شیگلا و بیماری شیگلوز چیست و چطور باعث ناراحتی گوارشی و اسهال می‌شود؟

0

شیگلوز

اتیولوژی: شیگلا، یک باسیل غیر متحرک گرم منفی است که بسیار شبیه به E- coli می‌باشد. راه مدفوعیدهانی از طریق دست مهمترین روش انتقال شیگلوز است.

شیگلوز یک عامل مهم در توقف رشد در کودکان در کشورهای در حال توسعه می‌باشد.

تظاهرات بالینی:

بعد از یک دوره کمون ۴-۱ روزه، سه مرحله شیگلوز به قرار زیر رخ می‌دهد

۱اسهال آبکی

۲اسهال خونی و دیسانتری: به شکل مدفوع خونی و چرکی- مخاطی مشاهده شده و نشان دهنده تهاجم به مخاط می‌باشد. علائم و نشانه‌های این مرحله عبارتند از: ناراحتی شکمی خفیف تا کرامپهای شدید، اسهال، تب، استفراغ و تنسموس

۳مرحله بعد از عفونت

برخلاف بیشتر س ندرم‌های اسهال، شیگلوز به ندرت موجب دهیدراتاسیون شدید می‌شود.

تظاهرات بالینی در کودکان: تظاهرات شیگلوز در کودکان به قرار زیر است: اسهال آبکی، متعاقبا اسهال خونی چرکی، تب بالا و گاها پرولاپس رکتوم

عوارض

١- عوارض رودهای شیگلوز عبارتند از: مگاکولون توکسیک، پرفوراسیون روده و پرولاپس رکتوم

۲- عوارض متابولیک شیگلوز عبارتند از: هیپوگلیسمی، هیپوناترمی و دهیدراتاسیون

۳آرتریت واکنشی (سندرم رایتر)، عارضه‌ایمنی بعد از عفونت با شیگلاست ( به ویژه با شیگلا فلکسنری). این سندرم با تریاد آرتریت، التهاب چشمی و اورتریت مشخص می‌گردد. . ۴شیگلا دیسانتری نوع آمی تواند موجب سندرم همولیتیکاورمیک شود.

تشخیص: بهترین روش تشخیص شیگلا، جداسازی و شناسایی ارگانیسم در مدفوع است.

درمان:

سیپروفلوکساسین، خط اول درمان شیگلوز است. داروهای خط دوم درمان شیگلوز عبارتند از: سفتریاکسون، آزیترومایسین، پیومسیلینام و برخی کینولون‌های نسل پنجم

پیشگیری: مهمترین روش پیشگیری از شیگلوز، شستن دست‌ها می باشد. هیچ واکسنی علیه شیگلوز وجود ندارد.

و ریسک فاکتورهای مرگ: اسهال غیر خونی، دهیدراتاسیون متوسط تا شدید، باکتریمی، نبود تب، وجود تندرنس شکمی، پرولاپس رکتوم، سن کمتر از ۵ سال، کنفوزیون، کوما، تشنج و دلیریوم

طول مدت درمان آنتی بیوتیکی

۱- در افراد با ایمنی طبیعی، عفونت‌های غیر از نوع دیسانتری شیگلا با یک دوره ۳ روزه درمان میگردند.

۲- در افراد با ایمنی طبیعی و در حضور عفونت‌های شیگلا دیسانتری نوع ، درمان به مدت ۵ روز ادامه می‌یابد.

۳- در بیماران با نقص ایمنی، درمان شیگلوز ۷ تا ۱۰ روز است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.