حرکت همیشگی یا ابدی چیست؟

0

کلمات « حرکت همیشگی » یعنی حرکتی که برای همیشه و بطور دائمی ادامه داشته باشد. ولی معمولا وقتیکه ما صحبت از حرکت همیشگی می‌کنیم متوجه چیز بسیار ویژه‌ای می‌شویم. صد‌ها سال است که بشر در رویای ایجاد ماشینی می‌باشد که وقتیکه برای یکمرتبه بحرکت در آمد بدون اینکه از منبعی خارجی نیرو بگیرد، همانطور بحرکت ادامه داده و کار‌های مفیدی انجام دهد.

بدینتر تیب ماشین حرکت همیشگی نیروی خود را بصورت حرکت ایجاد کرده و هر مرتبه که یک دوره کامل عمل آن با تمام رسید، بتواند نیروی بیشتری از آنچه جذب نموده بیرون دهد.

بیشتر افرادی که برای ایجاد ماشین‌های حرکت همیشگی سعی و کوشش نمودند، مقاصد عملی در فکر خود داشتند. آن‌ها فکر می‌کردند که اختراع ماشینهائی که مثلا بتوانند آن را از زمین بالا برده یا علات را بدون احتیاج به تهیه هر نیروئی خرد کنند، شگفت‌انگیز خواهد بود.

آیا امکان دارد که ماشین حرکت همیشگی ایجاد نمود؟ مسلما هردانشمندی پاسخ منفی باین پرسش خواهد داد و دلیل آنهم بر مبنای مهمترین قوانین دانش بشری است که همان اصل مربوط به حفظ نیرو یا انرژی می‌باشد. مطابق این اصل، انرژی‌های طبیعت را نه می‌توان ایجاد کرد و نه می‌توان معدوم ساخت، بلکه انرژی یا نیرو را می‌توان از محلی به محل دیگر منتقل کرده، آنرا آزاد یا بحال خود گذاشت و در هر صورت انرژی را نمی‌توان بوجود آورد. بدین معنی که هر ماشینی که کار می‌کند باید یک منبع انرژی داشته باشد.

در دوران تاریخ هزاران بار سعی و کوشش بمنظور ایجاد ماشین‌های حرکت همیشگی بعمل آمده است. اولین کوشش‌ها در زمانی که قانون بقاء انرژی هنوز ناشناخته بود، صورت گرفت و بعد از آن باز هم فعالیت‌های بیشتری در این زمینه انجام گردید که نتیجه‌شان همه منفی بود.


 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.