پروستاتیت یا التهاب پروستات چیست؟ چه علایم و نشانه‌هایی دارد؟ راه‌های تشخیص و درمان آن

0

علت‌ها و عوامل مستعدکننده پروستاتیت یا التهاب پروستات

 • التهاب پروستات بدون شناسایی ارگانیسم مسبب خاص شایع‌ترین علت پروستاتیت است.
 • E.Coil ٪۸۰ موارد پروستاتیت حاد و مزمن باکتریال است سایر ارگانیسم‌ها عبارت است از: سودوموناس آئروژینوزا، نایسریا گنوره، کلبسیلا پنومونیه، پروتئوس میرابیلیس، استرپتوکوک، انتروکوک و استاف اورئوس
Prostatitis
Prostatitis is swelling and inflammation of the prostate gland, a walnut-sized gland situated directly below the bladder in men. The prostate gland produces fluid (semen) that nourishes and transports sperm. Prostatitis often causes painful or difficult

تشخیص افتراقی پروستاتیت یا التهاب پروستات

 • BPH
 • سرطان پروستات
 • پروستاتوداینیا
 • تنگی اورتر
 • سرطان مثانه
 • UTI
 • پیلونفریت
 • اوروسیسیس
 • اورتریت
 • اپیدیدیمت
 • کولیک کلیوی
 • آبسهٔ پری‌رکتال

اپیدمیولوژی پروستاتیت یا التهاب پروستات

 • پروستاتیت باکتریال مزمن در مردان مسن شایع‌تر از نوع حاد است.
 • پروستاتیت غیرباکتریال و پروستاتوداینیا از پروستاتیت باکتریال حاد و مزمن شایع‌تر است.

علایم و نشانه‌های پروستاتیت یا التهاب پروستات

 • پروستاتیت باکتریال حاد:- بیماری تب دار حاد – لرز، درد عضلانی و درد مفاصل

– درد رکتوم، پرینه یا پایین کمر

– دیزوری، فوریت و تکرر ادرار

 • پروستاتیت باکتریال مزمن:- علائم تحت حاد یا مزمن، ممکن است بدون علامت باشد

– درد رکتوم، پرینه یا پایین کمر

– دیزوری، فوریت و تکرر ادرار

 • پروستاتیت غیرباکتریال / پروستاتودینی

– درد رکتوم یا پرینه

– دیزوری، فوریت، شب ادراری، جریان ادراری ضعیف، انزال دردناک درد پس از انزال و هماتواسپرمی

تشخیص پروستاتیت یا التهاب پروستات

 • پروستاتیت باکتریال حاد – U/A وجود WBC را نشان می‌دهد.

– کشت: ارگانیسم های ایجاد کننده را نشان می‌دهد (کشت نایسریا گنوره و کلامیدیا را باید مد نظر داشت.)

– بدلیل احتمال انتشار باکتری باید از معاینه رکتال پرهیز نمود.

 • پروستاتیت باکتریال مزمن – در معاینه رکتوم پروستات تندرو متورم
 • WBC: U/A

– کشت مخصوصاً بعد از ماساژ پروستات ارگانیسم مسئول را نشان می‌دهد.

 • پروستات غیرباکتریال:- در معاینه رکتوم پروستات تندر است.

-U/A: WBC نشان می‌دهد ولی کشت منفی است

 • پروستاتوداینی – معاینه رکتوم پروستات تندر نشان می‌دهد.

درمان پروستاتیت یا التهاب پروستات

 • پروستاتیت باکتریال حاد: درمان برای ۴-۶ هفته – فلوروکینولون‌ها

– داکسی سایکلین یا آمپی سیلین

-تری متوپریم – سولفامتوکسازول

 • پروستاتیت باکتریال مزمن: درمان برای ۳ ماه یا بیشتر

– فلوروکینولون

– داکسی سایکلین

– سفالکسین

 • پروستات غیرباکتریال و پروستاتوداینی: – تتراسایکلین، داکسی سایکلین، یا اریترومایسین اغلب بمدت ۱۲-۶ هفته تجویز می‌شود با وجود اینکه علت باکتریال شناخته نشده است.

– مهار کنندهٔ آلفا آدرنرژیک از قبیل ترازوسین

NSAIDIS –

پیش آگهی / سیر بالینی پروستاتیت یا التهاب پروستات

 • پروستاتیت باکتریال حاد: – در صورت دریافت معمولاً درمان موفقیت آمیز است در غیر اینصورت ممکن است

آبسه‌های پروستاتی یا پروستاتیت باکتریال مزمن ایجاد شوند.

 • از معاینهٔ رکتوم پرهیز شود زیرا ممکن است باعث القاء باکتری می‌شود.
 • پروستاتیت باکتریای مزمن: – بعلت نفوذ ضعیف آنتی بیوتیکها به پروستات غیر ملتهب کارایی درمان متغیر است.
 • پروستاتیت غیرباکتریال و پروستاتوداینی:

– در هر دو مداوا دشوار است، بهیودی علایم تقریباً در  بیماران حاصل می‌شود.

– درمان باید حداقل برای ۶ هفته ادامه یابد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.