولینیوم
 • مونوگرافی داپلکس کاروتید و اکوکاردیوگرافی قلبی در صورت شک به ایسکمی
 • آنالیز خون جهت فاکتورهای خطر عروقی (مثل لیپیدها، غربالگری انعقادی، غربالگری واسکولیت‌ها، ESR)

راه‌های درمان نابینایی یا کوری

 • کورتیکواستروئیدها جهت التهاب، دمیلیناسیون یا اتیولوژی‌های عروقی شامل آرتریت تمپورال اندیکاسیون دارند.
 • درمان ضد پلاکت و کاهش ریسک فاکتور برای نوروپاتی اپتیک ایسکمیک یا سکته قشری مغز
 • در صورتی که در شریان کاروتید سمت مبتلا به کاهش بینایی، تنگی بیش از ۷۰% یافت شود، اندآرترکتومی کاروتید بعد از کوری تک‌چشمی گذرا باید مورد توجه قرار گیرد.
 • نئوپلاسم‌ها ممکن است نیاز به رادیوتراپی، برداشت جراحی و یا هیچ درمانی داشته باشند.

پیش‌آگهی/ عوارض

 • در بعضی مواقع، کاهش دید ممکن است با مداخله به موقع قابل برگشت باشد.
 • کاهش دید ممکن است منادی یک مشکل جدی‌تر و حتی تهدیدکنندهٔ حیات (مثل تومور مغزی، مننژیت، آرتریت سلول ژانت، ترومبوز سینوس، موکورمایکوزیس) باشد.
 • علل ایسکمیک پروگنوز ضعیفی برای بهبود دارند.
 • آرتریت سلول ژانت خطر بالایی از نظر درگیری چشم مقابل در صورت عدم تشخیص و درمان سریع با کورتیکواستروئیدها دارد.
 • نوریت اپتیک مربوط به مولتیپل اسکلروزیس در ۶۰-۴۰% موارد.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.